Tijdelijke blokkade TAN-functie bij simwissel

De ING en de telecomproviders hebben besloten samen te werken om identiteitsfraude met simwissels te voorkomen.

Om te voorkomen dat criminelen kunnen frauderen met het ontvangen van TAN-codes via SMS, informeren telecomproviders de ING als er een simwissel heeft plaatsgevonden op een bepaald mobiel nummer. De telecomproviders verstrekken aan de ING uitsluitend het ‘kale’ mobiele nummer en het moment van de simwissel zonder overige informatie. De juridische basis voor het verstrekken van de informatie is artikel 8 sub f van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Doordat de telecomproviders de ING informeren over simwissels, kan de ING het voor deze klanten gedurende 48 uur onmogelijk maken om TAN-codes te ontvangen. Op deze manier wordt mogelijk misbruik en schade als gevolg daarvan voorkomen. Deze procedure is enkele maanden geleden in gang gezet op verzoek van de ING. De ING gebruikt de informatie uitsluitend voor het voorkomen van fraude en dus niet voor commerciële doeleinden of anderszins. Op deze manier willen de telecomproviders en de ING samen een bijdrage leveren aan het voorkomen van identiteitsfraude via mobiele telefoons.