Print

Nederlander wil minder snoepen, meer fietsen en een nieuwe baan in 2010

Consument denkt met goede voornemens 1200 euro te verdienen

Nederlanders maken massaal goede voornemens voor 2010 en verwachten dat dit positief uitpakt voor hun portemonnee. Dat blijkt uit onderzoek van het ING Economisch Bureau. De goede voornemens hebben vooral betrekking op de gezondheid en de financiën. Tweederde van de Nederlanders met goede voornemens verwacht dat hun goede voornemens gunstig uitpakken voor de portemonnee. Zij denken er op jaarbasis gemiddeld 1200 euro op vooruit te gaan als zij hun voornemens volhouden.

Ruim vier op de vijf (83%) Nederlanders heeft goede voornemens voor 2010. Zij verwachten daar namelijk op termijn baat bij te hebben voor hun gezondheid of hun portemonnee. Bovenaan staat zowel voor vrouwen als mannen het voornemen te minderen met snoep en snacks. Mannen zetten het oppakken of afmaken van een studie op twee, vrouwen het te gelde maken van oude spullen. Voor beide geslachten staat het vaker pakken van de fiets in plaats van de auto of het openbaar vervoer op drie. De top 5 voor heel Nederland luidt:

Goede voornemens top 5

  1. Minder snoepen en snacken (17%)
  2. Vaker fietsen i.p.v. auto of ov (7%)
  3. (Nieuwe) baan vinden (7%)
  4. Oppakken of afmaken studie (6%)
  5. Verkopen oude spullen (6%)

100 euro per maand erop vooruit door goede voornemens

Tweederde van de Nederlanders met goede voornemens denkt dat deze per saldo geld opleveren, gemiddeld 100 euro per maand. Nederlanders jonger dan veertig jaar schatten de opbrengsten hoger in (125 euro) dan veertigplussers (75 euro). Het goede voornemen dat financieel het aantrekkelijkst is, is volgens Nederlanders het stoppen met roken. Daarna komen minder impulsieve aankopen doen (11%) en prijsbewuster boodschappen doen (10%). Onder vrouwen wordt dit bewuste winkelen relatief vaak genoemd.

Geld is overigens niet de belangrijkste drijfveer om iets voor te nemen. De helft (48%) neemt zich vooral iets voor vanwege de gezondheid, ruim een kwart (27%) noemt geld als belangrijkste reden. Charles Kalshoven, econoom van het ING Economisch Bureau: “Die twee zaken liggen vaak in elkaars verlengde. Goed voor de gezondheid betekent vaak ook goed voor de portemonnee. Denk aan stoppen met roken of fietsen in plaats van autorijden. Als mensen dit bijkomende voordeel voor ogen houden, kan dat extra motiveren om het goede voornemen vol te houden.”

Volhouden voor koopkracht in 2010

Een meevaller in de portemonnee is welkom, want door de recessie is de werkloosheid opgelopen en zijn de vermogens van de des betreffende huishoudens aangetast. Met goede voornemens kunnen consumenten ‘werken aan hun eigen koopkracht’. Kalshoven noemt een aantal tips om de goede voornemens ook daadwerkelijk vol te houden: “Maak concrete afspraken. Spreek bijvoorbeeld echt een datum af om de zolder op te ruimen en de spullen vervolgens op marktplaats te zetten. Verder kunnen consumenten hun eigen gedrag sturen door de kosten te verhogen van het breken met hun belofte – bijvoorbeeld door een weddenschap. Tot slot, ook al doe je het niet in de eerste plaats om het geld, reken eens uit wat het voornemen oplevert voor de portemonnee. Dit bijkomende financiële voordeel kan toch een extra steun in de rug zijn om het vol te houden.”

Onderzoeksverantwoording

Het onderzoek naar de houding en het gedrag van consumenten in Nederland ten aanzien van goede voornemens is uitgevoerd door Kien in opdracht van ING. Het Nederlandse onderzoek heeft plaatsgevonden onder panelleden van Kien: een exacte en representatieve afspiegeling van Nederland op basis van de kenmerken leeftijd, geslacht, gezinssituatie, arbeidsparticipatie en opleiding. Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder 1196 respondenten van 16 jaar en ouder. Aanvullend is van 24 tot en met 31 december de Vraag van Vandaag op ING.nl aan goede voornemens gewijd. Dagelijks is er door de bezoekers tussen de 38.000 en 83.000 maal gestemd. Gemiddeld waren er 60.000 respondenten per dag.

Deze publicatie is geschreven uit naam van ING. De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op de door ING vergaarde informatie en door ING betrouwbaar geachte bronnen. Deze gegevens zijn op zorgvuldige wijze in onze analyses verwerkt. Noch ING, noch medewerkers van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. ING aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de publicaties of voor informatie die op of via de sites wordt verstrekt. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Niets in deze publicatie mag worden gereproduceerd, verspreid of gepubliceerd zonder de uitdrukkelijke vermelding van ING als bron van deze informatie. De afnemer van deze informatie is verplicht aanwijzingen van de ING betreffende het gebruik van de informatie op te volgen. Nederlands recht is van toepassing.

Citaten

Die twee zaken liggen vaak in elkaars verlengde. Goed voor de gezondheid betekent vaak ook goed voor de portemonnee. Denk aan stoppen met roken of fietsen in plaats van autorijden. Als mensen dit bijkomende voordeel voor ogen houden, kan dat extra motiveren om het goede voornemen vol te houden.

Charles Kalshoven - Hoofdeconoom Particulier ING Economisch Bureau

Deel dit artikel

Gerelateerde berichten

Contact voor de media

Jeroen Baardemans