Print

Nieuw beloningsbeleid ING Groep

ING Groep heeft op 17 februari haar nieuwe beloningsbeleid aangekondigd. Uitgangspunt is een meer gematigd en evenwichtig beloningsbeleid, waarbij de focus op variabele beloning wordt verminderd en de beloning meer wordt gebaseerd op lange-termijn doelstellingen en duurzame factoren als klanttevredenheid en betrokkenheid van medewerkers. Het voorgestelde nieuwe beloningsbeleid zal op 27 april 2010 ter goedkeuring worden ingediend bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Bij goedkeuring zal dit beleid gelden vanaf 1 januari 2010.

Variabele beloning in 2009

ING heeft in 2009 een gematigd beleid gevoerd met betrekking tot variabele beloning. De Raad van Bestuur en de Management Board hebben over 2009, net als over 2008, geen variabele beloning ontvangen.

Circa 45.000 van de in totaal 110.000 medewerkers van ING Groep komen wereldwijd in aanmerking voor deze variabele beloning (variabele beloning die deel uitmaakt van de CAO-afspraken is hierbij niet inbegrepen). Deze beloning is gebaseerd op hun individuele prestaties en de prestaties van het bedrijfsonderdeel waarvoor zij werken. Of een medewerker in aanmerking komt voor variabele beloning is afhankelijk van de gangbare praktijk binnen het betreffende vakgebied en de culturele gebruiken in het betreffende land. De variabele beloning voor deze groep medewerkers is in 2009 gehandhaafd op het niveau van 2008 en aanzienlijk lager dan in 2007. Als het nettoresultaat na desinvesteringen en bijzondere posten niet positief is wordt er geen variabele beloning uitgekeerd.

Deel dit artikel

Contact voor de media

Cindy Penders (manager)