Print

Vierde kwartaalresultaten ING

ING Groep heeft op 17 februari de resultaten over het vierde kwartaal en geheel 2009 bekendgemaakt. Onderdeel hiervan zijn de resultaten van het Nederlandse bankbedrijf van ING, ontstaan uit het samengaan van ING Bank en Postbank.

ING Groep: winst van EUR 748 miljoen over geheel 2009

Over geheel 2009 boekte ING Groep een onderliggend nettoresultaat van EUR 748 miljoen. Het nettoresultaat na desinvesteringen en bijzondere posten bedraagt over geheel 2009 EUR -935 miljoen. Het winstcijfer van ING Groep over het vierde kwartaal van 2009 bedraagt EUR 74 miljoen. Het nettoresultaat na desinvesteringen en bijzondere posten bedraagt EUR -712 miljoen. Hierin is een voorziening opgenomen voor een verhoging van de vergoeding die ING moet betalen voor de garantieregeling met de Nederlandse staat.

Klik hier voor het volledige persbericht van ING Groep.

Positief jaarresultaat van EUR 861 miljoen voor Nederlands bankbedrijf

Over geheel 2009 heeft het Nederlandse bankbedrijf van ING (exclusief Interadvies) een positief onderliggend resultaat geboekt van EUR 861 miljoen. Dat is 33% lager dan het resultaat over 2008, wat vooral het gevolg is van de moeilijke marktomstandigheden in 2009.

Het Nederlandse bankbedrijf van ING heeft over het vierde kwartaal van 2009 een onderliggend resultaat gerealiseerd van EUR 275 miljoen. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar betekent dit een forse stijging van het resultaat met 91%. De vierde kwartaalresultaten zijn in lijn met de resultaten van het derde kwartaal, toen een resultaat van EUR 274 miljoen werd behaald.

Groei kredietverstrekking in 2009

ING Groep heeft in december 2009 de eerste helft van de in totaal €10 miljard aan staatssteun, die zij in oktober 2008 ontving, terugbetaald aan de Nederlandse Staat. (Klik hier voor het nieuwsbericht).

Onderdeel van de afspraken met de staat in januari 2009 was de belofte van ING om ook in de huidige moeilijke omstandigheden de kredietverlening op peil te houden en in 2009 voor minimaal EUR 25 miljard aan nieuwe kredieten te verstrekken aan Nederlandse particulieren en het bedrijfsleven in 2009. Deze belofte is ING Groep nagekomen door in 2009 voor EUR 26,2 miljard aan nieuwe kredieten te verstrekken.

Een groot deel van deze kredieten is verstrekt door het Nederlandse bankbedrijf van ING. In totaal werd in 2009 door klanten voor 8,4 miljard aan hypotheken afgesloten bij ING. Ook op het gebied van zakelijke kredietverlening was het bankbedrijf sterk actief.

Duurzaam spaarbeleid

ING zag het spaarobligo in Nederland ondanks moeilijke marktomstandigheden dit jaar groeien met bijna 2%. De verkopen in de Rentepuntenwinkel toonden een forse stijging van 40%. In totaal kochten klanten in 2009 709.000 producten in de Rentepuntenwinkel.
In november 2009 heeft ING aangekondigd haar spaarbeleid verder te verduurzamen. Zo is de communicatie over spaarrentes en rentewijzigingen verder verbeterd en wordt er een gematigde bandbreedte gehanteerd tussen de hoogste en laagste spaarrente in het assortiment.

Klant centraal in 2010

Nick Jue, directeur ING Retail: “Vorig jaar vond de fusie plaats van ING Bank en Postbank, de nieuwe ING ging officieel op 10 februari 2009 van start. In 2009 hebben we volop geïnvesteerd in de dienstverlening en in het contact met onze klanten. Om klanten via gerichte initiatieven verder te helpen in deze turbulente economische tijden heeft ING in 2009 onder andere Financiële Informatie Avonden georganiseerd. Dit initiatief zullen we in 2010 zeker voortzetten. Wat we ook zullen voortzetten is de verbouwing van ons kantorennetwerk. In 2010 worden nog eens 100 kantoren verbouwd, verspreid door heel Nederland. We streven er ook in 2010 naar om het voor klanten nog gemakkelijker te maken om hun bankzaken te regelen bij de ING. De prioriteit ligt in 2010 net als in 2009 bij het verder verbeteren van de dienstverlening aan onze klanten.”

Citaten

Vorig jaar vond de fusie plaats van ING Bank en Postbank, de nieuwe ING ging officieel op 10 februari 2009 van start. In 2009 hebben we volop geïnvesteerd in de dienstverlening en in het contact met onze klanten. Om klanten via gerichte initiatieven verder te helpen in deze turbulente economische tijden heeft ING in 2009 onder andere Financiële Informatie Avonden georganiseerd. Dit initiatief zullen we in 2010 zeker voortzetten. Wat we ook zullen voortzetten is de verbouwing van ons kantorennetwerk.

Nick Jue - Directeur ING Retail

In 2010 worden nog eens 100 kantoren verbouwd, verspreid door heel Nederland. We streven er ook in 2010 naar om het voor klanten nog gemakkelijker te maken om hun bankzaken te regelen bij de ING. De prioriteit ligt in 2010 net als in 2009 bij het verder verbeteren van de dienstverlening aan onze klanten.

Nick Jue - Directeur ING Retail

Deel dit artikel

Contact voor de media

Cindy Penders (manager)