Print

Nederlanders rekenen op € 250 miljoen tijdens vrijmarkt

Nederland verwacht in totaal meer te verdienen dan vorig jaar

Nederlanders verwachten dit jaar voor bijna 250 miljoen euro op de vrijmarkt te verdienen, ofwel 86 euro per persoon. Dat is 80 miljoen euro meer dan vorig jaar is verkocht. Bijna een op de vijf (22%) Nederlanders is dit jaar van plan spullen te gaan verkopen. Nog eens tien procent zegt dat hun kinderen dat gaan doen. Een goede plek op de vrijmarkt levert naar schatting 37% meer op. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de ING naar vrijmarktverkopen op Koninginnedag. Driekwart van de Nederlanders is dit jaar van plan Koninginnedag buitenshuis te vieren en bijna één op de drie volwassen Nederlanders viert Koninginnenacht. Vooral jongeren onder de dertig jaar (56%) gaan in de nacht op stap.

Verkoopmotieven

Economische motieven zijn niet de belangrijkste reden om te verkopen, maar spelen wel degelijk mee. Zo zei vorig jaar nog 17% van de Nederlanders spullen te verkopen voor een extra zakcentje, nu is dat 21%. Vier op de tien verkopers geeft aan de opbrengst van de vrijmarkt goed te kunnen gebruiken gezien de eigen financiële situatie. Een extraatje bijverdienen op Koninginnedag is zeker gezien de economische situatie nooit weg. Toch blijkt als vanouds ook de vrijmarkt vooral een goede reden om de zolder flink op te ruimen.

Per kleed of kraam 86 euro opbrengst

Op de vrijmarkt worden vooral speelgoed (23%), boeken (15%), kleding (15%) en huishoudelijke artikelen (14%) verkocht. Dit jaar verwachten de verkopers een opbrengst van gemiddeld 86 euro. In totaal komt dat neer op een vrijmarkt opbrengst van zo’n 250 miljoen euro. Dat is in totaal 80 miljoen euro meer dan er vorig jaar uiteindelijk is verkocht.

Kijken, kijken niet …

De verkopen in de reguliere winkels hebben nog te lijden onder de gevolgen van de recessie. Ook op de Koninginnevrijmarkt zijn Nederlanders niet van plan om met geld te smijten. De verwachte uitgaven op de vrijmarkt zijn gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. Kopers denken ongeveer 20 euro uit te geven aan spullen en spellen en nog eens 20 euro aan eten en drinken. Driekwart van de Nederlanders, vooral gezinnen met jonge kinderen, koopt wel eens iets op de vrijmarkt. Ook dit jaar verwachten de mannen weer meer uit te geven dan de vrouwen.

Goede plek is goud waard

Een goede plek op de vrijmarkt levert naar schatting ruim een derde (37%) meer opbrengst op. Dat verklaart direct waarom er op Koninginnedag vaak ruim van te voren een plek op de vrijmarkt wordt geclaimd door bijvoorbeeld de letters ‘bezet’ op de stoep te schrijven. Van de verkopers op Koninginnedag staat 34% vroeger op om een topspot op de vrijmarkt te bemachtigen. Enkelen (4%) markeren hun plek minimaal een dag van te voren. Jongeren doen meer moeite voor een speciale plek dan ouderen.

Onderzoeksverantwoording

Het onderzoek van ING naar Koninginnedagverkopen is onder 612 volwassen Nederlanders gehouden, en een vervolg op het onderzoek dat ING in 2007, 2008 en 2009 liet uitvoeren. Voor deze onderzoeken is gebruik gemaakt van een online consumentenpanel van onafhankelijk onderzoeksbureau Kien / Panelwizard.

Deel dit artikel

Contact voor de media

Daan Heijbroek