Print

Meer inzicht in beleggingsverzekeringen

Klanten van de verzekeraars van ING (NN, RVS en ING Verzekeren Retail) ontvangen vanaf deze zomer informatie over een mogelijke tegemoetkoming in hun beleggingsverzekering. Tegelijkertijd krijgen klanten dan ook meer inzicht in hun product en worden ze actief gewezen op mogelijke alternatieven.

Informatietool

Vanaf medio 2011 kan met een gebruiksvriendelijke internettool een realistisch beeld verkregen worden van het verwachte eindkapitaal. Klanten kunnen dan de afweging maken of ze hun beleggingsverzekering voortzetten of beëindigen. De verwachting is dat veel klanten het beste af zijn met het voortzetten van hun huidige verzekering. Soms loont het wellicht om de verzekering stop te zetten of over te stappen naar een ander product. Als dat zo is, werken de verzekeraars van ING daar uiteraard aan mee. Vanaf 1 juni 2011 zijn daarom geen kosten verbonden aan het afkopen van de beleggingsverzekering.

Informatieavonden

Daarnaast gaan de verzekeraars van ING door het hele land informatieavonden organiseren voor klanten. Data worden via de website ING-beleggingsverzekering.nl bekend gemaakt.

Advies

Klanten doen er verstandig aan advies in te winnen als zij overwegen hun verzekering af te kopen, premievrij te maken of over te stappen naar een ander product. De persoonlijke financiële omstandigheden en doelstellingen van de klant zijn hierbij namelijk van betekenis. Bovendien kunnen wijzigingen gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de geboden garanties en het belastingregime. Daarom verwijzen wij klanten hiervoor naar zijn adviseur of tussenpersoon. De brancheorganisatie van deze financiële adviseurs, Adfiz, heeft zijn leden ook opgeroepen tot het voeren van deze adviesgesprekken. Adviesgesprekken over afkoop, premievrijmaken of overstappen met betrekking tot beleggingsverzekeringen van RVS of ING Levensverzekeringen Retail, met eigen adviseurs van die maatschappijen, zijn kosteloos.

Meer informatie

Op ING-beleggingsverzekering.nl vindt u meer informatie over de Tegemoetkomingsregeling, achtergronden, actualiteiten en veelgestelde vragen.

Deel dit artikel

Contact voor de media

Arjen Boukema