Rendementen met Beheer

Gunstige rendementen door visie en expertise

Rendementen met Beheer

De beleggingsexperts van de ING hebben voor de beheerportefeuilles sinds 2009 gunstige rendementen behaald. En ze gaan ook graag voor u aan de slag.

Open een rekening

Gunstige rendementen behaald door:

 • Wereldwijde spreiding
 • Inspelen op lage economische groei
 • Goede selectie van beleggingsfondsen
 • Lange termijn visie
 • Analyse regio’s en bedrijfssectoren
 • Deskundigheid van het ING Investment Office

Rendement van de meest gekozen beleggingsstrategie van de ING, strategie Actueel risicoprofiel Neutraal

Rendement van de beleggingsstrategie Actueel van de ING met profiel Neutraal

 

1 januari 2009 – 31 maart 2014

Risicoprofiel200920102011201220132014sinds 2009
Zeer defensief12,44,92,210,5 1,82,839,4
Defensief17,38,20,011,0 4,52,351,1
Neutraal22,411,6-2,111,5 7,11,863,1
Offensief27,715,0-4,412,1 10,21,476,3
Zeer offensief33,118,4-6,812,7 13,00,989,4

Let op: De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het getoonde rendement is na aftrek van kosten behalve de service fee.

Aannames bij berekening van het rendement:

 • Bron: ING Investment Office en Morningstar Direct.
 • Het getoonde rendement in de grafiek is het behaalde rendement sinds oprichting van de beleggingsstrategie Actueel voor profiel Neutraal (1 januari 2009)
 • Zie voor de rendementen van de overige beleggingsprofielen de tabel die de getoonde rendementen van de verschillende beleggingsprofielen sinds oprichting van de beleggingsstrategie Actueel (1 januari 2009) toont.  
 • De rendementen van de strategieën worden in de publicaties afgezet tegen de samengestelde benchmark van MSCI World (DM NR) Index (EUR) voor aandelen en de Citigroup EMU Government Bond Index (EUR) voor obligaties. De strategie Actueel kent voor aandelen een wereldwijde spreiding en voor obligaties een nadruk op Europa. Een benchmark is een objectieve maatstaf waarmee het resultaat van een beleggingsportefeuille wordt vergeleken.

Hoe behalen de experts deze rendementen?

Het beheer van uw beleggingen ligt bij het ING Investment Office. De basis van het beleggingsbeleid van het ING Investment Office wordt gevormd door hoe de experts verwachten dat de economie zich op de lange termijn gaat ontwikkelen. Zij kijken waar het beste in belegd kan worden en welke regio’s en bedrijfssectoren het beste perspectief bieden. En moet er meer belegd worden in bijvoorbeeld aandelen of in obligaties? Op basis hiervan besluiten de experts om een beleggingsfonds wel of niet in een van de beleggingsstrategieën op te nemen.

Onze beleggingsexperts hanteren hierbij verschillende normen, denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de duurzaamheidskenmerken van een belegging. Nadat een fonds eenmaal in een van de beleggingsstrategieën is opgenomen, wordt het continu in de gaten gehouden. Hiermee zijn de experts altijd op de hoogte of het nog wel goed gaat met uw beleggingen. Dit alles met het doel om voor u een zo goed mogelijk rendement te behalen.

Beleggen met Beheer bij de ING

Bij beleggen met Beheer neemt de ING u veel werk uit handen. Uw beleggingen worden dagelijks voor u beheerd. Bij het ING Investment Office werken 19 beleggingsexperts gezamenlijk aan de standaardportefeuilles voor de verschillende strategieën, dat is zo’n 700 uur per week. De door u gekozen strategie volgt de strategie van de standaardportefeuille.

Kenmerken van beleggen met Beheer

 • Uw portefeuille gespreid en altijd up-to-date
 • U betaalt een scherpe service fee en geen transactiekosten
 • Instappen vanaf € 1.000
 • Periodiek inleggen en opnemen mogelijk
 • Keuze uit 3 beleggingsstrategieën: Actueel, Inkomen en Duurzaam

Beleggingsportefeuille passend bij uw profiel en strategie

Bij beleggen met Beheer kiest u zelf uw beleggingsstrategie: Actueel, Inkomen of Duurzaam. Vervolgens zorgt de ING er voor dat uw beleggingsportefeuille past bij uw beleggingsprofiel én uw beleggingsstrategie.

Beleggen via Personal Banking of Private Banking

Heeft u een vermogen van minimaal € 75.000? Maak dan gebruik van de expertise en mogelijkheden van Personal Banking. Heeft u een belegd vermogen van minimaal € 500.000? Of kunt u een vermogen van minimaal € 1.000.000 sparen of beleggen? Maak dan gebruik van de expertise en mogelijkheden van Private Banking.

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt zelfs uw gehele inleg verliezen.