Beleggers ABC

Leren beleggen: de ING helpt u op weg

De ING helpt u graag met leren beleggen. Op deze pagina vindt u het Beleggers ABC met daarin de beleggingstermen overzichtelijk op een rij.


Term / begrip Omschrijving
AAA

Driemaal 'A' of 'Triple A' is de hoogste score binnen het classificatiestelsel van het kredietrisico van ondernemingen met een lettersysteem, afkomstig van het Amerikaanse Standard & Poor's of Moody's Investor Service.

Aandeel*

Bewijs van deelname in het kapitaal van een vennootschap. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in de winst en geeft stemrecht tijdens de aandeelhoudersvergadering.

Aandelenfonds

Een beleggingsfonds dat alleen belegt in aandelen.

Aanwijzen (Assignment)

Wanneer u opties heeft geschreven, loopt u de kans te worden aangewezen (in het Engels: Assignment). Dit betekent dat u de onderliggende waarde (aandelen) tegen de uitoefenprijs moet kopen in het geval van een putoptie, of verkopen in het geval van een calloptie.

Achtergestelde obligatie

Lening die bij faillissement pas wordt terugbetaald nadat gewone obligaties en andere leningen zijn afbetaald. De risico’s zijn iets groter dan van een gewone lening en de rente is meestal iets hoger.

Add

Engels voor ‘toevoegen’. Dit begrip wordt gebruikt als een bank een koopadvies geeft voor een bepaald aandeel.

Administratiekantoor

Een kantoor dat aandelen verwerft en daartegenover niet-stemgerechtigde certificaten afgeeft. Wordt soms ingezet als instrument om stemrecht in de aandeelhoudersvergadering binnen een bepaalde partij te concentreren.

Advieskoers

Een indicatie van de verwachte openingskoers, vóór de opening van de beurs afgegeven.

Adviezen

Sommige financiële instellingen, zoals bepaalde banken, geven aan- of verkoopadviezen voor effecten.

AEX

Amsterdam Exchanges indeX (AEX). Index van de 25 grootste beursgenoteerde fondsen op de Amsterdamse effectenbeurs, gemeten naar beurswaarde.

Afgeleide producten

Financiële instrumenten waarvan de prijs is afgeleid van een bestaande onderliggende waarde. Het zijn meestal rechten of plichten om die onderliggende waarde te kopen of te verkopen op een zeker moment in de toekomst. Voorbeelden: opties, futures (termijncontracten), caps, floors, swaps. De bekendste onderliggende waarde is een aandeel, bijvoorbeeld Royal Dutch. Maar er zijn meer waarden. Zo kunt u ook opties of futures nemen op de dollarkoers.

Aflossen

Terugbetalen van een schuld, bijvoorbeeld een obligatie.

AFM

Autoriteit Financiële Markten. De AFM houdt toezicht op het gedrag van iedereen die actief is op de markt van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. Zo kan de AFM boetes uitdelen aan banken, maar bijvoorbeeld ook aan beleggers die met voorkennis hebben gehandeld.

Agio

Positief koersverschil ten opzichte van de nominale waarde bij de uitgifte van een aandeel of obligatie.

Algemene vergadering van aandeelhouders (AVA)

Het hoogste orgaan binnen een vennootschap. Iedere beursgenoteerde onderneming organiseert elk jaar een dergelijke vergadering. Deze is voor alle aandeelhouders van de betreffende onderneming toegankelijk.

Amortisatie

Aflossing van een lening.

AMX

Index van de 25 fondsen die – na de fondsen in de AEX – de grootste beurswaarde vertegenwoordigen op de Amsterdamse effectenbeurs. Wordt ook wel de ‘Midkap’ genoemd.

Arbitrage

Het gelijktijdig kopen en verkopen van bepaalde effecten op verschillende markten om zo gebruik te maken van prijsverschillen.

As, if and when issued (AIW-handel)

De handel in nog niet uitgegeven effecten.

Assignment (Aanwijzen)

Wanneer u opties heeft geschreven, loopt u de kans te worden aangewezen (in het Engels: Assignment). Dit betekent dat u de onderliggende waarde (aandelen) tegen de uitoefenprijs moet kopen in het geval van een put-optie, of verkopen in het geval van een call-optie.

At-the-money

Situatie waarin de uitoefenprijs van een optie gelijk is aan de koers van de onderliggende waarde.

AVA

Zie: Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA).

Voorbeeld

Dit is een voorbeeld.

Top 3 vragen

Contact

  • Bel 020 22 888 88
    ma - vrij: 8.00 - 21.00 uur
    zaterdag: 9.00 - 17.00 uur
  • Bel me nu
  • E-mail

Deel deze pagina

Private Banking bij de ING

Personal Banking bij de ING:
persoonlijke aandacht hoe en wanneer u wilt.

Naar Personal Banking