Incasso terugboeken

Storneren van een onterechte incasso

Is er onterecht een incasso van uw Betaalrekening afgeschreven? Dan is het goed te weten dat u dit bedrag eenvoudig kunt terugboeken. Dit wordt ook wel ‘storneren’ genoemd.

Terugboeken of blokkeren in Mijn ING

  1. Log in op Mijn ING via de knop ‘Naar Mijn ING’ (u komt dan -na inloggen- automatisch op de juiste pagina).
  2. U kunt op het scherm ‘Incasso’s’ een incasso weigeren of terugboeken.
  3. U krijgt de melding dat de opdracht is ontvangen en dat deze binnen enkele dagen wordt verwerkt.
  4. Bij ‘Terugboekstatus’ ziet u of de terugboeking is goedgekeurd, in behandeling of is teruggeboekt.
  5. Wilt u een incassant blokkeren? Klik dan onder het tabblad ‘Bedrijven’ op ‘Bekijk incasso’s’ en dan op ‘Rekening blokkeren’. Uw geblokkeerde incasso is direct zichtbaar.

Demo Incasso terugboeken

De demo ‘Incasso terugboeken’ laat zien hoe u een incasso terugboekt in Mijn ING (internetbankieren). Bekijk de demo en in 1 minuut weet u hoe het werkt.
Telefonisch terugboeken

Voor het terugboeken van een incasso kunt u ons ook bellen:  020 22 888 88. Wij helpen u graag op werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Door het inspreken van de tekst ’Automatische Incasso terugboeken’, kunt u via de computer of een medewerker de incasso terugboeken.

Terugboekperiode

In Mijn ING (internetbankieren) staat bij elke incasso de ‘terugboekperiode’. Het aantal dagen dat u daar ziet, geeft aan hoeveel tijd u heeft om zelf in Mijn ING de incasso terug te boeken. De terugboekperiode kan 0, 5 of 56 dagen zijn. Is een bedrag bijvoorbeeld op 5 augustus van uw rekening geïncasseerd? Bij een terugboekperiode van 56 dagen kunt u dit bedrag dan tot 30 september terugboeken. Sommige incasso’s, bijvoorbeeld van uw hypotheek, kunnen niet teruggeboekt worden. Er staat dan bij de terugboekperiode ‘niet van toepassing’.

Geen of verlopen terugboekperiode

Is er onterecht een incasso van uw Betaalrekening afgeschreven, maar is er geen terugboekperiode (0 dagen)? Of is de terugboekperiode inmiddels verstreken? Dan kunt u bij de incassant (het bedrijf dat of de instelling die het bedrag van uw rekening heeft afgeschreven) een klacht indienen. Heeft dat geen succes dan kunt u als klant van de ING binnen 13 maanden na afschrijving een klacht bij ons indienen. Gebruik daarvoor het formulier Verzoek terugboeking onterechte incasso. Belangrijk om te weten: vindt de ING de klacht terecht, dan neemt zij contact op met de bank van de incassant. Beide banken controleren vervolgens of u een machtiging heeft gegeven en of deze van toepassing is op het incasso. Was het incasso inderdaad onterecht, dan krijgt u het geld terug op uw Betaalrekening. De banken handelen de procedure in principe binnen 2 weken af.

Nieuwe mogelijkheden blokkeren incasso’s

In Europa wordt het betalingsverkeer gestandaardiseerd. Automatische afschrijvingen (incasso’s) in euro’s vinden vanaf februari 2014 volgens nieuwe richtlijnen plaats, die ook op de ING van toepassing zijn.

Uniek machtigingsnummer

Elk bedrijf dat automatisch bedragen incasseert krijgt een eigen nummer, een zogenoemd ‘incassant id.’. Verder krijgt elke machtiging die u heeft gegeven om een bedrag te incasseren een uniek nummer. U ziet deze nummers voortaan bij de afschrijving van het bedrag in uw rekeningoverzicht. U kunt beide nummers gebruiken als u een incassoblokkade wilt plaatsen op uw Betaalrekening.

Incasso’s blokkeren

Wilt u één of meerdere incasso’s blokkeren? U kunt dat doen op basis van het rekeningnummer van de incassant, zijn incassant id of op basis van het incassant id èn het kenmerk van de machtiging. Wilt u alle incasso’s blokkeren? Op uw verzoek kunnen wij een blokkade op uw Betaalrekening zetten om alle incasso’s te blokkeren. U kunt ons schriftelijk opdracht geven een blokkade te plaatsen. Vermeld in uw brief uw rekeningnummer, naam, adres en woonplaats en de blokkade(s) die u wilt plaatsen. Per blokkade vermeld u het rekeningnummer, de incassant id of de combinatie van incassant id en kenmerk machtiging en zet onder aan de brief uw handtekening. Uw opdracht kunt u opsturen naar onderstaande adres.

ING / Afd. Klantenservice Betalen
Antwoordnummer 2
6800 PB Arnhem

Incasso van een loterij

Wilt u een incasso van een loterij terugboeken? Dit is helaas is het niet mogelijk. Wilt u in de toekomst voorkomen dat de loterij bedragen van uw Betaalrekening incasseert? Neem dan contact op met de loterij om uw deelname stop te zetten. Of vraag ons om het rekeningnummer van de loterij te blokkeren. Let op: u stemt er dan mee in dat u geen recht meer heeft op een prijs als deze op uw lotnummer valt. U kunt een incassoblokkade voor incasso’s van een loterij alleen schriftelijk bij ons aanvragen. Vermeld in uw brief uw rekeningnummer, naam, adres en woonplaats en zet onder aan de brief uw handtekening. Uw verzoek kunt u opsturen naar:

ING / Afd. Klantenservice Betalen
Antwoordnummer 2
6800 PB Arnhem

Hoe kan ik een incassomachtiging stopzetten?

Als u een bedrijf of instelling heeft gemachtigd om automatisch geld van uw rekening af te schrijven, dan kunt u deze machtiging stopzetten door bij dat bedrijf een schriftelijk verzoek in te dienen. U kunt hiervoor ook het formulier stopzetten machtiging uitprinten en ingevuld en ondertekend opsturen naar het bedrijf of instelling waaraan u de machtiging heeft verstrekt. Het is verstandig een kopie van uw opdracht tot intrekking van de machtiging voor uw eigen administratie te bewaren. En het is belangrijk de incasseerder te vragen om een bevestiging dat uw machtiging is ingetrokken.

Modern en veilig betalen

Modern en veilig betalen
Een voorproefje van de nieuwe en verbeterde betaalmogelijkheden.

Meer informatie