Run op spaarloon kost schatkist 70 miljoen

Amsterdam, 22 december 2011

Nederlandse huishoudens zijn een stuk negatiever geworden over hun portemonnee in de toekomst. Voor veel mensen daalt de koopkracht in 2012 als gevolg van hogere kosten in de zorg en de kinderopvang. Om toch rond te kunnen komen stellen huishoudens grotere aankopen uit of geven ze er minder geld aan uit. Door de run op het spaarloon loopt de schatkist 70 miljoen euro mis. Een op de acht huishoudens heeft bij hun uitgaven in november en december al rekening gehouden met het vrijkomende spaarloon.

ING BudgetBarometer Q4

 

De ING BudgetBarometer meet elk kwartaal de stemming onder de Nederlandse huishoudens over hun eigen portemonnee. De stand van de barometer is in het vierde kwartaal uitgekomen op 79 punten. Dat is een flinke duikeling ten opzichte van de 87 punten uit het vorige kwartaal en de laagste stand sinds het begin van de meting in februari 2009. Vooral de inschatting van de financiële situatie over drie maanden is somberder geworden. Bijna een derde van de Nederlandse huishoudens verwacht over drie maanden moeilijker rond te komen dan nu. Stijging van de vaste lasten is de belangrijkste reden die respondenten hiervoor noemen.

Run op spaarloon kost schatkist 70 miljoen

Drie op de tien Nederlandse huishoudens doen mee aan de spaarloonregeling. Gemiddeld staat er per huishouden ruim 2000 euro op de spaarloonrekening. Spaarloonspaarders zijn per saldo tegen de afschaffing van de regeling, zij krijgen te maken met lastenverzwaring vanwege het belastingvoordeel dat vervalt. Het spaarloon was vooral populair onder hogere inkomens. Bijna 4% van de huishoudens heeft dit jaar nog een spaarloonrekening geopend om te kunnen profiteren van het eenmalige voordeel tussen de netto inleg en het bruto bedrag dat mag worden opgenomen. Bij een volle inleg van €613,- kan dit voordeel oplopen tot €319,-. Het totale voordeel voor de huishoudens komt naar verwachting uit op 70 miljoen euro. Dat is een tegenvaller voor het Ministerie van Financiën.

Vrijvallend spaarloon opzij gezet

In januari 2012 valt meer dan 3 miljard euro aan spaarloon vrij en kunnen consumenten het geld ‘echt’ uitgeven. De meeste Nederlanders zijn dat echter niet van plan. Slechts één op de zeven (14%) wil het geld komend jaar uitgeven. De meerderheid zal het vrijkomende spaarloon opnieuw vastzetten, bijvoorbeeld op een gewone spaarrekening.
Het ING Economisch Bureau verwacht dat het vrijvallend spaarloon de consumentenbestedingen in 2012 een bescheiden impuls van 0,2% zullen geven, maar dat is niet voldoende om de verwachte krimp om te zetten in groei. Eén op de acht huishoudens heeft bij de uitgaven in november en december al rekening gehouden met de het vrijkomende geld.

Grote uitgaven onder de loep

In 2011 heeft 60% van de Nederlanders grote aankopen van meer dan 500 euro gedaan. Bij een kwart van de huishoudens bleef het beperkt tot één uitgave. Ruim een derde (36%) gaf minstens twee keer dit bedrag uit. Gemiddeld kwam het totaalbedrag aan grote aankopen op zo’n 5100 euro uit. Bijna driekwart (72%) van de huishoudens die het afgelopen jaar grote aankopen deed, deed dat om een oud product te vervangen, zoals de bank, televisie of computer. Hoe lager het inkomen, des te meer er gespaard wordt voor grote uitgaven.

Consumptie in 2012 omlaag

Meer dan de helft (53%) van de huishoudens is niet van plan om in 2012 een aankoop van meer dan 500 euro te doen. Bovendien daalt het gemiddelde bedrag dat huishoudens aan grote uitgaven willen uitgeven naar 4900 euro. Dat zou neerkomen op een daling van de consumptie van 5 miljard euro. In de praktijk valt de daling waarschijnlijk minder groot uit, omdat er toch vaak onverwachte uitgaven moeten worden gedaan. Vaak gaat het bij grote aankopen immers om vervanging. Al met al verwacht het ING Economisch Bureau dat de totale consumptie volgend jaar met 0,4% zal krimpen ten opzichte van dit jaar.

Lees de volledige ING BudgetBarometer