Actuele hypotheekrente tarieven

Bij het kiezen van een financieel product is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de tarieven. De ING heeft daarom alle hypotheekrentes voor u op een rijtje gezet: alle vaste én variabele rentes.

Basistarieven vaste hypotheekrente
NHG    tot en met
60% MW* 
tot en met
80% MW*  
meer dan 
80% MW* 
1 jaar3,00%3,20%3,40%3,70%
2 jaar3,00%3,20%3,40%3,70%
3 jaar3,00%3,20%3,40%3,70%
5 jaar3,30%3,50%3,70%4,00%
6 jaar3,60%3,80%4,00%4,30%
7 jaar3,80%4,00%4,20%4,50%
10 jaar4,10%4,30%4,50%4,80%
12 jaar4,70%4,90%5,10%5,40%
15 jaar4,95%5,15%5,35%5,65%
20 jaar5,20%5,40%5,60%5,90%

Deze tarieven gelden voor nieuwe offertes en renteaanpassingen voor bestaande hypotheken uitgebracht vanaf 18 april 2014.

Voor ondernemers gelden andere tarieven. Neem voor informatie hierover contact op met de ING of uw hypotheekadviseur.

ING Basistarief

De rentetarieven in de tabel hierboven zijn Basistarieven (voorheen Voordeelrente component1). Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

  • Offerterente is hypotheekrente: De rente die u in de 1e rentevaste periode betaalt, wordt vastgesteld op het moment dat de ING de offerte voor u maakt. De rente voor de 1e rentevaste periode wijzigt daarna voor u niet meer. Ook niet als de actuele rente voor eenzelfde offerte is gedaald voordat u de hypotheekakte heeft getekend.
  • Kosten bij verlenging offerte: Een offerte is 3 maanden en 2 weken na de offertedatum geldig. Wel is het dan nodig dat u de getekende offerte binnen 2 weken terugstuurt naar de ING. Deze geldigheidstermijn kunt u met nog eens 3 maanden verlengen. U betaalt dan 0,50% verlengingsprovisie over het totale bedrag dat u wilt lenen. Met uitzondering van: de leningdelen met Variabele Rente en leningdelen die u 1 op 1 uit een oude hypotheek meeneemt (op basis van de Meeneemregeling).
  • Kosten bij annulering offerte: Ziet u af van een door u getekende offerte met Basistarief? Dan betaalt u annuleringskosten. Deze kosten bedragen 1% van het totale bedrag dat u wilt lenen. Dit geldt niet voor leningdelen die u 1 op 1 meeneemt. Naast annuleringskosten geldt ook dat er bij een getekende offerte advieskosten betaald moeten worden als de offerte geannuleerd wordt. Let op: dit geldt voor alle hypotheken en is dus niet alleen bij het ING Basistarief.

Goed om te weten

  • Na de 1e rentevaste periode wordt uw nieuwe rente vastgesteld op basis van het dan geldende Basistarief.
  • Het Basistarief geldt niet voor de Krediethypotheek, de Overbruggingsfinanciering en voor leningdelen met Variabele Rente. Hiervoor gelden andere tarieven.
  • U kunt het Basistarief combineren met de opslagen en kortingen.
Variabele rente en Krediethypotheek
NHG     tot en met
60%    MW*
tot en met
80%    MW*
meer dan 
80% MW* 
1-maands2,651%2,651%2,651%2,651%
2-maands2,689%2,689%2,689%2,689%
3-maands2,727%2,727%2,727%2,727%
6-maands2,826%2,826%2,826%2,826%
9-maands2,908%2,908%2,908%2,908%
12-maands2,998%2,998%2,998%2,998%

Tarieven per 15 april 2014

Opbouw Variabele Rente

De Variabele Rente en de rente van de Krediethypotheek is gelijk aan het Euribortarief voor de gekozen periode (1-maands, 2-maands enzovoort) plus een opslag (de Opslag Variabele Rente, momenteel 2,40%). Het Euribortarief is het theoretische tarief dat banken elkaar in rekening brengen als ze onderling geld lenen. De ING kan de Opslag Variabele Rente tijdens de looptijd verhogen of verlagen. Het nieuwe rentepercentage stellen wij telkens vast op de 15e dag van de maand die voorafgaat aan de maand waarin de betreffende periode afloopt.

Belangrijk om te weten: omdat de rente slechts voor korte tijd vaststaat, kunnen uw maandlasten dus snel stijgen of dalen.

Voorwaarden Variabele Rente

Variabele Rente is alleen mogelijk voor nieuwe hypotheken tot maximaal 25% van de hoofdsom van de totale hypotheek. Voor de overige leningdelen moet u een rentevaste periode kiezen van 5 jaar of langer. Bij renteherziening is geen Variabele Rente mogelijk. Variabele Rente is niet mogelijk bij de Bankspaarhypotheek.

Overbruggingsfinanciering en tarieven
Rente:3,00%

Tarieven per 15 april 2014 

Let op: er zijn kosten verbonden aan het verlengen van een offerte van een Overbruggingsfinanciering.

Andere informatie over tarieven

Bij het kiezen van een hypotheek is het belangrijk dat u op de hoogte bent van alle hypotheektarieven. De ING heeft daarom niet alleen de hypotheekrentes voor u op een rij gezet. Maar ook andere informatie over tarieven.

* Marktwaarde (MW)

- Bij het vaststellen van de maximale hoogte van de hypotheek gaan we uit van de marktwaarde van het huis. Marktwaarde betekent bij:

- Bestaande bouw: koopprijs (exclusief roerende zaken)

- Nieuwbouw: koop-/aanneemsom plus bouwrente, plus rente tijdens de bouw, maximaal 4% van de marktwaarde (belangrijk: is wel box 3), plus afkoopsom erfpacht, plus meerwerk en/of aansluiting op openbare nutvoorziening

- Verbouwing bestaande bouw: getaxeerde marktwaarde na verbouwing

- Oversluitingen, verhogingen en/of omzettingen: WOZ-waarde of getaxeerde marktwaarde (na   verbouw)

** Bij de Krediethypotheek geldt het 1-maands tarief.

Bekijk de historische rentetarieven

Historisch lage rente

Overweegt u een huis te kopen? De 5- en 10-jaars hypotheekrentes bij ING staan nu historisch laag.

Bekijk de rentetarieven