Hoe kunt u aflossen?

3 manieren om af te lossen op uw hypotheek

U wilt aflossen op uw Aflossingsvrije Hypotheek. Dat kan bij de ING op 3 manieren. Bekijkt u hieronder uw mogelijkheden.

Hoe kunt u aflossen?

U lost af door:

 • eenmalig een bedrag over te maken naar
  de ING.
 • periodiek een bedrag over te maken naar
  de ING.
 • uw hypotheekvorm te wijzigen naar een vorm waarbij u aflost.

Boetevrij aflossen verruimd

U kunt tijdelijk uw hypotheek boetevrij aflossen voor zover uw hypotheek hoger is dan de actuele WOZ-waarde. Deze regeling geldt vanaf 1 december 2013 tot en met 31 december 2014. Bovendien kunt u, afhankelijk van uw contract, jaarlijks 10% of 20% van uw hoofdsom boetevrij aflossen. Over het af te lossen bedrag dat boven dit percentage uitkomt, betaalt u mogelijk een boete. In uw hypotheekvoorwaarden staat welk percentage voor u geldt en waaraan u moet voldoen. Onder bepaalde voorwaarden kunt u de gehele hypotheek boetevrij aflossen. Benieuwd hoeveel u boetevrij extra kunt aflossen? Bereken het zelf eenvoudig.

Meer informatie over wanneer u boetevrij kunt aflossen

Daarnaast kunt u in de volgende gevallen boetevrij aflossen:

 • Het bedrag dat u meer heeft geleend dan uw actuele WOZ-waarde. Deze maatregel is tijdelijk en geldt tot 31 december 2014 en geldt alleen als u een extra aflossing doet, niet bij algehele aflossing.
 • Als u een ING Krediethypotheek of 1-maands variabele rente heeft.
 • Op de momenten dat de variabele rentes (2-, 3-, 6-, 9- en 12-maands) opnieuw worden vastgesteld.
 • Als uw rentevaste periode afloopt. Dan kunt u 14 dagen voor en na de renteherziening onbeperkt boetevrij aflossen.
 • Als het vergelijkbare tarief (actuele rente waar de boete op gebaseerd wordt) op dat moment hoger is dan de rente van uw hypotheek die u nu betaalt.
 • Bij verkoop van uw huis, tenzij u gekozen heeft voor Voordeelrente Component 2 (Boete bij Verkoop).
 • Als u aflost binnen 6 maanden na overlijden van de medeschuldenaar.
Meer informatie over de mogelijkheden van (boetevrij) aflossen die voor u gelden, vindt u in de stukken die u bij de verstrekking van uw hypotheek heeft ontvangen.

     

Kosten bij vervroegd aflossen op uw hypotheek

Bekijk de video over de kosten bij vervroegd aflossen op uw hypotheek.

1. Eenmalig een bedrag overmaken

Eenmalig een deel van uw hypotheek aflossen is bij de ING erg eenvoudig. U kunt elk gewenst bedrag aflossen op uw hypotheek. U maakt het bedrag over op rekeningnummer 5533333 ten name van ING Bank N.V. Hypotheken. In de omschrijving vermeldt u:

 • uw hypotheeknummer
 • het leningdeelnummer waarop u wilt aflossen
 • de actuele WOZ-waarde (dit is alleen nodig wanneer u gebruikmaakt van de tijdelijke regeling om boetevrij af te lossen voor zover uw hypotheek hoger is dan de actuele WOZ-waarde)
 • ‘Extra Aflossing’

2. Periodiek een bedrag overmaken

Als u regelmatig een bedrag wilt aflossen, dan kunt u dit inplannen via Mijn ING. Op het scherm ‘Overschrijven’ vult u dezelfde gegevens in als hierboven staan onder ‘Eenmalig een bedrag overmaken’. Vervolgens geeft u op hetzelfde scherm achter ‘Periodieke overschrijving’ aan:

 • welk bedrag u wilt overmaken naar de ING,
 • met welke regelmaat (bijvoorbeeld per kwartaal) en
 • tot en met welke datum u de overschrijvingen laat plaatsvinden.

Zo heeft u geen omkijken naar uw aflossing. Uiteraard kunt u de periodieke overschrijving op ieder moment wijzigen of stopzetten. Wilt u boetevrij aflossen? Zorg dan wel dat het totaalbedrag van de periodieke overschrijvingen niet over het percentage heen gaat dat u volgens uw hypotheekvoorwaarden in een jaar boetevrij mag aflossen.

Wat gebeurt er nadat u een bedrag heeft overgemaakt?

U ontvangt binnen 10 werkdagen een schriftelijke bevestiging dat uw extra aflossing is verwerkt. U betaalt uw hypotheeklasten per maand achteraf. Daarom ziet u de daling daarvan ook pas een maand later.

3. Uw hypotheekvorm wijzigen

Heeft u een hypotheek, waarbij u niet aflost of minder dan u wilt? Dan kunt u ook uw hypotheekvorm wijzigen. Bijvoorbeeld naar een Annuïteitenhypotheek of Lineaire Hypotheek. Hierbij lost u tijdens de looptijd af. Wijzigen kan altijd, maar is boetevrij binnen 3 maanden voor het aflopen van uw rentevaste periode. Laat u adviseren over uw mogelijkheden door uw ING Hypotheekadviseur of tussenpersoon.

Meer informatie over aflossen?

Vindt u het lastig om te bepalen hoe u het beste kunt aflossen op uw Aflossingsvrije Hypotheek? Of heeft u een andere hypotheekvorm? Bel dan voor een Aflosgesprek. In dit gratis gesprek krijgt u algemene informatie over aflossen, geen advies. Blijkt u dit alsnog te willen, dan maken we voor u een afspraak met een ING Hypotheekadviseur. Aan dit advies zijn kosten verbonden.