Schenken aan kinderen

Voor een eigen woning

Een schenking van ouders aan hun kinderen: het kan nét dat extra steuntje in de rug zijn bij het kopen van een eigen huis. Hier leest u alles over de mogelijkheden van schenken aan kinderen in het algemeen en voor een eigen huis in het bijzonder.

Elk jaar belastingvrij schenken

Als ouder kunt u uw kinderen elk jaar belastingvrij een bedrag van € 5.030 schenken. Over hogere bedragen wordt schenkbelasting geheven: zie onderstaande tabel.

Tariefgroep I (hieronder vallen: kinderen/pleegkinderen, echtgenoot/geregistreerde partner, partners voor de schenkbelasting):

Waarde schenkingSchenkbelasting
tussen € 0 en € 118.70810 %
€ 115.708 en hoger20 %

Eenmalige vrijstelling voor kinderen tussen 18 en 35 jaar

Bent u tussen de 18 en 35 jaar of is uw partner nog jonger dan 35 jaar? Dan mogen uw ouders eenmalig een belastingvrije schenking doen van maximaal € 24.144. Let wel, dit mag maar 1 keer.

Extra vrijstelling voor een eigen huis

Voor een schenking die u gebruikt voor een eigen huis kunt u nog eens extra (ook weer eenmalig) maximaal € 26.156 vrijgesteld van schenkbelasting ontvangen. Daarbij geldt een aantal voorwaarden:

 • U bent tussen de 18 en 35 jaar (of uw partner). 
 • U besteedt het extra bedrag aan:
  1. Het kopen van een eigen huis.
  2. Het uitvoeren van onderhoud of woningverbetering.
  3. Het aflossen van een eigenwoningschuld.
  4.Het afkopen van rechten (bijvoorbeeld erfpacht).
 • De schenking is vastgelegd in een notariële akte waarin staat dat u de schenking besteedt aan een of een aantal van deze doelen.
 • U moet ook schriftelijk kunnen aantonen dat dit daadwerkelijk is gebeurd. 

In totaal dus eenmalig € 50.300 belastingvrij

Het totaalbedrag van uw belastingvrije schenking van € 50.300 mag u als volgt splitsen:

 1. U mag € 24.144 vrij besteden.
 2. U gebruikt € 26.156 voor uw eigen huis volgens de bovenstaande voorwaarden.

Uw schenking en de Belastingdienst

Van de schenking die u krijgt, doet u (eventueel samen met de schenker) aangifte. Daarbij kunt u aangeven van welke vrijstelling(en) u gebruik wilt maken. Een aangifteformulier en een informatiebrochure kunt u via de site van de Belastingdienst downloaden.

Een schenking is altijd de moeite waard

Een schenking ontvangen is altijd fijn. Voor starters op de woningmarkt soms zelfs noodzakelijk. Afhankelijk van de voorwaarden die aan de schenking zijn verbonden, kunt u het ontvangen bedrag heel goed gebruiken voor de aankoop van uw huis.

Annemarie van Gaal

Hulp bij uw financiële keuzes
Annemarie van Gaal en het team van experts geven dagelijks antwoord op financiële vragen en helpen u grip te krijgen op uw financiën.

Meer informatie