Veelgestelde vragen over Hypotheken

Aflossen

 • 1.

  Gaat u uw woning verkopen of wilt u uw hypotheek oversluiten? Lees alles over het aflossen van uw hypotheek.

  Geheel aflossen van uw hypotheek

 • 2.

  Heeft u geld over en wilt u een gedeelte van uw hypotheek aflossen? Dat kan. Het grote voordeel is dat uw maandlasten omlaag gaan.


  Gedeeltelijk aflossen van uw hypotheek

 • 3.

  U kunt tijdelijk boetevrij extra aflossen op uw hypotheek voor zover uw hypotheek hoger is dan de actuele WOZ-waarde. Deze regeling geldt vanaf 1 december 2013 tot en met 31 december 2014. Het maakt voor de aflossing niet uit of het geld verkregen is uit een schenking of uit andere eigen middelen. U kunt dus ook aflossen met spaargeld of met geld dat uit een erfenis is verkregen. Bovendien behoudt u hiernaast de mogelijkheid om gebruik te maken van uw jaarlijkse boetevrije percentage (meestal 10% van de hoofdsom). Benieuwd hoeveel u boetevrij kunt aflossen? Bereken het zelf eenvoudig.

 • 4.

  Bel 020 22 888 88Wij helpen u graag op werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Ook voor advies over uw mogelijkheden en eventuele fiscale consequenties.

 • 5.

  Schrijf het bedrag over naar: rekeningnummer NL46INGB0005533333 ten name van ING Bank N.V. Hypotheken, onder vermelding van uw hypotheeknummer en de mededeling 'kredietaflossing'. Na verwerking van de kredietaflossing ontvangt u een bevestiging.

 • 6.

  Als u een boete moet betalen, dan wordt de contante waarde clausule toegepast. Hierbij wordt gekeken naar de actuele hypotheekrente, de resterende rentevaste periode en de rente die u
  nog verschuldigd bent.

  1. Actuele rente Dat is de rente die de bank op het moment van vervroegde aflossing in rekening zou brengen voor vergelijkbare leningen. Dat zijn nieuw te sluiten leningen met vergelijkbare onderpanden met een rentevaste periode die even lang is als de resterende rentevaste periode van de lening die wordt afgelost.
  2. Resterende rentevaste periode Dat is de periode vanaf de aflossingsdatum tot de eerstvolgende datum waarop de rente wordt herzien. Als deze datum later is dan de contractuele einddatum van uw hypotheek, wordt naar de einddatum van uw hypotheek gekeken. Komt de resterende rentevaste periode niet exact overeen met een rentevaste periode die wij op dat moment aanbieden voor vergelijkbare leningen, dan wordt deze periode afgerond naar de meest dichtbij gelegen, kortere, rentevaste periode die de ING op dat moment aanbiedt voor vergelijkbare leningen, met een minimum van 1 jaar (m.u.v. Variabele Rente).
  3. Verschuldigde rente Dat is de rente die verschuldigd is over de (gedeeltelijk) af te lossen lening.
  4. Contante waarde clausule Als de actuele rente lager is dan de verschuldigde rente, is er renteverlies voor de ING. In dat geval wordt voor alle nog te betalen maandtermijnen afzonderlijk berekend om welk bedrag dit gaat. Dit leidt tot één totaalbedrag aan renteverlies voor de resterende rentevaste periode. Dit bedrag wordt naar beneden gecorrigeerd. Dit bedrag wordt naar beneden gecorrigeerd omdat u dit bedrag nu in een keer moet betalen in plaats van gespreid, en dat zou zonder deze correctie nadelig zijn voor u en voordelig voor de ING. Deze correctie heet “contant maken”. U moet dus de contante waarde van het totale renteverlies vergoeden aan de ING. Het contant maken gebeurt tegen de actuele rente.
 • 7.

  Wanneer u besluit uw hypotheek over te sluiten naar een andere kredietverstrekker, dan wordt de gehele aflossing van uw hypotheek bij ING via een notaris geregeld. U bent daarbij soms boeterente verschuldigd Uw notaris zorgt voor het opvragen van een aflosnota waarin alle door u verschuldigde bedragen(hypotheekschuld, rente en eventuele boete en kosten) zijn opgenomen. Van de notaris ontvangt u een kopie van deze nota. De notaris regelt na het opnieuw inschrijven van de hypotheek dat het verschuldigde bedrag aan de ING wordt overgemaakt en dat de inschrijving van de hypotheek bij het kadaster wordt doorgehaald.

  Meer informatie over hypotheek geheel aflossen

 • 8.

  Wanneer u verhuist en uw hypotheek wilt aflossen, dan wordt de aflossing van uw hypotheek via een notaris geregeld. Uw notaris zorgt voor het opvragen van een aflosnota waarin alle door u verschuldigde bedragen (hypotheekschuld, rente en eventuele boete en kosten) zijn opgenomen. Van de notaris ontvangt u een kopie van deze nota. De notaris regelt na het passeren van de leveringsakte van de woning en/of de nieuwe hypotheekakte dat het verschuldigde bedrag aan de ING wordt overgemaakt en dat de inschrijving van de hypotheek bij het kadaster wordt doorgehaald.

  Meer informatie over hypotheek geheel aflossen

 • 9.

  U betaalt in bepaalde gevallen de kosten die de ING aan renteverlies lijdt. Bijvoorbeeld omdat u vóór het einde van uw rentevaste periode een andere rente wilt. Of omdat u uw hypotheek (gedeeltelijk of volledig) vervroegd wilt aflossen. De ING lijdt renteverlies als de actuele rente voor uw resterende rentevaste periode lager is dan de rente die u nu betaalt. U heeft echter ieder jaar recht op een boetevrij aflosbaar percentage van de hypotheek.

  Boetevrij aflossen
  U kunt tijdelijk uw hypotheek boetevrij aflossen voor zover uw hypotheek hoger is dan de actuele WOZ-waarde. Deze regeling geldt vanaf 1 december 2013 tot en met 31 december 2014. Bovendien kunt u, afhankelijk van uw contract, jaarlijks 10% of 20% van uw hoofdsom boetevrij aflossen. Over het af te lossen bedrag dat boven dit percentage uitkomt, betaalt u mogelijk een boete. In uw hypotheekvoorwaarden staat welk percentage voor u geldt en waaraan u moet voldoen. Onder bepaalde voorwaarden kunt u de gehele hypotheek boetevrij aflossen:

  • Het bedrag dat u meer heeft geleend dan uw actuele WOZ-waarde. Deze maatregel is tijdelijk en geldt tot 31 december 2014 en geldt alleen als u een extra aflossing doet, niet bij algehele aflossing.
  • Als u een ING Krediethypotheek of 1-maands variabele rente heeft.
  • Op de momenten dat de variabele rentes (2-, 3-, 6-, 9- en 12-maands) opnieuw worden vastgesteld.
  • Als uw rentevaste periode afloopt. Dan kunt u 14 dagen voor en na de renteherziening onbeperkt boetevrij aflossen.
  • Als het vergelijkbare tarief (actuele rente waar de boete op gebaseerd wordt) op dat moment hoger is dan de rente van uw hypotheek die u nu betaalt.
  • Bij verkoop van uw huis, tenzij u gekozen heeft voor Voordeelrente Component 2 (Boete bij Verkoop).
  • Als u aflost binnen 6 maanden na overlijden van de medeschuldenaar.

  Meer informatie over de mogelijkheden van (boetevrij) aflossen die voor u gelden, vindt u in de stukken die u bij de verstrekking van uw hypotheek heeft ontvangen.

 • 10.

  Bij het afsluiten van een hypotheek gaat niet alleen u, maar ook de ING een verplichting aan. De ING moet het hypotheekbedrag aantrekken op de kapitaalmarkt voor dezelfde periode als u het leent. Hiervoor moeten de ING rente betalen. Als u de overeenkomst eerder openbreekt, dan moet de ING nog wel rente betalen totdat de afgesproken periode is verstreken. Vandaar dat er een boete wordt berekend vanwege de misgelopen rente.

 • 11.

  U betaalt geen boete als u aflost op het moment dat uw lopende rentevast periode eindigt, om precies te zijn in de periode van 14 dagen voor tot 14 dagen na de renteherzieningstermijn. Wilt u uw hele hypotheek op een ander moment eerder aflossen, dan mag dit zonder boete in de volgende gevallen:

  • Bij vrijwillige verkoop van uw huis. Dit geldt niet als u gekozen heeft voor component 2 van de Voordeelrente;
  • Als het huis verloren gaat door bijvoorbeeld brand of instorting;
  • Bij het overlijden van u of uw medeschuldenaar(s), bijvoorbeeld uw partner. Voorwaarde is wel dat de aflossing binnen zes maanden na overlijden plaatsvindt.