Veelgestelde vragen Pensioenspaarrekening afkoop en waardeoverdracht

Pensioenspaarrekening afkoop en waardeoverdracht

 • 1.

  Afkoop is een zogenoemde verboden handeling: een handeling die niet is toegestaan door de Belastingdienst. Er is bijvoorbeeld sprake van afkoop als u uw saldo vóór de einddatum in 1 keer laat uitkeren. Afkopen heeft de volgende financiële gevolgen:

  • De ING doet een marktrenteverrekening.
  • U betaalt 0,5% van uw saldo aan opnamekosten.
  • U bent 52% loonheffing verschuldigd over het afkoopbedrag.
  • U betaalt de Belastingdienst 20% revisierente over het afkoopbedrag.

  Kijk voor meer informatie over afkoop in de brochure ‘Pensioenspaarrekening’.

  Zie ook:
  - Wat is marktrenteverrekening?
  - Wat is revisierente?

 • 2.

  Afkoop heeft zeer nadelige financiële gevolgen. Zo moet u 72% van uw saldo aan de Belastingdienst afdragen. Wilt u uw Pensioenspaarrekening toch afkopen? Geef dit dan door met het formulier ‘Pensioenspaarrekening bestemming saldo doorgeven’(PDF). U kunt dit formulier ook telefonisch bestellen via 020 22 888 88. Wij helpen u graag op werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

 • 3.

  U geeft dit aan ons door met het formulier ‘Pensioenspaarrekening bestemming saldo doorgeven’(PDF). U kunt dit formulier ook telefonisch bestellen via 020 22 888 88. Wij helpen u graag op werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

 • 4.

  Bij iedere inleg op uw Pensioenspaarrekening maakt u met de ING een tariefafspraak voor de looptijd van uw inleg. Op basis van deze tariefafspraak brengen wij uw geld onder in kredieten of op de kapitaalmarkt.

  Als u uw geld voor de einddatum van uw Pensioenspaarrekening wilt opnemen, kunnen wij dit geld niet terughalen van de kapitaalmarkt. Het geld staat namelijk vast gedurende de afgesproken looptijd. Daardoor moeten wij geld lenen om u uw geld vroegtijdig te kunnen betalen. Het kan zijn dat wij dat moeten doen tegen een hoger rentepercentage. Wij maken dan kosten, die we bij u in rekening brengen. Maar als we tegen een lagere rente kunnen lenen, ontvangt u juist een vergoeding van ons.

  Hoe bepaalt de ING nu of de rente waarvoor wij geld moeten lenen, hoger of lager is? Dit doen we door uw middelrente te vergelijken met het rentepercentage dat op het moment van beëindigen geldt voor de looptijd die nog over is tot uw einddatum.

 • 5.

  Dit staat als ‘Marktrentevergoeding’ op uw Afschrift en in Mijn ING.

 • 6.

  Bij een marktrenteverrekening vergelijken we de middelrente op uw Pensioenspaarrekening met het actuele rentepercentage. De actuele rente is de marktrente die op het moment van beëindigen geldt voor de looptijd die nog over is tot uw einddatum. De vermelde rentepercentages geven het rendement op jaarbasis weer.

 • 7.

  Revisierente is een fiscale compensatie omdat u uw Pensioenspaarrekening vóór de einddatum beëindigt. U heeft dan namelijk (achteraf gezien) te weinig belasting betaald. Om dit te compenseren, betaalt u revisierente. De revisierente voldoet u zelf aan de Belastingdienst via uw aangifte inkomstenbelasting.

  De Belastingdienst heeft een minimumbedrag vastgesteld voor afkoop. Is het saldo dat u wilt afkopen, inclusief rente, kleiner dan dit minimum, dan hoeft u geen revisierente te betalen. In 2014 bedraagt dit minimum € 4.242.