Over beleggingsfondsen

Bij de ING heeft u keuze uit diverse beleggingsfondsen waarin de premie van uw beleggingsverzekering kan worden belegd.

ING Levensverzekering Retail N.V. Beleggingsfondsen

Voor deze beleggingsverzekering wordt de premie belegd in de beleggingsfondsen van ING Levensverzekering Retail N.V. Hieronder volgt een korte beschrijving per fonds. De beleggingsfondsen zijn ingedeeld in 6 risicoklassen. Deze worden aangeduid met bollen. Hoe meer bollen, hoe hoger het risico van het beleggingsfonds.

Basisfondsen

Met uitzondering van de belegging in het ING Hypotheek Rente Fonds Kapitaal, wordt de belegging in de beleggingsfondsen van ING Levensverzekering Retail N.V. door de fondsbeheerder ondergebracht in de corresponderende ING Fondsen: de zogenaamde 'basisfondsen'. De aan- en verkoopkosten die door de basisfondsen in rekening worden gebracht, worden voldaan door ING Levensverzekering Retail N.V. Er zijn geen andere aan- en verkoopkosten verschuldigd dan die in het kostenoverzicht in de offerte en in de informatievoorziening over de verzekering staan vermeld.

Geen directe deelnemer

Het is belangrijk om te weten dat u geen directe deelnemer bent in de beleggingsfondsen van ING Levensverzekering Retail N.V. en dus ook geen eigenaar wordt van de participaties in deze fondsen. ING Levensverzekering Retail N.V. is juridisch eigenaar van deze deelnemingsrechten. U heeft dus geen vordering op de desbetreffende fondsen, maar op ING Levensverzekering Retail N.V.

ING Klikfonds Kapitaal

Bolletjes 1
Het ING Klikfonds Kapitaal biedt u de mogelijkheid om te profiteren van stijgingen van de Nederlandse aandelenbeurs zonder grote koersrisico's. Het fonds belegt in deposito's en een variabel deel (maximaal 15%) in opties op de AEX-index. De deposito's hebben een stabiel rendement. Met de opties op de AEX-index kunt u profiteren van koersstijgingen van de AEX-index. De combinatie van deposito's en opties zorgt voor een beperkt beleggingsrisico. Het fonds kent tevens een beschermingsmechanisme. Als op de klikdag - de vijfde werkdag van elke maand - de koers van het fonds is gestegen ten opzichte van de hoogste koers die ooit eerder op een klikdag is behaald, wordt 90% van deze nieuwe hoogste koers vastgeklikt (beschermingswaarde).
Let op:

  • Er wordt door de fondsbeheerder naar gestreefd om de koers te sturen op minimaal de beschermingswaarde. Het beschermingsmechanisme biedt echter geen garantie. Deze klik is dan de nieuwe minimaal beschermde koers van het fonds.
  • Een beschermingswaarde van 90% van de koers wil niet zeggen dat 90% van de premie-inleg beschermd is. Het percentage opties zal bij het klikken worden teruggebracht naar 10%. Bij een daling van de AEX-index zal het fonds gedempt dalen en is het verlies gemaximeerd tot de beschermingswaarde. Het fonds is geschikt voor beleggers die zonder grote koersrisico's willen inspelen op de kansen die de Nederlandse aandelenbeurs biedt.

ING Obligatiefonds Kapitaal

Bolletjes 2
Het ING Obligatiefonds Kapitaal belegt wereldwijd in staatsobligaties en bedrijfsobligaties van zeer hoge kwaliteit (hoge kredietwaardigheid). Bedrijfsobligaties bieden extra beleggingsmogelijkheden. Doordat ze vanzelfsprekend minder garanties kennen dan staatsobligaties, keren ze hogere rentes uit en bieden dus extra rendement. De beleggingsexperts van de ING selecteren de meest aantrekkelijke obligaties en spelen actief in op renteverschillen tussen leningen. Door de brede spreiding over kwaliteitsobligaties is het risicoprofiel laag. Het fonds belegt wereldwijd, waardoor een groot deel van de portefeuille in andere valuta luidt dan de euro, zoals de Amerikaanse dollar en de Japanse yen. Dit maakt het fonds gevoelig voor valutaontwikkelingen.

ING Beleggingsfonds Kapitaal

Bolletjes 2
Het ING Beleggingsfonds Kapitaal belegt gemiddeld 60% in veilige obligaties in euro's of afgedekt 30% in wereldwijd gespreide aandelen en 10% in vastgoedondernemingen. Het risico is breed gespreid: obligaties en vastgoedaandelen zorgen voor een stabiele basis, maar er kan ook worden geprofiteerd van stijgingen van de aandelenmarkten. De beleggingsexperts van de ING selecteren de beleggingen met de beste vooruitzichten en volgen deze continu. Het fonds is geschikt voor beleggers die in een keer over een complete beleggingsportefeuille willen beschikken waar ze niet naar hoeven omkijken. Het risicoprofiel is laag door de brede spreiding over zowel aandelen, obligaties als vastgoed. Door de wereldwijde spreiding van de aandelenportefeuille is het fonds deels gevoelig voor valutaontwikkelingen.

ING Aandelenfonds Kapitaal

Bolletjes 4
Het ING Aandelenfonds Kapitaal belegt wereldwijd in aandelen van grote en bekende ondernemingen. Doordat steeds meer bedrijven internationaal zakendoen, vervagen de geografische grenzen. Daarom selecteren de beleggingsexperts van de ING de best presterende bedrijven niet per regio of land, maar per sector. Door persoonlijk contact met de topmanagers van de ondernemingen en grondige financiële analyses, beoordelen zij de kwaliteit en de vooruitzichten nauwkeurig. Het risico van het fonds is gemiddeld doordat het fonds breed gespreid is over sectoren, landen en ondernemingen. Door de wereldwijde spreiding is het fonds gevoelig voor valutaontwikkelingen.

ING Nederlandfonds Kapitaal

Bolletjes 4
Het ING Nederlandfonds Kapitaal belegt in een breed gespreide portefeuille van aandelen van grote en bekende Nederlandse ondernemingen. Voorbeelden zijn Royal Dutch Shell, Unilever en KPN. Van oudsher zijn Nederlandse bedrijven sterk internationaal georiënteerd. Hierdoor kunnen beleggers via de Nederlandse aandelenmarkt ook profiteren van wereldwijde financiële ontwikkelingen. De beleggingsexperts van de ING selecteren zorgvuldig ondernemingen met de beste vooruitzichten binnen elke sector en volgen deze op de voet. Vanwege de goede spreiding en de internationale activiteiten van Nederlandse bedrijven is het risico van het fonds gemiddeld.

ING Hypotheek Rente Fonds Kapitaal

Het ING Hypotheek Rente Fonds Kapitaal is een beleggingsfonds waarin u geen koersrisico loopt. Het rendement op de hierin gestorte premies is gegarandeerd even hoog als de rente die u betaalt over het betreffende leningdeel van de hypothecaire lening. Het totale saldo in het ING Hypotheek Rente Fonds Kapitaal is aan een maximum gebonden en mag niet meer bedragen dan het betreffende leningdeel van de ING.