Wat is pensioen?

Informatie over pensioen op een rij

Wat is uw pensioen als u in Nederland woont en in loondienst werkt? Uw pensioen kan dan uit 3 delen bestaan. Uw AOW-uitkering, uw pensioen via uw werkgever en eventueel een deel dat u zelf als aanvulling opzij legt.

AOW-uitkering

Overheidsdeel (AOW)

Vanaf uw 65e jaar krijgt u van de overheid een basispensioen. Dit wordt geregeld door de Algemene Ouderdomswet (AOW).

Pensioen via werkgever

Werkgeversdeel

Werkt u in loondienst? Dan bouwt u via uw werkgever ook pensioen op. Uw werkgever doet dan een bijdrage. Niet alle werkgevers hebben een pensioenregeling.

Uw eigen aanvulling

Eigen pensioenaanvulling

De AOW en het eventuele pensioen via uw werkgever is vaak niet voldoende. U kunt zelf uw pensioen aanvullen.