ING Groen Spaardeposito

Het is momenteel niet mogelijk een Groen Spaardeposito te openen.

 • Sparen met vaste rente en looptijd
 • Sparen voor een betere wereld
 • Sparen met belastingvoordeel
ING Groen Spaardeposito

Het product

Openen tijdelijk niet mogelijk

Vanwege de grote belangstelling in het ING Groen Spaardeposito is het vanaf maandag 23 december 2013 tijdelijk niet mogelijk om nieuwe Groen Spaardeposito’s te openen. Banken met een groene licentie zijn verplicht minimaal 70% van het spaargeld te investeren in projecten die zijn goedgekeurd volgens de Regeling Groenprojecten. Om te voldoen aan deze verplichting kan ING Groenbank op dit moment geen spaargeld meer extra aannemen. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer een ING Groenspaardeposito weer te openen is.

Vaste rente en looptijd

 • Keuze voor een looptijd van 3, 5, 7 of 10 jaar
 • Minimaal spaarbedrag van € 5000
 • U draagt bij aan een betere wereld
 • Sparen met belastingvoordeel

Uw bijdrage aan een betere wereld

Het geld dat u stort op uw ING Groen Spaardeposito investeren wij zoveel mogelijk in groene projecten zoals windturbines en duurzame woningbouw. Daarnaast zetten we uw spaargeld in voor microfinanciering. Zo kunnen kleine ondernemers in ontwikkelingslanden geld lenen voor het opzetten van hun eigen bedrijf. Met een ING Groen Spaardeposito draagt u dus concreet bij aan een betere wereld.

Uw belastingvoordeel met ING Groen Spaardeposito

De overheid stimuleert investeringen in milieuvriendelijke projecten. Kiest u voor het ING Groen Spaardeposito, dan kunt u profiteren van belastingvoordeel. Uw inleg telt tot € 56.420 niet mee voor uw vermogen in box 3. Met een fiscaal partner is dit zelfs € 112.840. U bespaart over dit bedrag 1,2% vermogensrendementsheffing. Daarnaast geldt een heffingskorting. Deze kunt u aftrekken van uw inkomstenbelasting.

Goed om te weten

 • Een deposito kan ondanks dat uw geld voor langere tijd vast staat, een lagere rente bieden dan een spaarrekening waarbij opnemen altijd mogelijk is. Bekijk hier de rente van een deposito en een variabele spaarrekening.
 • U legt 1 spaarbedrag in. Het is niet mogelijk daar geld bij te storten. U kunt wel meerdere deposito’s openen.
 • Neemt u uw geld voor het einde van de looptijd op, dan betaalt u opnamekosten.

Voor wie?

Voor wie?

 • u uw spaargeld voor langere tijd kunt missen
 • u de zekerheid van een vaste rente wilt
 • u wilt bijdragen aan een betere wereld
 • u wilt profiteren van fiscaal voordeel

Andere spaarmogelijkheden

Past een andere spaarrekening toch beter bij u? Bekijk onderstaand overzicht:

RekeningOmschrijving
Oranje Spaarrekening U wilt dat de rente automatisch meegroeit met uw saldo. En u wilt verschillende spaardoelen instellen binnen 1 rekening.
Spaarrekening voor UNICEFU wilt sparen zoals u gewend bent én samen met ons UNICEF steunen.
BonusrenterekeningU verwacht dat uw spaarsaldo na afloop van een spaarjaar minimaal gelijk is aan het startsaldo van dat spaarjaar.
Top-, Profijt- en ComfortspaarrekeningU gebruikt geen Mijn ING (internetbankieren) of de Mobiel Bankieren App.
Groei Groter RekeningU wilt sparen voor uw (klein)kind.
PensioenspaarrekeningU heeft een pensioentekort en wilt sparen voor uw pensioen.

Goed om te weten

 • Met een Groen Spaardeposito ontvangt u een vaste rente. Vergelijk de rentepercentages daarom goed. Houd rekening met een toekomstige rentestijging, daarvan profiteert u niet. Meer weten? Bekijk de actuele rentepercentages.
 • Wetswijzigingen kunnen invloed hebben op eventueel belastingvoordeel.
 • Op deze rekening is het depositogarantiestelsel van toepassing. Bekijk meer informatie.

Rekenvoorbeelden

Met een Groen Spaardeposito kiest u zelf hoe lang u een bedrag vastzet. De rente hangt af van de looptijd die u kiest..

Goed om te weten

 • De rente verandert niet tot het einde van de looptijd.
 • De rente geldt op jaarbasis (365 dagen).
 • Uw rente wordt dagelijks als volgt opgebouwd: rentepercentage / 365 x uw saldo
 • De rente wordt gestort op uw Betaalrekening. Er is dus geen rente-op-rente op uw Groen Spaardeposito.
 • Als u uw Groen Spaardeposito opent vóór 22.00 uur, dan heeft u nog op dezelfde dag recht op het rentetarief dat dan geldt.

Bekijk rekenvoorbeelden

In de rekenvoorbeelden kunt u zien hoe wij uw rente berekenen.

Hoe werkt het fiscale voordeel?

Uw ING Groen Spaardeposito biedt meer dan alleen vaste rente. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u ook de volgende belastingvoordelen ontvangen:

 • extra vrijstelling op belasting over uw vermogen
 • heffingskorting op uw inkomstenbelasting
In drie rekenvoorbeelden ziet u hoe u kunt profiteren van de fiscale voordelen. Ook tonen we wanneer het ING Groen Spaardeposito voor u financieel niet gunstig is in vergelijking met andere spaarvormen.

» Rekenvoorbeelden Fiscaal Voordeel

Hoe werkt jaarlijkse uitbetaling van rente?

Stel:

 • u heeft een ING Groen Spaardeposito
 • het saldo is € 25.000
 • de looptijd is 5 jaar
 • het rentepercentage is 1% op jaarbasis 

U ontvangt dan per jaar een rente van 1%, dat is elk jaar 1%  x € 25.000 = € 250.

Een schrikkeljaar heeft een dag extra.
De rente per dag is 1% x € 25.000 / 365 dagen =  € 0,68
U ontvangt dan € 250 + € 0,68 = € 250,68

Let op: de genoemde rentepercentages zijn voorbeelden. Kijk hier voor actuele rentepercentages.

Hoe werkt maandelijkse uitbetaling van rente?

Stel:

 • u heeft een ING Groen Spaardeposito
 • het saldo is € 25.000
 • de looptijd is 5 jaar
 • het rentepercentage is 1% op jaarbasis

Omdat u kiest voor een maandelijkse uitkering is de rente 0,1% lager, namelijk 0,9%

De rente per dag is 0,9% x € 25.000 / 365 dagen =  € 0,62
U ontvangt in een maand van 30 dagen x € 0,62 =  € 18,49
U ontvangt in een maand van 31 dagen x € 0,62 =  € 19,11
Dat is ieder jaar 0,9%  x € 25.000 = € 225

Let op: de genoemde rentepercentages zijn voorbeelden. Kijk hier voor actuele rentepercentages.

Voorwaarden

Bij uw ING Groen Spaardeposito horen onderstaande voorwaarden. Hierin leest u wat u van
ons mag verwachten. En wat wij verwachten van u.

De rekening

 • Op een ING Groen Spaardeposito staat uw spaargeld voor een bepaalde periode vast.
 • U ontvangt een vast rentepercentage tijdens de looptijd.
 • Het ING Groen Spaardeposito valt onder de regeling ‘Groene beleggingen’.
 • Uw ING Groen Spaardeposito is gekoppeld aan uw ING Betaalrekening.

Rente

 • Als u het ING Groen Spaardeposito opent voor 22.00 uur, bouwt u nog dezelfde dag rente op tegen het rentetarief dat dan geldt.
 • U bouwt rente op tot de dag dat uw ING Groen Spaardeposito afloopt.
 • Wij berekenen op dagbasis de rente waar u recht op heeft: rentepercentage/365 x uw saldo op die dag.
 • In een schrikkeljaar gebruiken we dezelfde formule en ontvangt u een dag langer rente.
  Bekijk rekenvoorbeelden
 • De rente ontvangt u op uw Betaalrekening.
 • Eén keer per jaar ontvangt u rente tenzij u kiest voor een maandelijkse rente-uitkering.
 • Kiest u voor een maandelijkse rente-uitkering, dan ontvangt u een lager rentepercentage. Bekijk actuele rentepercentages
 • Op de dag dat uw ING Groen Spaardeposito afloopt, maken we het bedrag over op uw Betaalrekening.
 • Als uw ING Groen Spaardeposito afloopt in een weekend of op een feestdag dan ontvangt u het bedrag op de eerstvolgende werkdag. Over de extra dag(en) ontvangt u natuurlijk ook rente.  

Beëindigen

 • U mag de Groen Spaardeposito-overeenkomst binnen 14 kalenderdagen zonder kosten ontbinden. Dit kunt u ons telefonisch laten weten. De ontbindingstermijn gaat in op het moment dat u deze voorwaarden heeft ontvangen.
 • Wil u uw ING Groen Spaardeposito na de ontbindingstermijn opzeggen, dan betaalt u opnamekosten.
 • U kunt uw ING Groen Spaardeposito niet tussentijds kosteloos opzeggen wanneer de wet wijzigt.

Tijdens de looptijd opnemen

 • Wij brengen kosten in rekening als u tijdens de looptijd geld opneemt, behalve als één van de rekeninghouders is overleden.
 • De opnamekosten zijn 1,5 % van het bedrag dat u opneemt, vermenigvuldigd met de resterende looptijd in jaren. Een niet volgemaakt spaarjaar telt als volledig jaar. De opnamekosten zijn nooit meer dan 7,5% van het bedrag dat u opneemt. Bekijk rekenvoorbeelden

Over de regeling 'Groene beleggingen'

 • De regeling ‘Groene beleggingen’ is opgenomen in de Wet Inkomstenbelasting 2001. Hierin staat aan welke voorwaarden groene beleggingen moeten voldoen.
 • Als er tijdens de looptijd van uw deposito te weinig groene beleggingen beschikbaar zijn, mogen we:
  • Uw Groen Spaardeposito uitbetalen aan het einde van de looptijd ondanks dat u heeft gekozen voor automatisch verlengen.
  • Uw looptijd eerder beëindigen. We maken dan uw tegoed inclusief de rente die u heeft opgebouwd over op uw Betaalrekening. Daarna heffen we uw ING Groen Spaardeposito op.
 • Het ING Groen Spaardeposito wordt belegd door de ING Groenbank N.V., onderdeel van de ING Bank N.V.
 • De ING Groenbank N.V. mag dit spaarproduct met belastingvoordeel aanbieden, omdat zij door de overheid is erkend als groen fonds in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001.

Over deze voorwaarden

ING Groenbank N.V. is statutair gevestigd aan Bijlmerplein 888, handelsregister nr. 33160155 in Amsterdam. De ING is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het Register Kredietinstellingen en Financiële Instellingen. Ook staat de ING onder het toezicht van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Neem voor informatie over het toezicht op de ING contact op met DNB (www.dnb.nl), de AFM (www.afm.nl) of de NMa (www.nmanet.nl).

Veelgestelde vragen

 

Kan ik tussentijds opnemen uit mijn Groen Spaardeposito of opzeggen?

In principe zet u met een Groen Spaardeposito uw geld voor een bepaalde periode vast. Wilt u toch tussentijds opnemen of opzeggen? Dat kan telefonisch via de Klantenservice. Er worden dan meestal wel kosten berekend.

» Zo werkt het

Is op deze rekening het depositogarantiestelsel van toepassing?

Uw spaartegoeden in een Groen Spaardeposito worden beheerd bij ING Groenbank NV. Dat is een aparte entiteit met een eigen banklicentie. Dat betekent dat uw inleg in een groenspaardeposito onder het depositogarantiestelsel valt. Naast de garantie op uw 'gewone' spaartegoeden, geldt voor de groenproducten een aparte garantie van € 100.000,- per rekeninghouder.

» Meer info over het depositogarantiestelsel

Waarom ontvang ik op een Groen Spaardeposito een lagere rente dan op een 'gewoon' spaardeposito?

De rente op een ING Groen Spaardeposito is lager zodat leningen voor groene projecten tegen een lagere rente verstrekt kunnen worden. Ter compensatie voor deze lagere rente ontvangt u belastingvoordeel. Dit belastingvoordeel geldt niet voor een "gewoon" Spaardeposito. Dit werkt als volgt: de overheid wil het investeren in groene projecten stimuleren. Dit kan wanneer bedrijven hun investeringen in groene projecten tegen een lagere rente kunnen lenen. De ING kan deze leningen tegen lagere rente mogelijk maken wanneer de rente op het spaargeld ook lager is. De overheid beloont uw bijdrage via het ING Groen Spaardeposito vervolgens met belastingvoordeel. Uw rendement bestaat dus uit een vaste rente en een belastingvoordeel. Daarnaast draagt u bij aan een betere wereld.