Wijziging spaarrente

Met ingang van 9 januari 2014 wordt de variabele rente van onderstaande particuliere spaarrekeningen verlaagd. Alle rentepercentages zijn op jaarbasis.

De spaarrente

U vraagt zich misschien af waar de hoogte van uw spaarrente op wordt gebaseerd. De hoogte van de spaarrente is afhankelijk van onder meer de volgende factoren:

  • de marktrentes
  • het spaargedrag van onze klanten
  • de voorwaarden van de betreffende spaarrekening
  • de spaarrentes in de markt
Wilt u weten op welke manier deze factoren de spaarrente bepalen en hoe de rente op de producten van ING in relatie tot de marktrente is? Lees dan de ‘7 vragen over spaarrente’ of bekijk onze video’s: Alles over sparen en rente.

De rentepercentages die u ziet, zijn variabel en op jaarbasis. Variabele rente betekent dat de rente op ieder moment door de ING naar boven en naar beneden kan worden aangepast. Het maximumbedrag waarover u rente ontvangt, is steeds het hoogst vermelde bedrag per spaarrekening. Zonder vermelding geldt er geen maximum.

Oranje Spaarrekening
Bij een saldo tot € 5.000 1,25% (ongewijzigd)
Bij een saldo van € 5.000 tot € 25.000 1,25% (was 1,35%)
Bij een saldo van € 25.000 tot € 75.000 1,40% (was 1.50%)
Bij een saldo van € 75.000 t/m € 1.000.000  1,60% (was 1,70%)

 

De rente per saldoklasse geldt voor het hele saldo

Per 9 januari 2014 worden de saldoklassen € 0 tot € 5.000 en € 5.000 tot € 25.000 samengevoegd tot één saldoklasse van € 0 tot € 25.000.

Spaarrekening voor UNICEF
Bij een saldo tot € 5.000 1,25% (ongewijzigd)
Bij een saldo tot € 25.000 1,25% (was 1,35%)
Bij een saldo van € 25.000 tot € 75.000 1,40% (was 1.50%)
Bij een saldo van € 75.000 t/m € 250.000  1,60% (was 1,70%)

 

De rente per saldoklasse geldt voor het hele saldo

Per 9 januari 2014 worden de saldoklassen € 0 tot € 5.000 en € 5.000 tot € 25.000 samengevoegd tot één saldoklasse van € 0 tot € 25.000.

Bonusrenterekening
Totale rente 
Bij een saldo tot € 5.000 1,30% (was 1,40%)
Bij een saldo van € 5.000 tot € 25.000 1,50% (was 1,60%)
Bij een saldo van € 25.000 t/m € 1.000.000 1,70% (was 1,80%)
 
Waarvan basisrente 
Bij een saldo tot € 5.000 0,70% (was 0,80%)
Bij een saldo van € 5.000 tot € 25.000 0,90% (was 1,00%)
Bij een saldo van € 25.000 t/m € 1.000.000 1,10% (was 1,20%)
 
Waarvan bonusrente 0,60% (ongewijzigd)

 

De rente per saldoklasse geldt over het hele saldo

Profijtrekening   
Minimumsaldo € 25.000  
Over saldi tot € 75.000 1,40% (was 1,50%)
Over saldi van € 75.000 t/m € 1.000.000 1,60% (was 1,70%)

 

De rente per saldoklasse geldt over het hele saldo

Toprekening   
Over saldi t/m € 1.000.000 1,25% (was 1,35%)

 

Per 9 januari 2014 komt de minimum saldo-eis van € 5.000 op de Toprekening te vervallen.

Private Banking Rekening   
Over saldi t/m € 10.000.000 1,40% (was 1,50%)

Losgekoppelde Bankspaarrekening   
Over het gehele saldo  1,60% (was 1,70%)

Levenslooprekening
De rente op Levenslooprekeningen

  • met een rente van 1,75% of hoger, wordt verlaagd met 0,10%

Spaarloonrekening
De rente op spaarloonrekeningen

  • met een rente van 1,75% t/m 2,00%, wordt verlaagd met 0,10%
  • met een rente van 2,10%, wordt verlaagd naar 1,95%
Krijg ik een goede rente bij de ING? Waarom wijzigt mijn rente?

Krijg ik een goede rente bij de ING? Waarom wijzigt mijn rente? Wat is het verschil tussen vaste en variabele rente? En kan ik mijn Rentepunten inwisselen voor een hogere rente? In 4 korte video’s krijgt u antwoord op deze vragen.

Bekijk de video's