Zakelijke Lening

Financieren voor uw investering

 • Zakelijke financiering voor bedrijfsmiddelen.
 • Bedragen vanaf € 5.000
 • Vaste rente en aflossing gedurende de gehele looptijd 
Zakelijke Lening

Het product

Zoekt u een passende financiering voor een investering in bedrijfsmiddelen zoals kantoorinventaris voor uw onderneming? Een Zakelijke Lening maakt dat mogelijk.

Kenmerken

 • Bedragen vanaf € 5.000.
 • Vaste rente en aflossing gedurende de looptijd van de lening.
 • Looptijd afhankelijk van de investering en minimaal 1 tot en met 7 jaar.
 • Eerste drie maanden geen aflossing, daarna maandelijks.
 • Vervroegde aflossing is toegestaan tot 5% van de hoofdsom van de Zakelijke Lening per jaar. Voor hogere aflossingen worden kosten in rekening gebracht.

Debetrente, provisies en kosten

Voor een Zakelijke Lening geldt het volgende:

 • Eenmalig wordt voor de afhandeling afsluitprovisie in rekening gebracht. De provisie wordt in rekening gebracht nadat u de offerte heeft getekend.
 • Over het opgenomen gedeelte van de Zakelijke Lening, betaalt u debetrente

Een voorbeeld van een Zakelijke Lening is de Investeringslening. Kijk hier voor bij de actuele tarieven.

Bij wijzigingen in uw kredietovereenkomst betaalt u €125 behandelkosten.

Als u de Zakelijke Lening vervroegd wilt aflossen en het af te lossen bedrag is groter dan 5% van de hoofdsom, zijn daar kosten aan verbonden. De hoogte van deze kosten wordt aan de hand van de volgende onderdelen bepaald:

 • Het bedrag van de aflossing
 • De resterende looptijd van de lening
 • De debetrente die u betaalt
 • De marktrente voor een soortgelijke lening met dezelfde hoofdsom en looptijd

Zekerheden

Als zekerheid vragen wij een verpanding van uw bedrijfsactiva bestaande uit o.a. bedrijfsuitrusting, voorraden, vorderingen en tegoeden bij de bank van uw onderneming. Daarnaast kunnen wij aanvullende zekerheden vragen, zoals een borgstelling van uzelf, uw partner of anderen.

Contact

Wilt u contact met een adviseur van ING, dat kan op verschillende manieren. Als u direct of op een later tijdstip gratis gebeld wilt worden, laat ons dat dan weten. U kunt ook zelf bellen met de ING: 020 22 888 22. Wij helpen u graag op werkdagen van 8.00 - 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Ook kunt u telefonisch een afspraak met een adviseur maken.

Voor wie?

De Zakelijke Lening is bedoeld voor ondernemingen (eenmanszaken, maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen en bv’s) die investeren in bedrijfsmiddelen, zoals kantoorinventaris.

De Zakelijke Lening is niet bedoeld voor:

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Zakelijke Lening

 • Uw onderneming is gevestigd in Nederland en heeft als rechtsvorm een eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap, commanditaire vennootschap of bv.
 • Uw onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Uw onderneming heeft een Zakelijke Rekening bij ING of u bent bereid om een Zakelijke Rekening bij de ING te openen. Meer over de Zakelijke Rekening.
 • U heeft de definitieve jaarcijfers van twee voorgaande boekjaren.
 • Als u een bv heeft, geldt dat u bereid bent persoonlijk borg te staan.
 • Heeft u een eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap of commanditaire vennootschap, dan mag geen van de eigenaren een achterstandsregistratie bij het Bureau Krediet Registratie hebben.

Aanvullende voorwaarden voor ondernemingen jonger dan 3 jaar

 • Uw onderneming beschikt over voldoende (start)kapitaal. Voor de bv geldt: een minimaal eigen vermogen van 35%. Voor de overige rechtsvormen geldt: minimaal 25%.
 • Uw onderneming heeft zich verzekerd tegen de relevante bedrijfsrisico's, bijvoorbeeld met een aansprakelijkheidsverzekering.
 • Uw ondernemingsplan is goedgekeurd door een boekhouder/administratiekantoor (geregisteerd bij NOAB) of een accountant. Aan de hand van de quickscan bekijkt u of uw ondernemingsplan alle informatie bevat die de ING nodig heeft bij de beoordeling van uw aanvraag.
 • Is uw onderneming meer dan 18 maanden geleden opgericht? Dan vragen wij bovendien uw jaarcijfers over de eerste 12 maanden.

Contact

Wilt u contact met een adviseur van ING, dat kan op verschillende manieren. Als u direct of op een later tijdstip gratis gebeld wilt worden, laat ons dat dan weten. U kunt ook zelf bellen met de ING: 020 22 888 22. Wij helpen u graag op werkdagen van 8.00 - 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Ook kunt u telefonisch een afspraak met een adviseur maken.

Rekenvoorbeelden

Hoe werkt de Zakelijke lening? Een paar voorbeelden.

Goed om te weten

 • Het bedrag dat u kunt lenen is afhankelijk van de kredietwaardigheid van uw onderneming en de investering.
 • De debetrente wordt per maand berekend en ten laste van de Zakelijke Rekening geboekt in de eerste week van de volgende maand.
 • De debetrente is op jaarbasis en is een vast percentage.
 • De aflossingen worden aan het begin van de maand ten laste van de Zakelijke Rekening geboekt

Berekening afsluitprovisie

U heeft een Zakelijke Lening van € 75.000 met een looptijd van 5 jaar afgesloten. 
De afsluitprovisie bedraagt eenmalig 0,25%, berekend over de hoofdsom met een minimum van € 250.

De afsluitprovisie bedraagt dan 0,25% * 75.000 = € 187,50. Het minimum is echter € 250. Daarom is de afsluitprovisie in dit geval € 250.

Berekening aflossing

De aflossing wordt berekend over 57 maanden, 60-3 maanden.

75.000 / 57 = € 1.315,79 per maand.

Berekening debetrente

U heeft de Zakelijke Lening op 1 juli opgenomen. Het rentepercentage is 4,18% per jaar.

Voor de periode 1 juli tot 1 augustus (31 dagen) betaalt u aan rente: 31 / 360 * 4,18% * 75.000 = € 269,96.

Voorwaarden

Kredietvoorwaarden

Als u voor uw onderneming een Zakelijke Lening afsluit, is het belangrijk dat u weet waar u aan toe bent. Dat kunt u lezen in de voorwaarden. Deze voorwaarden gelden voor iedereen. Daarnaast zijn er aanvullende voorwaarden die voor iedere onderneming anders zijn. Denk bijvoorbeeld aan de zekerheden die we vragen. Deze voorwaarden staan in de offerte die u ontvangt, indien uw aanvraag positief is beoordeeld. 

Heeft u nog vragen over de Zakelijke Lening, neemt u dan gerust contact met ons op. Bel 020 22 888 22. Wij helpen u graag op werkdagen van 8.00 - 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Veelgestelde vragen

Kan ik een afspraak maken met een adviseur?

Dat is mogelijk. De adviseur komt graag naar u toe of ontvangt u graag op het kantoor van de ING. U kunt telefonisch een afspraak maken. Als u direct of op een later tijdstip gratis gebeld wilt worden, laat ons dat dan weten. U kunt ook zelf bellen met de ING: 020 22 888 22. Wij helpen u graag op werkdagen van 8.00 - 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Waar kijkt de ING naar bij de beoordeling?

Bij het beoordelen van uw kredietaanvraag maakt de ING een inschatting of uw onderneming nu en in de toekomst aan de totale verplichtingen kan voldoen. De volgende 5 zaken zijn daarbij belangrijk:

 1. Uw onderneming en u als ondernemer
 2. de financiële performance van uw bedrijf nu en in de toekomst
 3. Match tussen kredietbehoefte en doel van de investering
 4. De gestelde zekerheden
 5. Ontwikkelingen in uw markt; branche en regio

Hoe verloopt de afhandeling van mijn aanvraag voor een Zakelijke Lening?

Het stappenplan is als volgt

 1. Invullen formulier
  Vul dit formulier in voor het aanvragen van een Zakelijke Lening. U kunt een Zakelijke Lening ook telefonisch of via uw adviseur aanvragen.
 2. Beoordeling kredietaanvraag
  De ING neemt binnen 2 werkdagen met u contact op over de mogelijkheden. Eventueel kan aanvullende informatie aan u gevraagd worden.
 3. Ontvangen offerte
  Nadat uw aanvraag positief is beoordeeld, krijgt u een offerte.
 4. Acceptatie van de offerte
  Binnen 5 werkdagen nadat de ING door u ondertekende offerte heeft ontvangen en u aan alle voorwaarden heeft voldaan, kunt u gebruik maken van de Zakelijke Lening.