Standaard Bedrijfsrapportage (SBR)

De standaard voor ondernemers

Standaard Bedrijfsrapportages

Standaard Bedrijfsrapportage (SBR) is de standaard voor het digitaal aanleveren van kredietrapportages bij de ING. Voor intermediairs én voor ondernemers. Snel en veilig.

Wat is SBR?

Met Standaard Bedrijfsrapportage (SBR) kunt u als intermediair of als ondernemer kredietrapportages digitaal en gestandaardiseerd aanleveren bij de ING. Naast de banken maken ook de Belastingdienst, Kamer van Koophandel en het Centraal Bureau voor Statistiek gebruik van SBR.

Wat is het doel van SBR?

Logo SBR

Het doel van SBR is om het opstellen en aanleveren van diverse rapportages sterk te vereenvoudigen en te versnellen. Met SBR wordt de overstap gemaakt van papier en pdf naar digitaal. Uw bedrijfsvoering en administratie is nu vaak al geheel digitaal. Kunt u zich nog een wereld voorstellen waarin de administratie nog op papier gebeurt of waarin bankieren via internet of mobiel niet mogelijk is? SBR biedt hierop een logische volgende stap om ook digitaal te kunnen rapporteren. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de dienstverlening aan u als ondernemer.

Voordelen SBR

  • Goede kwaliteit van aangeleverde cijfers bij de bank door ingebouwde controles in SBR
  • Duurzamer door minder gebruik van papier
  • Veilige verzending van gegevens
  • Minder foutgevoelig
  • Grotere efficiency
  • Koppeling met verschillende fiscale software en boekhoudpakketten.

SBR voor de intermediair

Het digitaal verzenden van kredietrapportages via SBR naar de ING, ABN AMRO of Rabobank kan op 2 manieren:

  • U verstuurt de kredietrapportage van uw klanten vanuit uw softwarepakket via de  ‘machine-to-machine’-methode (M2M). Op de site van SBR Banken leest u hoe u hiermee aan de slag kunt.
  • U vult samen met uw klant de kredietrapportage in SBR Direct. SBR Direct is een online aanleverportaal voor ondernemers en intermediairs, waarmee uw klant rechtstreeks de cijfers bij de bank kan aanleveren. Het gebruik van SBR Direct is gratis.

SBR voor de ondernemer

Als ondernemer kunt u op 2 manieren uw kredietrapportages digitaal verzenden naar ING:

  • U geeft opdracht aan uw intermediair om uw gegevens digitaal via SBR te versturen.
  • U verstuurt uw cijfers via SBR Direct. SBR Direct is een online aanleverportaal, waarmee u rechtstreeks uw financiële cijfers bij de bank kunt aanleveren. Vanuit het portaal kunt u ook uw intermediair vragen de kredietrapportage voor u op te maken. In het geval uw bank vraagt om een verklaring van uw intermediair zal de rapportage altijd moeten worden opgemaakt door uw intermediair. Het gebruik van SBR Direct is gratis en veilig.
Op dit moment kunnen eenmanszaken en zzp’ers gebruikmaken van SBR Direct. Binnenkort is dit ook mogelijk voor het kleinbedrijf (minder dan 50 medewerkers) en de samenwerkingsvormen vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv) en maatschap.