Inzicht in de tarieven van Zakelijk Financieren

Bij het kiezen van een financieel product is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de tarieven. Daarom heeft de ING ze voor u op een rij gezet.

Alle onderstaande rentetarieven en afsluitkosten gelden voor nieuwe financieringen die gesloten worden vanaf 1 april 2014. Genoemde tarieven en opslagen kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Staat uw product er niet bij? Of heeft u uw krediet voor 1 april 2014 afgesloten? Bel 020 22 888 22. Wij helpen u graag op werkdagen van 8.00 - 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

ING Basisrente

CliënttariefTarief
Gebaseerd op de variabele ING Basisrente4,20%

Tarieven zakelijke kredietvormen

WerkkapitaalkredietTarief
Het cliënttarief is gebaseerd op de variabele ING Basisrente (momenteel 4,20%) vermeerderd met een opslag, die afhankelijk is van de hoogte van de limiet.
Van € 5.000 tot € 25.000opslag: 3,75%7,95% per jaar 
Van € 25.000 tot € 125.000opslag: 3,00%7,20% per jaar 
Van € 125.000 tot € 250.000opslag: 2,25%6,45% per jaar 
> € 250.000opslag: 1,75%5,95% per jaar 
Daarnaast betaalt u een kredietprovisie.Deze wordt berekend over de hoogste limiet per kwartaal en is afhankelijk van de hoogte van de limiet.
Van € 5.000 tot € 125.0000,375% per kwartaal
> € 125.0000,25% per kwartaal
Bij het afsluiten van het krediet betaalt u eenmalig een afsluitprovisie, die berekend wordt over de limiet.0,25% met een
minimum van € 250
Bij wijzigingen in uw kredietovereenkomst betaalt u behandelkosten*  € 125 


OverwaardekredietTarief
Het cliënttarief is gebaseerd op de variabele ING Basisrente (momenteel 4,20%) vermeerderd met een opslag van 2,00%.6,20% per jaar
Daarnaast betaalt u een kredietprovisie. Deze wordt berekend over de hoogste limiet per kwartaal. 0,125% per kwartaal 
Bij het afsluiten van het krediet betaalt u eenmalig een afsluitprovisie, die berekent wordt over de limiet.0,25% met een minimum van € 500
Bij wijzigingen in uw kredietovereenkomst betaalt u behandelkosten*€ 125 


Tarieven zakelijke leningsvormen

InvesteringsleningTarief
Het cliënttarief is afhankelijk van de omvang van de lening en de kredietkwaliteit van de onderneming. Het genoemde tarief is daarom een ‘vanaf’-tarief. De Investeringslening kent een vaste rente, welke niet kan wijzigen gedurende de looptijd van de lening.4,25% per jaar
Bij het afsluiten van het krediet betaalt u eenmalig een afsluitprovisie, die berekend wordt over de hoofdsom.0,25% met een minimum van € 250
Bij wijzigingen in uw kredietovereenkomst betaalt u behandelkosten*€ 125
Voor uw persoonlijke tarief bel: 020 22 888 22. Wij helpen u graag op werkdagen van 8.00 - 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.


Tarieven Bedrijfshypotheek

BedrijfshypotheekTarief
Het cliënttarief is afhankelijk van de omvang van de lening, de kredietkwaliteit van uw onderneming en de looptijd van de rentevastperiode. De rentevastperiode is afhankelijk van de (resterende) looptijd van uw lening. De tarieven zijn daarom ‘vanaf’-tarieven.
Rentevastperiode12 maanden2,80% per jaar
Rentevastperiode36 maanden3,15% per jaar
Rentevastperiode60 maanden3,60% per jaar
Rentevastperiode120 maanden4,70% per jaar
Bij het afsluiten van het krediet betaalt u eenmalig een afsluitprovisie, die berekend wordt over de hoofdsom.0,25% met een minimum van € 500
Als u bestaande financieringsvormen wil omzetten in een Bedrijfshypotheek dan betaalt u eenmalig behandelkosten0,5% over het bedrag dat wordt omgezet
Bij wijzigingen in uw kredietovereenkomst betaalt u behandelkosten*€ 125
Voor uw persoonlijke tarief bel: 020 22 888 22. Wij helpen u graag op werkdagen van 8.00 - 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.


* De behandelkosten zakelijke kredietverlening gelden voor nieuwe en bestaande kredieten Voor de volgende wijzigingen in uw kredietovereenkomst betaalt u per wijziging eenmalig € 125:
- Wijziging van ondernemingsvorm
- Wijziging van productvorm
- Wijziging of opschorting van een aflosschema van een lening

Als u bestaande financieringsvormen wil omzetten in een Bedrijfshypotheek dan betaalt u eenmalig 0,5% over het bedrag dat wordt omgezet in een Bedrijfshypotheek.

** Dit is een ‘vanaf’ tarief. Bij de Investeringslening en de Bedrijfshypotheek gelden persoonlijke tarieven. De hoogte van uw persoonlijke tarief wordt bepaald op basis van de omvang van de lening, de kredietkwaliteit van uw onderneming en, indien van toepassing, de rentevastperiode van het krediet.

Ondanks de constante zorg en aandacht die de ING aan de samenstelling van haar website www.ing.nl besteedt, is het helaas mogelijk dat in de genoemde tarieven typefouten staan. De ING is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die voor u uit eventuele typefouten zou kunnen voortvloeien.