Invloed elektrische auto op autobranche tot 2020 beperkt

Amsterdam, 13 januari 2011

2010 kan praktisch gezien worden als ‘het jaar nul’ voor de elektrische personenauto (EV)1. ING Economisch Bureau verwacht dat er in 2015 circa 25.000 elektrische personenauto’s zullen rondrijden – 0,3% van het wagenpark - en dat er in 2020 circa 140.000 zullen zijn (1,6% van het wagenpark).

Ruim 98% van alle auto’s in Nederland zal over 10 jaar dus nog steeds geen EV zijn en zal als een ‘traditioneel’ motorvoertuig worden onderhouden en gerepareerd. De impact op de onderhoudsafdelingen van autoretailbedrijven uit de elektrische hoek is wat dat betreft gering. Het aandeel in de totale nieuwverkoop is belangwekkender en zal in 2020 naar verwachting 7% zijn voor het gemiddelde autodealerbedrijf.