Transport houdt vast aan groei

Amsterdam, 28 januari 2011

Het herstel in de transport- en logistieksector viel het afgelopen jaar niet tegen. Het vervoerde volume groeide met 3,5% sneller dan verwacht. Dit jaar zwakt het groeitempo licht af en verwacht ING Economisch Bureau een groei van 2,8%. Positief is daarbij dat de vorig jaar nog dalende vrachtprijzen eindelijk een keerpunt lijken te hebben bereikt.

Het herstel in de transport- en logistieksector viel het afgelopen jaar niet tegen. Het vervoerde volume groeide met 3,5% sneller dan verwacht. Dit jaar zwakt het groeitempo licht af en verwacht ING Economisch Bureau een groei van 2,8%. Positief is daarbij dat de vorig jaar nog dalende vrachtprijzen eindelijk een keerpunt lijken te hebben bereikt.

Het grote verschil tussen nationaal en internationaal vervoer neemt dit jaar af. Waar de export dit jaar terugschakelt, trekken de bestedingen van Nederlandse consumenten en bedrijven aan. Terwijl de bedrijvigheid de logistieke dienstverleners in de havens minder snel stijgt, neemt het achtergebleven nationaal vervoer sneller toe. Het wegvervoer kan hiermee naar verwachting als enige deelmarkt een hogere groei realiseren dan vorig jaar. Vooral voor het distributievervoer is een beter jaar weggelegd.

Waar het vrachtvolume terugkeert, blijken de vrachttarieven nog nauwelijks verbeterd. Dè uitdaging voor 2011 is dan ook om de toegenomen bedrijvigheid te verzilveren en de rentabiliteit te verbeteren. Toch is dit niet het enige, ook verhoging van de productiviteit van logistieke bedrijven is van belang. Machiel Bode, sectormanager: “ Bij een aantrekkende vervoersvraag is niet per definitie alle omzet gelijk rendabel. Er is ook veel winst te behalen met strategische samenwerking. Hierdoor kun je de dienstverlening in het netwerk uitbalanceren en de rentabiliteit verhogen”.