Food 2030

Amsterdam, 25 juni 2012

Om de toekomst van de Nederlandse food-sector zeker te stellen, is een cultuuromslag nodig. Een andere denkwijze – waarbij samenwerking, innovatie en de band met de consument centraal staan - is noodzakelijk.

Door de huidige obsessie met schaalvergroting en lage prijzen dreigt de sector een doodlopende weg in te slaan. Een andere denkwijze is nodig om een food crisis te voorkomen. Dit blijkt uit het onderzoek van ING Economisch Bureau.