Wijziging gegevens organisatie doorgeven

  • Snel geregeld
  • Ingewikkeld? Wij helpen u
  • Vestigingsadres of correspondentieadres
Wijziging gegevens organisatie doorgeven

Ingeschreven bij de KvK

Zijn er wijzigingen opgetreden in de gegevens van uw organisatie? U geeft het aan ons door via de wijzigingsformulieren. Op deze pagina leest u wanneer dat nodig is.

Eerst Kamer van Koophandel (KvK) informeren

Het is belangrijk dat u eerst uw gewijzigde situatie aan de KvK doorgeeft. Pas daarna kunnen wij uw wijziging verwerken.

Verandering van organisatie- of handelsnaam of adres doorgegeven aan de KvK?

Heeft u aan de KvK een wijziging van naam, handelsnaam, correspondentieadres of vestigingsadres doorgegeven? Dan hoeft u die wijziging niet aan ons door te geven. Wij krijgen uw nieuwe gegevens van de KvK. Wel vragen wij u vriendelijk om na te gaan of uw KvK-nummer correct in onze administratie staat.

Andere verandering dan organisatie- of handelsnaam of adres doorgegeven aan de KvK?

Als u aan de KvK een andere wijziging dan die van naam of adres heeft doorgegeven, dan verzoeken wij u om dat ook bij ons te doen.

Soms vraagt een wijziging een groot aantal handelingen. In dat geval is het voor u gemakkelijker om daar met een van onze medewerkers doorheen te lopen. Wij vragen u dan in het wijzigingsformulier om een tijdstip door te geven waarop wij u kunnen bellen.

Niet ingeschreven bij de KvK

Zijn er wijzigingen opgetreden in de gegevens van uw organisatie? U geeft het aan ons door via de wijzigingsformulieren.

Soms vraagt een wijziging een groot aantal handelingen. In dat geval is het voor u gemakkelijker om daar met een van onze medewerkers doorheen te lopen. Wij vragen u dan in het wijzigingsformulier om een tijdstip door te geven waarop wij u kunnen bellen.