Veelgestelde vragen Betalen

Zakelijke Rekening

 • 1.

  Volg onderstaande stappen voor het openen van een Zakelijke Rekening:

  • Vul het formulier Aanvragen Zakelijke Rekening in en print het uit
  • Onderteken het formulier. Belangrijk: er is een handtekening nodig van alle vertegenwoordigers/gemachtigden
  • Stuur het formulier naar de ING of lever het in op een ING-kantoor. Instructies hiervoor vindt u op het formulier.

  Binnen 6 werkdagen na ontvangst van uw aanvraag, kunt u uw Zakelijke Rekening gebruiken. U kunt uw Zakelijke Rekening ook openen op een ING-kantoor. En als u een Starterspakket, Ondernemerspakket of Verenigingen en Stichtingen Pakket (waar een Zakelijke Rekening inzit) opent op een ING-kantoor, kunt u dezelfde dag al pinnen, betalingen ontvangen en versturen met Mijn ING Zakelijk (internetbankieren).

  Meer informatie over de Zakelijke Rekening

 • 2.

  U kunt uw Zakelijke Rekening online opzeggen. U zit dan niet vast aan openingstijden en u hoeft er de deur niet voor uit. Opzeggen kan ook op een van onze kantoren. U krijgt dan assistentie van een van onze medewerkers.

  Lees alles over het opzeggen van uw Zakelijke Rekening

 • 3.

  U kunt een vertegenwoordiger, gemachtigde of gemachtigde zonder betalingsbevoegdheid aan- of afmelden via het formulier Bevoegdheden wijzigen.

 • 4.

  Binnen 6 werkdagen na ontvangst van uw aanvraag, kunt u uw Zakelijke Rekening gebruiken.

  En als u een Starterspakket, Ondernemerspakket of Verenigingen en Stichtingen Pakket (waar een Zakelijke Rekening inzit) opent op een ING-kantoor, kunt u dezelfde dag al pinnen, betalingen ontvangen en versturen met Mijn ING Zakelijk (internetbankieren).

 • 5.

  Verschillende wijzigingen geeft u door met bijbehorende wijzigingsformulieren.

  • Check op de pagina Uw gegevens wijzigen welke formulieren voor uw relevant zijn
  • Vul het formulier in en onderteken het

  Lever het ondertekende formulier en eventueel benodigde bewijsstukken in op het ING-kantoor of postkantoor. Of er bewijsstukken nodig zijn en om welke documenten het dan gaat, leest u op het betreffende formulier.

 • 6.

  Over het creditsaldo boven de € 25.000 ontvangt u een rentevergoeding van 0,10%. De creditrente wordt eens per kwartaal berekend. Over het saldo onder de € 25.000 wordt op een Zakelijke Rekening geen rente uitgekeerd. Hiervoor kunt u een Spaarrekening openen.

 • 7.

  De afrekening van de door de bank te vergoeden rente en/of de door de cliënt verschuldigde rente worden per drie maanden achteraf geboekt ten laste of ten gunste van de Zakelijke Rekening. De berekenwijze voor de Zakelijke Rekening leest u hier.

  Renteperiode en afrekening*
  De afrekening van de door de bank te vergoeden rente en/of de door de cliënt verschuldigde rente worden per drie maanden achteraf geboekt ten laste of ten gunste van de Zakelijke Rekening. De rentevergoeding op creditsaldi geldt per schijf (indien van toepassing). Bij het overschrijden van een schijf geldt voor het meerdere saldo het rentepercentage behorende bij de volgende schijf. Een debetsaldo is niet toegestaan, tenzij anders met u wordt overeengekomen. Over een niet toegestaan debetsaldo is een debetrente verschuldigd. Zie voor de actuele tarieven op ING.nl.  

  Berekeningsmethode
  De creditrente wordt berekend over het gemiddeld valutair creditsaldo in een berekenperiode. Deze berekenperiode is een kwartaal. Het gemiddeld valutair creditsaldo per kwartaal wordt berekend door de eindsaldi, op de dagen die met een creditsaldo zijn geëindigd, bij elkaar op te tellen en het totaal te delen door het werkelijk aantal dagen van dat kwartaal. Voor de berekening van de creditrente worden de maanden en het jaar op het juiste aantal dagen gesteld (tijdgrondslag).

  De volgende formule is van toepassing voor het berekenen van de creditrente: ((Gemiddeld Valutair creditsaldo x Berekenperiode x Tarief) / (100 x Tijdgrondslag)).

  De debetrente wordt berekend over het gemiddeld valutair debetsaldo in een renteperiode. Deze renteperiode is een kwartaal. Het gemiddeld valutair debetsaldo per kwartaal wordt berekend door de eindsaldi, op de dagen die met een debetsaldo zijn geëindigd, bij elkaar op te tellen en het totaal te delen door het werkelijk aantal dagen van dat kwartaal.

  Voor de berekening van de verschuldigde debetrente is dezelfde formule van toepassing als voor de berekening van debetrente, waarbij het valutair debetsaldo wordt gehanteerd. De tijdsgrondslag en rentepercentages zijn verschillend.

  *Bovenstaande is vanaf 1 november 2009 van toepassing op de standaard Zakelijke Rekening, zonder kredietfaciliteit. Indien afgeweken wordt op rentepercentages, berekenperiodes of berekeningsgrondslag, is dit expliciet met de rekeninghouder afgesproken, en schriftelijk bevestigd.  

 • 8.

  U kunt voor uw bedrijf een onbeperkt aantal Zakelijke Rekeningen aanvragen.

 • 9.

  U kunt een Zakelijke Rekening aanvragen door het formulier Zakelijk Pakket of Rekening aanvragen ingevuld en ondertekend in te leveren op een ING-kantoor. U kunt het formulier ook samen met een medewerker van de ING invullen op een ING-kantoor.
  Ook kunt u op het ING-kantoor een Starterspakket, Ondernemerspakket of Verenigingen en Stichtingen Pakket (waar een Zakelijke Rekening inzit) openen.

 • 10.

  Kiest u ervoor alleen een Zakelijke Rekening te openen in plaats van een compleet zakelijk betaalpakket inclusief een Betaalpas en internetbankieren? Dan krijgt u binnen 6 werkdagen een bevestiging dat uw nieuwe rekening is geopend. Voldoet uw bedrijf aan de voorwaarden en vraagt u een zakelijk betaalpakket aan? Dan krijgt u direct het rekeningnummer van uw Zakelijke Rekening. U kunt uw nieuwe rekening dan direct gebruiken. Bekijk hier of u
  u aan de voorwaarden voldoet.

 • 11.

  U kunt op 3 manieren het saldo van uw Zakelijke Rekening opvragen:

  1. Via internet met Mijn ING Zakelijk (internetbankieren)
  2. Met uw Betaalpas bij een Geldautomaat van de ING
  3. Telefonisch met uw vaste of mobiele telefoon met de Saldolijn: 020 22 888 44

 • 12.

  U kunt een Zakelijke Rekening openen en later eventueel uw (particuliere) Betaalrekening opheffen. Een Betaalrekening is niet om te zetten in een Zakelijke Rekening (of omgekeerd).

 • 13.

  Een vertegenwoordiger is de contractant, die (mede) de rekening opent. Hij kan de contracten ondertekenen. De gemachtigde mag alleen over het saldo beschikken.

 • 14.

  De Zakelijke Rekening kost € 3,50 per maand.

 • 15.

  De dag waarop u uw rekeningafschrift van de ING ontvangt, is afhankelijk van de afschriftfrequentie die u kiest, en het laatste cijfer (eindcijfer) van uw rekeningnummer.

  Bekijk het ontvangstschema van de afschriften voor uw Zakelijke Rekening

 • 16.

  Een Zakelijke Rekening opent u op uw bedrijfsnaam. De Zakelijke Rekening is uitsluitend bestemd voor zakelijk betalingsverkeer en hier worden ook kosten voor in rekening gebracht. De Betaalrekening is bestemd voor particuliere klanten.

 • 17.

  Voor de renteberekening met betrekking tot overgemaakte bedragen wordt verschil gemaakt tussen de boekdatum en de valutadatum. De boekdatum is de datum waarop een bedrag wordt bij- of afgeschreven. De valutadatum, ook wel rentedatum genoemd, is de datum die wordt aangehouden voor de renteberekening. Indien de valutadatum afwijkt van de boekdatum, is er sprake van valutering.

 • 18.

  Bij een Zakelijke Rekening valuteert de ING alleen als het gaat om een bijschrijving in een land buiten de Europese Economische Ruimte. Dit zijn alle landen van de EU en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. De valutadatum ligt dan na de boekdatum.

  Meer informatie over Internationale betalingen