Veelgestelde vragen Internetbankieren

Batch

 • 1.

  Een incassobestand importeert u als volgt:

  Stap 1 – Aanmaken incassobestand in het financieel pakket

  1. Maak in het financieel pakket een lijst van relaties van wie u geld wilt incasseren. Hoe u dit doet, is afhankelijk van het financieel pakket.
  2. Exporteer deze lijst naar een bestand met het formaat Clieop03 en sla dit bestand op. Deze gegevens moet u exporteren.

  Stap 2 – Importeren van het incassobestand

  1. Log in op Mijn ING Zakelijk
  2. Klik op de homepage in het linkermenu op ’Incassobatch importeren’.
  3. Klik op ’Bladeren’.
  4. Selecteer het incassobestand dat u vanuit het financieel pakket heeft geëxporteerd en klik op ’OK’.
  5. U ziet nu de bestandsnaam van het incassobestand. Klik op ’Importeren’.
  6. Uw incassobestand wordt nu in Mijn ING Zakelijk geïmporteerd en gecontroleerd op juistheid en volledigheid. Als de ING een fout constateert, krijgt u een melding. Hierin staat vermeld wat de fout is en in welke regel hij zich bevindt. Herstel deze fout in het financieel pakket en probeer daarna nogmaals het bestand te importeren.

  Stap 3 – Controleren van het geïmporteerde incassobestand. U komt nu op het scherm ‘Verzendlijst verzamelopdrachten’.

  1. In de batch die u geïmporteerd heeft, klikt u onder de kolom ’Naam controle’ op de link ’…namen’. U komt op het scherm ’Controle naam met Betaalrekening’. In dit scherm krijgt u voor alle relaties met een Betaalrekening als extra service een lijst om te controleren of u van de juiste relaties geld gaat incasseren.
  2. Controleer of de door u opgegeven naam (1e kolom) klopt met die van de tenaamstelling van de ING (2e kolom).
  3. Vink de relaties aan als deze correct zijn. Komt een naam niet overeen, verwijdert u deze door op het kruisje achter de relatie te klikken. Klik op ’Accorderen geselecteerde namen’. Alle geselecteerde relaties zijn nu gecontroleerd en geaccordeerd en verdwijnen uit dit overzicht. U gaat nu automatisch naar de ’Verzendlijst’ waar u de incassobatch kunt verzenden.

  Stap 4 – Verzenden van de incassobatch. In het scherm ’Verzendlijst verzamelopdrachten’ kunt u de batch verzenden, zodat de ING het geld op het juiste moment incasseert van de relaties.

  1. Selecteer de batch(es) die u wilt verzenden door deze aan te vinken. Staat er een uitroepteken, dan kunt u de batch nog niet verzenden. Dit kan verschillende oorzaken hebben: U moet bij sommige Betaalrekeningen nog controleren of de naam die bij u bekend is, overeenkomt met de naam die bij de ING bekend is.
  2. Klik op ’Verzenden, invullen TAN-code’.
  3. U komt op het scherm ‘Invullen TAN-code’. Vul uw TAN-code in en klik op ’Verzenden’.
  4. U bent nu klaar met het verzenden van uw incassobatch en komt op het scherm ’Verzonden batches’. Hier kunt u controleren wat de status is van de incassobatch (ingepland of verwerkt).

 • 2.

  Met Mijn ING Zakelijk is het niet mogelijk om een termijnopdracht aan te maken voor batches.

 • 3.

  U houdt 12 maanden inzicht in de verzonden batches. Alle opdrachten die nog verwerkt moeten worden (Ingeplande opdrachten) kunt u wijzigen. Wijzigingen die op werkdagen vóór 11:30 uur bij de ING binnen zijn, worden de volgende dag geboekt.

 • 4.

  Een relatiegroep is een verzameling van relaties uit het Adresboek waar een eigen naam aan kan worden gegeven. Als u vaak geld incasseert van of betaalt aan dezelfde groep relaties, is het handig om met relatiegroepen te werken.

  Voorbeeld
  Stel, u heeft de leden van uw vereniging in de administratie opgedeeld in teams: dames, heren en jeugd. U wilt de maandelijkse contributie incasseren van uw leden, per team. U doet dit heel eenvoudig door eenmalig uw leden als relaties toe te voegen aan Mijn ING Zakelijk en deze direct toe te wijzen aan gedefinieerde groepen. Zo wijst u bijvoorbeeld alle damesleden toe aan de relatiegroep ‘dames’. Als u maandelijks de contributie incasseert, hoeft u alleen aan te geven van welke relatiegroep(en) u geld wilt incasseren en het bedrag op te geven. Dit gaat sneller dan iedere maand alle relaties toe voegen aan een nieuwe incassobatch.

 • 5.

  Om een relatiegroep aan te maken, volgt u de volgende stappen:

  1. Log in op Mijn ING Zakelijk.
  2. Klik op de homepage in het linkermenu op ‘Batches’.
  3. Bepaal of u van de relaties geld wilt incasseren (incassobatch) of ze geld wilt betalen (betaalbatch).
  4. Klik in het linkermenu onder ’Batches’ op ’Incassobatch’ en daarna op ’Incassoadresboek’ als u geld wilt incasseren. U komt nu in het scherm ’Incassoadresboek’. Hier kunt u de relaties aanmaken.
  5. Klik op ’Nieuwe relatie’. U komt nu in het scherm ’Nieuwe incassorelatie’.
  6. Vul de rekeninggegevens van de relatie in.
  7. Geef de relatie een naam. Tip: begin met de achternaam (bijvoorbeeld: Koning, B.). Zo kunt u de relaties eenvoudiger sorteren.
  8. Vul eventueel een bedrag in.
  9. Vul eventueel een betalingskenmerk in.
  10. Vul eventueel een mededeling in. Deze staat dan iedere keer als u geld incasseert van de relatie op zijn of haar afschrift.
  11. Klik op ’Nieuwe relatiegroep’. U komt nu in het scherm ’Nieuwe incassorelatiegroep’.
  12. Geef de relatiegroep een naam en klik op ’Opslaan’. Doe dit eenmalig per relatiegroep. U gaat nu automatisch terug naar het aanmaken van de nieuwe relatie. De relatie is nu toegewezen aan de nieuwe relatiegroep.
  13. Klik op ’Opslaan, nieuwe relatie’. Heeft de relatie een rekening bij de ING, dan krijgt u als extra service een controlevraag of u van de juiste relatie geld gaat incasseren. Heeft u de juiste Betaalrekening of Zakelijke Rekening ingevuld, klik dan nogmaals op ’Opslaan, naar nieuwe relatie’. U heeft nu één relatie en een relatiegroep aangemaakt. U kunt nu de volgende relatie aanmaken en de zojuist gemaakte relatiegroep bij iedere relatie selecteren.

 • 6.

  U kunt als volgt een relatie toeschrijven aan meerdere relatiegroepen:

  1. Log in op Mijn ING Zakelijk.
  2. Klik op de homepage in het linkermenu op ’Batches’.
  3. Bepaal of u van de relaties geld wilt incasseren (incassobatch) of ze geld wilt betalen (betaalbatch).
  4. Klik in het linkermenu onder ’Batches’ op ’Incassobatch’ en daarna op ’Incassoadresboek’ als u geld wilt incasseren. U komt nu in het scherm ’Incassoadresboek’. Hier kunt u de relaties aanmaken.
  5. Zoek de relatie die u in een andere relatiegroepen wilt zetten.
  6. Klik op ’Kopiëren’ achter deze relatie. U komt nu op het scherm ‘Kopieer incassorelatie’.
  7. Geef in het veld ’Naam relatie’ de relatie een andere naam. Bijvoorbeeld ‘Kers_kopie, R.’ in plaats van ‘Kers, R’.
  8. Wijzig eventueel andere gegevens, zoals het bedrag.
  9. Selecteer de relatiegroep waaraan u de relatie ook wilt toewijzen.
  10. Klik op ’Opslaan, naar Adresboek’. De relatie is nu toegevoegd aan een andere relatiegroep en komt nu 2 keer voor in het Adresboek.

 • 7.

  Het is niet mogelijk om een bewaartermijn in te stellen. U krijgt standaard 12 maanden een statusterugkoppeling van de batches.

 • 8.

  Er kunnen verschillende oorzaken zijn waardoor het niet lukt om een batch te verzenden. Een batch die niet verzonden kan worden, herkent u aan het uitroepteken voor de batch. Mogelijke oorzaken zijn:

  1. U heeft nog ‘foute posten’. Dit zijn posten waarbij geen bedrag is ingevuld. In de kolom ’Foute posten’ staat het aantal foute posten aangegeven. U herstelt ze op de volgende manier: Klik in het scherm ’Verzendlijst‘ bij de te verzenden batch op de link waarin het aantal foute posten is aangegeven. Vul het lege bedrag in. Dit veld herkent u door het uitroepteken bij het bedrag. Klik vervolgens op ’Opslaan, naar volgende post’. Bent u klaar met corrigeren? Klik dan op ’Opslaan, naar verzendlijst’. U gaat weer terug naar de verzendlijst. Als het uitroepteken is verdwenen, kunt u de batch verzenden.
  2. U moet bij sommige rekeningen nog controleren of de naam die bij u bekend is, overeenkomt met de naam die bij de de ING bekend is. U herkent deze doordat in de kolom ‘Naam controle’ staat dat een aantal namen nog gecontroleerd moet worden. U controleert ze als volgt: Klik in het scherm ’Verzendlijst' bij de te verzenden batch op de link waarin staat hoeveel namen nog gecontroleerd moeten worden. U komt op het scherm ’Controle Naam met Betaalrekening’. In dit scherm krijgt u voor alle relaties met een Betaalrekening als extra service een lijst te zien. Hiermee controleert u of u van de juiste relaties geld gaat incasseren. Controleer of de door u opgegeven naam (1e kolom) klopt met die van de tenaamstelling van de ING (2e kolom). Vink de relaties aan als deze correct zijn. Als een naam niet overeenkomt, verwijdert u deze door op het kruisje te klikken achter de relatie. Klik op ’Accorderen geselecteerde namen’. Alle geselecteerde relaties zijn nu gecontroleerd en geaccordeerd en verdwijnen uit dit overzicht. U gaat weer terug naar de ’Verzendlijst’. Als het uitroepteken verdwenen is, kunt u de batch verzenden.
  3. U heeft een batch waar nog geen relaties aan zijn toegevoegd. U herkent dit aan het getal 0 dat in de kolom ’Aantal posten’ staat. Zo voegt u relaties toe: Klik in het scherm ’Verzendlijst’ bij de te verzenden batch op ’Wijzigen’. Voeg de relaties toe en vul waar nodig een bedrag in. Klik op ’Naar verzendlijst’. U gaat weer terug naar de verzendlijst. Als het uitroepteken is verdwenen, kunt u de batch verzenden.
  4. Met de batchbetaling overschrijdt u uw persoonlijke transactielimiet voor deze rekening in Mijn ING Zakelijk. Pas de batchbetaling aan of selecteer (indien mogelijk) een andere rekening om de betaling alsnog te doen.

 • 9.

  Zo verzendt u een batch:

  1. Log in op Mijn ING Zakelijk.
  2. Klik op de homepage in het linkermenu op ’Batches’.
  3. Klik in het linkermenu onder ‘Batches’ op ’Verzendlijst’. U komt nu op het scherm ’Verzendlijst verzamelopdrachten’. Hier kunt u de batch verzenden zodat de ING het geld op het juiste moment van de relaties incasseert.
  4. Selecteer de batch(es) die u wilt verzenden door deze aan te vinken. Staat er een uitroepteken, dan kunt u de batch nog niet verzenden. Dit kan verschillende oorzaken hebben: U heeft nog ‘foute posten’. Dit zijn posten waarbij geen bedrag is ingevuld. U moet bij sommige Betaalrekeningen nog controleren of de naam die bij u bekend is, overeenkomt met de naam die bij de de ING bekend is.
  5. Klik op ’Verzenden, invullen TAN-code’.
  6. U komt nu op het scherm ’Invullen TAN-code’. Vul uw TAN-code in en klik op ’Verzenden’.
  7. U bent nu klaar met het verzenden van de incassobatch en u komt op het scherm ’Verzonden batches’. Hier kunt u controleren wat de status is van de incassobatch (ingepland of verwerkt).

 • 10.

  Als u vaak geld incasseert van of betaalt aan dezelfde groep relaties, is het handig om met relatiegroepen te werken. Een relatiegroep is een verzameling van relaties uit het Adresboek waar een eigen naam aan gegeven kan worden.

  Voorbeeld
  U heeft u de leden van uw vereniging in de administratie opgedeeld in teams: bijvoorbeeld dames, heren en jeugd. U wilt de maandelijkse contributie incasseren van uw leden, per team.

  U doet dit heel eenvoudig door eenmalig uw leden als relaties toe te voegen aan Mijn ING Zakelijk en deze direct toe te wijzen aan gedefinieerde groepen. Zo wijst u bijvoorbeeld alle damesleden toe aan de relatiegroep ‘dames’. Als u maandelijks de contributie incasseert, hoeft u alleen aan te geven van welke relatiegroep(en) u geld wilt incasseren en het bedrag op te geven. Dit gaat sneller dan iedere maand alle relaties toe voegen aan een nieuwe incassobatch.

 • 11.

  Een foutmelding betekent dat in het bestand dat u wilt importeren één of meerdere fouten zitten. In de foutmelding wordt aangegeven welke fout het is en waar u die in het bestand kunt vinden. In de meeste gevallen verhelpt u de fout op de volgende manier:

  1. Haal de fout uit het bestand. U doet dit in het pakket waarmee u het bestand heeft aanmaakt. Let op: de ING stopt direct met importeren als er een fout is geconstateerd. Het is dus mogelijk dat uw bestand meerdere fouten bevat.
  2. Exporteer deze lijst opnieuw naar een bestand met het formaat Clieop03 en sla dit bestand op uw computer op.
  3. Log in op Mijn ING Zakelijk. Klik op de homepage in het linkermenu op ’Incassobatch importeren’ en importeer het bestand.

  Meer informatie over ClieOp03

 • 12.

  Batches die op werkdagen vóór 11:30 uur bij de ING binnen zijn, worden de volgende werkdag verwerkt.

 • 13.

  Het verschil is als volgt:

  Naam relatie
  U kunt zelf een naam geven aan een relatie. Dit is de naam waaronder de relatie wordt opgeslagen in Mijn ING Zakelijk.

  Naam bekend
  Heeft de relatie een Betaalrekening of Zakelijke Rekening bij de ING, dan geeft de ING ook de tenaamstelling van deze Betaalrekening of Zakelijke Rekening aan u door. Dit staat dan in het veld ’Naam bekend bij de ING’. Op deze manier kunt u goed controleren of u wel van de juiste relatie geld incasseert.

 • 14.

  Met Incasso kunt u, precies op de afgesproken datum, automatisch de verschuldigde bedragen incasseren bij de debiteuren. Dit kan van Betaalrekeningen bij de ING en bankrekeningen (bij banken anders dan de ING). Incasso is geschikt als uw bedrijf, vereniging of stichting regelmatig betalingen van debiteuren ontvangt. U kunt alleen gebruik maken van Incasso nadat er een (gratis) contract ondertekend.

  Meer informatie over automatische incasso

 • 15.

  Incasso’s met een terugboekingtermijn van 5 werkdagen of 56 kalenderdagen kunt u direct terugboeken binnen deze termijn. De terugboekingtermijn ziet u door bij het geselecteerde incasso op 'Details' (icoon met vergrootglas) te klikken. Afhankelijk van het soort incasso-opdracht is terugboekingtermijn 0, 5 of 56 dagen.

  Het incasso terugboeken gaat als volgt:

  • Log in op Mijn ING Zakelijk
  • Ga naar 'Betalen'
  • Klik in het linkermenu op 'Overschrijven' > 'Incasso-opdrachten'
  • Hier staat een overzicht van alle incasso's
  • Klik op het kruisje rechts van het incasso dat u wilt verwijderen
  • U krijgt de details te zien van de incasso-opdracht. Klik hier op 'Incasso terugboeken’
  • Geef een reden op voor de terugboeking en klik op 'bevestigen'. Er verschijnt een melding dat de opdracht is ontvangen en dat deze binnen enkele dagen wordt verwerkt. Bij 'Terugboekingstatus' ziet u wat de status van de terugboeking is: 'Goedgekeurd', 'In behandeling' of 'Teruggeboekt'.

  Let op: bij sommige incasso-opdrachten is het niet mogelijk om deze terug te boeken in Mijn ING Zakelijk. Dit geldt voor incasso's met een terugboektermijn van 0 dagen, telefonisch afgegeven doorlopende machtigingen van kansspelen (bijvoorbeeld loterijen), incasso's van de belastingdienst, uw hypotheekverstrekker en incasso's voor het opwaarderen van beltegoed met Mobiel Opwaarderen.