Zakelijke Spaarrekening

 • Variabele rente: tot 0,90%
 • Geen minimumsaldo
 • Opnemen en inleggen altijd mogelijk
Zakelijke Spaarrekening

Het product

Wilt u geld reserveren voor onverwachte uitgaven van uw bedrijf? Of geld apart zetten voor de betaling van uw btw-aangifte, inkomstenbelasting of pensioen? Met de Zakelijke Spaarrekening kunt u altijd direct bij uw spaargeld.

Flexibel sparen

 • Variabele rente op jaarbasis: tot 0,90%.
 • Geen minimumsaldo.
 • Maximaal rentegevend tegoed € 10.000.000.
 • Direct openen met Mijn ING Zakelijk.

Uw spaarsaldo bepaalt het rentepercentage

 

Uw spaarsaldoRente
Tot € 2.500.0000,90%
Van € 2.500.000 tot € 5.000.0000,60%
Van € 5.000.000 tot € 10.000.0000,50%


Deze tarieven gelden per 20 maart 2014. Het maximaal rentegevend tegoed is € 10.000.000.

Alle rentepercentages zijn variabel en op jaarbasis.

Voor wie?

De Zakelijke Spaarrekening past bij u als:

 • U rente wilt ontvangen over uw overtollige liquide middelen
 • U voorkeur heeft voor variabele rente.

Bekijk andere spaarmogelijkheden:

 • Wanneer u gedurende een kwartaal uw spaargeld niet nodig heeft, kijk dan eens naar de Zakelijke Kwartaal Spaarrekening.
 • Of als uw spaarsaldo aan het eind van het jaar minimaal gelijk is als begin van het jaar of bij opening van de spaarrekening, overweeg dan de Zakelijke Bonus Spaarrekening.
 • Als u de zekerheid zoekt van een vaste rente of als u uw spaargeld voor langere tijd vast wilt zetten, kijkt u dan eens naar de Zakelijk Deposito
 • Wilt u uw pensioen opbouwen? Of heeft u als bestuurder van een vereniging of stichting reserves waar u een goed rendement op wilt behalen? Profiteer dan van de Vermogen Spaarrekening.

Rekenvoorbeelden

De Zakelijke Spaarrekening werkt heel eenvoudig. Uw saldo bepaalt welk rentepercentage u ontvangt.

Goed om te weten

 • De rente wordt 1 keer per jaar op 1 januari berekend en uitgekeerd. U kunt altijd tussentijds opnemen en inleggen.
 • Alle rentepercentages zijn variabel en op jaarbasis.
 • Als er vóór 22.00 uur geld op uw Zakelijke Spaarrekening staat, dan bouwt u daar diezelfde dag nog rente over op.

Stel:

 • U opent een Zakelijke Spaarrekening op 1 april vóór 22.00 uur met € 4.500.000.
 • De rente is 1,45% over het saldo tot € 2.500.000.
 • De rente is 1,25% over het saldo van € 2.500.000 tot € 5.000.000.

Belangrijk:

De genoemde rentepercentages zijn voorbeelden. Bekijk de actuele rentepercentages.

U legt gedurende het jaar niets in en u neemt ook niets op. Op 31 december loopt het kalenderjaar af.

U ontvangt dan 1,45% rente over € 2.500.000. Dit wordt als volgt berekend: 1,45% / 365 * 275* € 2.500.000 = € 27.311,64.
Voor de overige € 2.000.000 krijgt u 1,25% rente. Dat is 1,25% / 365 * 275 * € 2.000.000 = € 18.835,62.
U krijgt bij elkaar € 27.311,64 + € 18.835,62 = € 46.147,26.

Voorwaarden

Voorwaarden Zakelijke Spaarrekening

Bij uw ING Zakelijke Spaarrekening horen onderstaande voorwaarden. Hierin leest u wat u van ons mag verwachten. En wat wij verwachten van u.

De rekening

 • De Zakelijke Spaarrekening is een spaarrekening waarop u een basisrente ontvangt.
 • U ontvangt rente over een spaartegoed van maximaal € 10.000.000.
 • Een Zakelijke Spaarrekening kan alleen geopend worden door ondernemingen, verenigingen en stichtingen die actief zijn in Nederland. Deze rekening kan niet worden geopend door professionele geldmarktpartijen. Wie dat zijn kunt u vinden in het ‘Besluit prudentiële regels van de Wet op het financieel toezicht’.
 • Een Zakelijk Spaarrekening is gekoppeld aan uw Zakelijke Rekening van de ING.

De rente

 • Het rentepercentage is variabel en op jaarbasis. Meer uitleg over variabele rente.
 • We informeren u over rentewijzigingen via ING.nl/zakelijk/sparen.
 • U bouwt nog dezelfde dag rente op als u voor 22.00 uur geld inlegt.
 • Over geld dat u vóór 22.00 uur opneemt, ontvangt u die dag geen rente meer.
 • Het rentepercentage dat voor u geldt, hangt af van het saldo op uw Zakelijke Spaarrekening. Bekijk actuele rentepercentages.
 • Wij berekenen per dag op hoeveel rente u die dag recht heeft: basisrentepercentage / 365 dagen x uw saldo op die dag. In een schrikkeljaar wordt het jaar op 366 dagen gesteld. Bekijk rekenvoorbeelden.
 • Een keer per jaar ontvangt u de rente op uw Zakelijke Spaarrekening. Dit gebeurt ieder jaar op 1 januari.

Beëindigen

 • U kunt uw Zakelijke Spaarrekening direct en zonder kosten opzeggen via internet of telefonisch. We maken dan uw tegoed inclusief de opgebouwde rente over op uw Zakelijke Rekening.

Over deze voorwaarden

 • We mogen deze voorwaarden wijzigen.
 • Bij een wijziging in uw nadeel informeren wij u minimaal 2 weken van tevoren.
 • Op dit product zijn ook de ‘Algemene Bankvoorwaarden’ en de ‘Voorwaarden Zakelijke Rekening’ van toepassing. Bij verschillen gaan de ‘Voorwaarden Zakelijke Spaarrekening’ voor.
 • Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 mei 2013.

Veelgestelde vragen

Kan ik altijd geld opnemen van de Zakelijke Spaarrekening?

Ja, dat kan zonder kosten.

 • Opnemen via Mijn ING Zakelijk (Internetbankieren) en de Mobiel Bankieren App.
 • Opnemen door te bellen met ING Zakelijk:020 22 888 22. Wij helpen u graag op werkdagen van 8.00 - 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Hoe wordt de rente berekend?

Wij berekenen uw rente op dagbasis. Dit gaat als volgt:

 • rentepercentage / 365 x het saldo op die dag. (In een schrikkeljaar delen wij door 366.)
Op een Zakelijke Spaarrekening ontvangt u rente over een spaartegoed tot € 10.000.000.

Is op een Zakelijke Spaarrekening het depositogarantiestelsel van toepassing?

Het depositogarantiestelsel is ook op dit product van toepassing. Het depositogarantiestelsel van de overheid garandeert u als klant een maximale vergoeding van € 100.000,- bij een faillissement van de bank. De vergoeding geldt per persoon per instelling (ongeacht het aantal rekeningen). Al het geld dat op lopende rekeningen , spaarrekeningen of een Zakelijk deposito staat, valt onder het depositogarantiestelsel.

Het depositogarantiestelsel geldt op dit moment alleen voor particulieren en kleine ondernemingen. Onder kleine ondernemingen vallen ondernemingen die een verkorte balans mogen publiceren. Wanneer de zaak is ondergebracht in een vof of bv wordt zakelijk en privétegoed als gescheiden gezien.
 
Belangrijk: een eenmanszaak is geen rechtspersoon, hiervoor geldt dat zakelijk en privégeld bij elkaar worden opgeteld.