Zakelijke Bonus Spaarrekening

 • Variabele rente: tot 1,25% (basisrente + bonusrente)
 • Opnemen en inleggen altijd mogelijk
 • Bonusrente als uw saldo na een kalenderjaar tenminste gelijk is
Zakelijke Bonus Spaarrekening

Het product

Verwacht u een toename van uw spaargeld? Bijvoorbeeld omdat u geld wilt reserveren voor een grote investering? Ga dan zakelijk sparen met de Zakelijke Bonus Spaarrekening van de ING.

Zakelijk sparen met een bonusrente

 • Variabele rente: tot 1,25% (basisrente + bonusrente).
 • Bonusrente als uw eindsaldo minimaal gelijk is aan het beginsaldo in dat jaar, inclusief bijgeschreven rente.
 • Geen minimumsaldo.
 • Opnemen altijd mogelijk.
 • Maximaal rentegevend tegoed is € 10.000.000.

Goed om te weten

 • U kunt tussentijds altijd opnemen en inleggen.
 • Uw bonusrente wordt berekend over het gemiddelde saldo van dat spaarjaar.

Uw spaarsaldo bepaalt het rentepercentage

 

Uw spaarsaldoBasisrenteBonusrenteMaximale rente
Tot € 1.000.0000,75%0,50%1,25%
Van € 1.000.000 tot € 5.000.0000,55%0,50%1,05%
Van € 5.000.000 tot € 10.000.0000,45%0,40%0,85%


Deze tarieven gelden per 20 maart 2014. Het maximaal rentedragend tegoed is € 10.000.000.

Alle rentepercentages zijn variabel en op jaarbasis.

Voor wie?

De Zakelijke Bonus Spaarrekening past bij u als:

 • U verwacht dat uw spaarsaldo over een kalenderjaar gelijk blijft of groeit.
 • U de mogelijkheid wilt hebben uw spaargeld kosteloos op te nemen.

Bekijk andere spaarmogelijkheden:

 • Wanneer u gedurende een kwartaal uw spaargeld niet nodig heeft, kijkt u dan eens naar de Zakelijke Kwartaal Spaarrekening
 • Als u flexibel wilt sparen met een variabele rente, overweeg dan de Zakelijke Spaarrekening.
 • Als u de zekerheid zoekt van een vaste rente of uw spaargeld voor langere tijd vast wilt zetten, overweeg dan de Zakelijk Deposito.
 • Wilt u uw pensioen opbouwen? Of heeft u als bestuurder van een vereniging of stichting reserves waar u een goed rendement op wilt behalen? Profiteer dan van de Vermogen Spaarrekening.

Rekenvoorbeelden

De Zakelijke Bonus Spaarrekening werkt als volgt: uw saldo bepaalt welk rentepercentage u ontvangt. En is uw spaarsaldo op 31 december minimaal gelijk gebleven aan uw beginsaldo? Dan ontvangt u naast de basisrente ook nog een bonusrente.

Goed om te weten

 • U ontvangt bonusrente als het eindsaldo op 31 december minimaal gelijk is aan het beginsaldo op 1 januari van hetzelfde jaar inclusief de bijgeschreven rente.
 • De bonusrente wordt als volgt berekend: in een periode tussen twee rentewijzigingen wordt het saldo per dag vastgesteld en bij elkaar opgeteld. Dit bedrag wordt gedeeld door het aantal dagen van de betreffende periode. Daarna berekenen we op hoeveel rente u recht heeft.
 • De basisrente en de bonusrente worden één keer per jaar berekend op 31 december. De opgebouwde rente wordt uitgekeerd op 1 januari van het jaar daarop.
 • U kunt tussentijds opnemen en inleggen.
 • Als er vóór 22.00 uur geld op uw Zakelijke Bonus Spaarrekening staat, dan bouwt u daar diezelfde dag nog rente over op.
 • Voor de basisrente en de bonusrente kan de ING verschillende rentepercentages hanteren voor verschillende saldoklassen. Zie ook: rekenvoorbeeld van de Zakelijke Spaarrekening

Stel:

U opent op 2 februari vóór 22.00 uur een Zakelijke Bonus Spaarrekening.

 • Uw eerste inleg is € 500.000.
 • De basisrente is 0,75%.
 • De bonusrente is 0,50%.

Het hele jaar legt u niets in en u neemt ook niets op. Op 31 december loopt het kalenderjaar af. Uw eindsaldo is gelijk aan het startsaldo, namelijk € 500.000. U ontvangt 0,75% basisrente + 0,50% bonusrente = 1,25% rente.

Berekening basisrente

0,75% / 365 * 333 dagen * € 500.000 = € 3.421,23

Berekening bonusrente

0,50 % / 365 * 333 dagen * € 500.000 = € 2.280,82

Berekening totaal

€ 3.421,23 + € 2.280,82 = € 5.702,05

Startsaldo volgend jaar

U heeft 3 werkdagen de tijd om uw startsaldo voor het volgend jaar te verhogen. Doet u geen extra inleg, dan is uw startsaldo € 505.702,05.

Belangrijk:

De genoemde rentepercentages zijn voorbeelden. Bekijk de actuele rentepercentages.

Stel:

U opent op 2 februari vóór 22.00 een Zakelijke Bonus Spaarrekening.

 • Uw eerste inleg is € 500.000.
 • De basisrente is 0,75%.
 • De bonusrente is 0,50%.

Op 1 juli heeft u nog eens € 150.000 ingelegd vóór 22.00 uur. Daarna heeft u geen geld meer ingelegd of opgenomen. Aan het einde van het kwartaal is uw laagste saldo € 650.000.

Berekening basisrente

Van 2 februari tot en met 30 juni (149 dagen) ontvangt u basisrente over € 500.000:
0,75% / 365 * 149 dagen* € 500.000 = € 1.530,82.   

Van 1 juli tot en met 31 december (184 dagen) ontvangt u basisrente over € 650.000:
0,75% / 365 * 184 dagen * € 650.000 = € 2.457,53

Berekening bonusrente

Van 2 februari tot en met 31 december (333 dagen) ontvangt u bonusrente:
((€ 500.000 * 149 dagen) + (€ 650.000 * 184 dagen)) / 333 * ((0,50 * 333/365)) = € 2.658,90.

Berekening totaal

€ 1.530,82 + € 2.457,53 + € 2.658,90 = € 6.647,26

Startsaldo volgend jaar

U heeft 3 werkdagen de tijd om uw startsaldo voor het volgende spaarjaar te verhogen. Doet u geen extra inleg, dan is uw startsaldo € 656.647,26.

Belangrijk:

De genoemde rentepercentages zijn voorbeelden. Bekijk de actuele rentepercentages.

Stel:

U opent op 2 februari vóór 22.00 een Zakelijke Bonus Spaarrekening.

 • Uw eerste inleg is € 500.000.
 • De basisrente is 0,75%.
 • De bonusrente is 0,50%.

Op 1 augustus heeft u vóór 22.00 uur € 90.000 opgenomen. Aan het einde van het jaar is uw eindsaldo € 410.000.
Uw eindsaldo is niet minstens evenveel als uw beginsaldo. Daarom ontvangt u geen bonusrente.

Berekening basisrente

Van 2 februari tot en met 31 juli (180 dagen) ontvangt u aan basisrente:
0,75% / 365 * 180 dagen * € 500.000 = € 1.849,32.

Van 1 augustus tot en met 31 december (153 dagen) ontvangt u aan basisrente: 
0,75% / 365 * 153 dagen * € 410.000 = € 1.288,97.

Berekening totaal

€ 1.849,32 + € 1.288,97 = € 3.138,29

Startsaldo volgend jaar

U heeft 3 werkdagen de tijd om uw startsaldo voor het volgende spaarjaar te verhogen. Doet u geen extra inleg, dan is uw startsaldo € 413.138,29.

Belangrijk:

De genoemde rentepercentages zijn voorbeelden. Bekijk de actuele rentepercentages.

Voorwaarden

Voorwaarden Zakelijke Bonus Spaarrekening

Bij uw Zakelijke Bonus Spaarrekening horen onderstaande voorwaarden. Hierin leest u wat u van ons mag verwachten. En wat wij verwachten van u.

De rekening

 • De Zakelijke Bonus Spaarrekening is een spaarrekening waarop u een basisrente ontvangt.
 • U ontvangt naast de basisrente een bonusrente als uw eindsaldo op 31 december minimaal gelijk is aan uw beginsaldo op 1 januari van hetzelfde jaar. De bijgeschreven rente over het vorige kalenderjaar telt in uw saldo mee.
 • U ontvangt rente over een spaartegoed van maximaal € 10.000.000.
 • Uw Zakelijke Bonus Spaarrekening is gekoppeld aan uw Zakelijke Rekening van de ING.
 • Een Zakelijke Bonus Spaarrekening kan alleen geopend worden door ondernemingen, verenigingen en stichtingen die actief zijn in Nederland. Deze rekening mag niet worden geopend door professionele geldmarktpartijen. Wie dat zijn kunt u vinden in het ‘Besluit prudentiële regels van de Wet op het financieel toezicht’.

De rente

 • De basisrente en de bonusrente zijn variabel en op jaarbasis. Meer uitleg over variabele rente.
 • Het rentepercentage dat voor u geldt, hangt af van het saldo op uw Zakelijke Bonus Spaarrekening. Bekijk actuele rentepercentages.
 • We informeren u over rentewijzigingen via ING.nl/zakelijk/sparen.
 • Als u de rekening na 1 januari heeft geopend geldt uw eerste inleg als beginsaldo.
 • U bouwt nog dezelfde dag rente op als u voor 22.00 uur geld inlegt.
 • Over geld dat u vóór 22.00 uur opneemt, ontvangt u die dag geen rente meer.
 • De hoogte van de basisrente en de hoogte van de bonusrente die u ontvangt worden verschillend berekend:
  • Bij de basisrente berekenen we op dagbasis op hoeveel rente u recht heeft: basisrentepercentage / 365 dagen x uw saldo op die dag. In een schrikkeljaar wordt het jaar op 366 dagen gesteld.
  • Bij de bonusrente rekenen we met een gemiddeld saldo. Zijn er wijzigingen in het bonusrentepercentage dan stellen we in een periode tussen twee wijzigingen binnen een saldoklasse het saldo per dag vast. Zijn er tijdens het kalenderjaar geen rentewijzigingen, dan berekenen we het gemiddelde saldo over het hele kalenderjaar. In beide gevallen tellen we alle bedragen bij elkaar op. Het totaalbedrag delen we door het aantal dagen van de betreffende periode: het gemiddelde saldo.
  • We berekenen de bonusrente als volgt: het gemiddelde saldo tussen twee rentewijzigingen binnen een saldoklasse maal bonusrentepercentage maal het aantal dagen in de betreffende periode / 365. In een schrikkeljaar wordt het jaar op 366 dagen gesteld.
 • Bekijk hier de rekenvoorbeelden.
 • De basisrente en de bonusrente worden op 1 januari bijgeschreven op uw Zakelijke Bonus Spaarrekening.

Beëindigen

 • U kunt uw Zakelijke Bonus Spaarrekening direct en zonder kosten opzeggen via internet of telefonisch. We maken dan uw tegoed inclusief de opgebouwde rente over op uw Zakelijke Rekening.
 • In het jaar waarin u uw Zakelijke Bonus Spaarrekening opheft, heeft u geen recht op bonusrente. Ook heeft u geen recht op bonusrente als u uw rekening in hetzelfde kalenderjaar opheft en heropent.

Over deze voorwaarden

 • We mogen deze voorwaarden wijzigen.
 • Bij een wijziging in uw nadeel informeren wij u minimaal 2 weken van tevoren.
 • Op dit product zijn ook de ‘Algemene Bankvoorwaarden’ en de ‘Voorwaarden Zakelijke Rekening’ van toepassing. Bij verschillen gaan de ‘Voorwaarden Zakelijke Bonus Spaarrekening’ voor. 
 • Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 mei 2013.

Veelgestelde vragen

Kan ik altijd geld opnemen van de Zakelijke Bonus Spaarrekening?

Ja, dat kan kosteloos. Tussentijds opnemen kan gevolgen hebben voor de bonusrente. U ontvangt alleen bonusrente als uw eindsaldo op 31 december minimaal gelijk is aan uw beginsaldo op 1 januari van hetzelfde jaar. Heeft u uw rekening na 1 januari van hetzelfde jaar geopend? Dan vergelijken we het saldo op 31 december met het beginsaldo bij opening van de rekening.

 • Opnemen via Mijn ING Zakelijk (Internetbankieren) en de Mobiel Bankieren App
 • Opnemen door te bellen met ING Zakelijk: 020 22 888 22. Wij helpen u graag op werkdagen van 8.00 - 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Hoe wordt de rente berekend?

De hoogte van de basisrente en de hoogte van de bonusrente die u krijgt, worden verschillend berekend.

Bij de basisrente berekenen we per dag op hoeveel rente u recht heeft:
basisrentepercentage gedeeld door 365 maal uw saldo op die dag. In een schrikkeljaar is dat op 366 dagen gesteld. Bekijk de rekenvoorbeelden.

De Bonusrente wordt als volgt berekend: in een periode tussen twee rentewijzigingen wordt het saldo per dag vastgesteld en bij elkaar opgeteld. Dit bedrag wordt gedeeld door het aantal dagen van de betreffende periode. Daarna berekenen we op hoeveel rente u recht heeft. In een schrikkeljaar wordt het jaar op 366 dagen gesteld. Op een Zakelijke Bonus Spaarrekening ontvangt u rente over een spaartegoed van maximaal € 10.000.000.

Is op een Zakelijke Bonus Spaarrekening het depositogarantiestelsel van toepassing?

Het depositogarantiestelsel is ook op dit product van toepassing. Het depositogarantiestelsel van de overheid garandeert u als klant een maximale vergoeding van € 100.000,- bij een faillissement van de bank. De vergoeding geldt per persoon per instelling (ongeacht het aantal rekeningen). Al het geld dat op lopende rekeningen , spaarrekeningen of een Zakelijk deposito staat, valt onder het depositogarantiestelsel. 

Het depositogarantiestelsel geldt op dit moment alleen voor particulieren en kleine ondernemingen. Onder kleine ondernemingen vallen ondernemingen die een verkorte balans mogen publiceren. Wanneer de zaak is ondergebracht in een vof of bv wordt zakelijk en privétegoed als gescheiden gezien. 

Belangrijk: een eenmanszaak is geen rechtspersoon, hiervoor geldt dat zakelijk en privégeld bij elkaar worden opgeteld.