Agrarische Sector

Agrarische sector

De ontwikkelingen in de agrarische sector, als de akkerbouw, melkveehouderij en sierteelt, vergen een continue afstemming van uw bedrijfsvoering. Onze adviseurs kennen deze ontwikkelingen en gaan hierover graag met u in gesprek.

Trends en ontwikkelingen

De agrarische sector gaat over de productie van voedsel en sierproducten en realiseert een productiewaarde van € 20 miljard. Nederland loopt wereldwijd voorop in kennis, efficiëntie, innovatie en duurzaamheid van productie.

Sectorstudie: afzetmodel sierteelt kantelt

Marketing en promotie zullen een grotere rol spelen. Telers zijn prima in staat die handschoen op te pakken. Sleutelwoorden: marktgericht vernieuwen, nauwere samenwerking en betere communicatie.

Agrarische productie neemt ook in 2013 toe

De productiewaarde van de agrarische sector stijgt in 2013 naar verwachting met 2% tot een waarde van € 27 miljard. De geraamde prijsstijging is met +1,3% minder sterk dan vorig jaar (+4,5%). In tegenstelling tot 2012 wordt er voor dit jaar echter wel volumegroei verwacht (+0,7%).

Contact

Meer over

Deel deze pagina

Cor Bruns - Agrarische sector

Cor Bruns
Sectormanager Agrarische Sector
Cor.Bruns@ing.nl

Kees van Vliet - Agrarische sector

Kees van Vliet
Sectormanager Agrarische Sector
Kees.van.Vliet@ing.nl