Trends en ontwikkelingen Transport en Logistiek

Toename informatiebehoefte en transparantie

Sector Transport & Logistiek

De ontwikkelingen in de sector transport en logistiek vergen een continue afstemming van uw bedrijfsvoering. Onze adviseurs kennen deze ontwikkelingen en gaan hierover graag met u in gesprek.

De sector transport en logistiek

De sector transport en logistiek biedt direct en indirect werkgelegenheid aan circa 700.000 mensen. De toegevoegde waarde aan de Nederlandse economie is ruim € 17 miljard. De sector speelt een rol in bijna iedere waardeketen in Nederland en is een bepalende factor voor economische groei.

Belangrijkste deelsectoren

 • Goederenwegvervoer voor derden met specialisaties als groupage, fysieke distributie, geconditioneerd vervoer en speciaal transport
 • Op- en overslag van goederen voor derden Warehousing en expeditie
 • Binnenvaart Rederijen en kapitein/eigenaren in droge ladingvaart en tankvaart
 • Shortsea Tankvaart en multi-purpose schepen door rederijen en kapitein-eigenaren

Trends en ontwikkelingen

De sectormanager van de ING kent de trends en ontwikkelingen in de sector transport en logistiek en draagt zijn kennis over aan de adviseurs. Hij gaat met u in gesprek en doet u aanbevelingen hoe u hier het beste op in kunt spelen. De belangrijkste trends zijn:

TrendHoe hierop in te spelen
Overcapaciteit en
prijsconcurrentie
 • Denk aan specialisatie en schaalgrootte
 • Cost-leadership als strategie met de focus op schaalgrootte en efficiency om prijsconcurrentie aan te gaan
Toename informatiebehoefte en transparantie
 • Investeer in interne verslaglegging, informatiesystemen en communicatie met opdrachtgevers
Risico’s verschuiven van opdrachtgever naar
logistieke dienstverlener
 • Toenemend belang van risicomanagement
 • Noodzaak tot betere managementinformatiesystemen
48-urige werkweek en afnemende instroom en toenemende uitstroom van chauffeurs
 • Zorg voor voldoende kennis en vakmanschap
 • Focus op juiste primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
Rendementsdenken gaat
voor volume groei
 • Blijf trouw aan eigen strategie en besteed uit indien nodig
 • Zoek samenwerking met andere logistieke dienstverleners/ collega’s
Duurzaamheid
 • Investeer tijdig in duurzame logistieke oplossingen zoals intermodaal vervoer en samenwerking in duurzamer materieel

Succesfactoren

Iedere sector kent bedrijven die het beter doen dan hun sectorgenoten. Zij zien kans om harder te groeien of meer winst te maken. Bij deze bedrijven onderscheidt de sectormanager de volgende succesfactoren:

 • Een duidelijke strategie: keuze voor costleadership of toegevoegde waarde concept
 • Sturen op cijfers door hoogwaardige managementinformatiesystemen die de reactiesnelheid op veranderingen zo optimaal mogelijk maken
 • Focus op rendement in plaats van volume
 • Doen waar u goed in bent, rendement maken en samenwerken waar noodzakelijk om de klanten te blijven servicen
Machiel Bode - Transport en Logistiek

Machiel Bode
Sectormanager Transport en Logistiek 
Machiel.Bode@ing.nl