Alle schadeverzekeringen

Via de ING kunt u de belangrijkste schadeverzekeringen voor uw bedrijf direct zelf afsluiten in het Zekerheidspakket van Nationale-Nederlanden. Wilt u liever advies over hoe u de risico’s kunt afdekken die u, uw bedrijf of uw medewerkers lopen? Vraag dan een adviesgesprek aan.

Autoverzekering

 • Drie jaar lang de nieuwwaarde vergoed
 • Snelle en soepele schadeafwikkeling
 • Inclusief dekking voor hulpverlening

Bedrijfsaansprakelijkheid

 • Aansprakelijkheidsverzekering voor uw bedrijf
 • Dekking op maat
 • Deskundige en snelle schadeafwikkeling

Beroepsaansprakelijkheid

 • Passend bij uw beroep
 • Om schade als gevolg van beroepsfouten te dekken
 • Schade aan personen en zaken ook mee te verzekeren

Bedrijfsrechtsbijstand

 • Professionele rechtshulp
 • Juridisch advies en rechtshulp in natura
 • Kosten van juridische bijstand gedekt

Gebouwenverzekering

 • Garantie tegen onderverzekering
 • Deskundige en snelle schadeafwikkeling
 • Eenvoudig uit te breiden met een glasdekking

Goederentransport

 • Geldt voor elk vervoermiddel
 • Dekt brand, diefstal, verlies, beschadiging of bederf
 • Dekt schade door vertragingen en stakingen

Inventaris, Goederen en Huurdersbelang

 • Om gemaakte kosten om schade te beperken te dekken
 • Huurdersbelang standaard meeverzekerd
 • Garantie tegen onderverzekering mogelijk

Bedrijfsschade

 • Uitkering om vaste lasten zoals huur en salarissen te kunnen blijven betalen
 • Dekking van extra kosten om bedrijf na schade snel op gang te krijgen
 • Verhoogde dekking: tot 130% van verzekerde som

Eigen Vervoer

 • Goederen in uw auto en tijdens laden en lossen verzekerd
 • Dekking op maat
 • Ook diefstal verzekerd

Constructieverzekering voor bouwwerken

 • Alle bouwprojecten doorlopend verzekerd op 1 polis
 • Werk in aanbouw verzekerd
 • Dekking op maat