Disclaimer

Belangrijke informatie voor US Persons

Het aanbieden, verkopen en/of distribueren van een groot aantal financiële producten en beleggingsdiensten zoals beschreven op deze website is niet gericht tot personen in jurisdicties waar het aanbieden, verkopen en/of distribueren van dergelijke financiële producten en/of beleggingsdiensten wettelijk niet is toegestaan, waaronder de Verenigde Staten van Amerika (U.S.). 

Indien u voornemens bent een financieel product en/of een beleggingsdienst van ING Bank N.V. (‘ING’) af te nemen, dient u ING in te lichten dat u als US Person aangemerkt zou kunnen worden, dan wel als de wetgeving van het land waar u woonachtig bent het afnemen van deze financiële producten en/of beleggingsdiensten van ING niet toelaat. 

Een ‘US Person’ wordt in zijn algemeenheid gedefinieerd als een natuurlijke persoon, die woonachtig is c.q. gedurende langere tijd verblijft in de U.S. en/of elke (juridische) entiteit of organisatie, die is georganiseerd in de U.S. of volgens de wetgeving van dit land is opgericht. US staatsburgers (US Citizens), die woonachtig zijn buiten de U.S. kunnen onder omstandigheden ook worden aangemerkt als US Person.

Important information for US Persons

The offering, sale and/or distribution of financial products and investment services is not intended in any jurisdiction to any person to whom it may be unlawful to make such an offer, sale and/or distribution of financial products and/or investment services, including the United States of America (U.S.). 

In case you intend obtaining any financial products and/or investment services from ING Bank N.V. (‘ING’), you are obliged to inform ING whether you are a US Person or when you are not allowed to obtain financial products and/or investment services in your home jurisdiction. 

A US Person is generally defined as a natural person, residing in the U.S. or any entity organized or incorporated under the laws of the U.S. US citizens living abroad may also be deemed US Persons.