Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Om u goed van dienst te zijn en om ons werk als bank zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt de ING uw persoonsgegevens. We hebben zorgvuldig vastgelegd hoe we dat doen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en biometrische gegevens. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met onze Klantenservice belt. Ook als u één van de websites van de ING bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben, of die een website van de ING bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken.
Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit Privacy Statement aan uw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe de ING omgaat met hun persoonsgegevens.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

De ING verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. In het bijzonder bij het uitvoeren van de volgende activiteiten.

  • Als u klant wordt, vragen wij van u persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om een contract met u aan te gaan en deze uit te voeren, bijvoorbeeld bij het openen van een Betaalrekening of het sluiten van een hypotheek. Als u een overschrijving van uw Betaalrekening doet, verwerken wij ook uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld uw naam en uw rekeningnummer. Om onze relatie met u zo goed mogelijk te onderhouden, verwerken wij ook uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld om uw adreswijziging door te voeren of een ander e-mailadres van u vast te leggen.
  • Wij gebruiken persoonsgegevens van klanten voor bijvoorbeeld interne analyses en productontwikkeling. Hierdoor kunnen wij onze producten en diensten voor onze klanten verbeteren.  
  • Om marketingactiviteiten uit te kunnen voeren verwerken wij persoonsgegevens van onze klanten, zoals uw adresgegevens, e-mailadres en uw bezoek aan onze webpagina's. Op basis van gegevens uit interne, externe bronnen en uw bezoek aan onze webpagina’s, zoals Mijn ING, doet de ING u passende en gerichte commerciële aanbiedingen, bijvoorbeeld via post, telefoon of internet.
  • De ING is medeverantwoordelijk voor de veiligheid en integriteit van de bank, de groep waarvan de ING deel uitmaakt en de financiële sector. Om de veiligheid en integriteit te waarborgen maakt de ING gebruik van en neemt zij deel aan waarschuwingssystemen. Wij verwerken daarvoor persoonsgegevens van onze klanten. Ook houden wij IP-adressen van sitebezoekers bij om fraude zoals cybercrime, trojan en phishing tegen te gaan.
  • Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen verwerkt de ING persoonsgegevens van klanten. Bijvoorbeeld voor het identificeren en verifiëren van onze klanten. Hiermee voldoet de ING aan de wettelijke identificatieplicht. Iedere bank heeft deze identificatieplicht. Daarnaast moet de ING voldoen aan internationale wetten en regelingen die ons voorschrijven om persoonsgegevens te verwerken.