Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Om u goed van dienst te zijn en om ons werk als bank zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt de ING uw persoonsgegevens. We hebben zorgvuldig vastgelegd hoe we dat doen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres en biometrische gegevens. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met onze Klantenservice belt. Ook als u één van de websites van de ING bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben, of die een website van de ING bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer particuliere klanten van ING en hun wettelijke vertegenwoordigers. Ook verwerken we persoonsgegevens van bestuurders, gevolmachtigden, directe of indirecte aandeelhouders of contactpersonen van zakelijke klanten, leveranciers of business partners van ING.

ING verwerkt ook persoonsgegevens van personen die geen klant van ING zijn. Denk bijvoorbeeld aan persoonsgegevens die ING verwerkt van begunstigden van betaaltransacties, bankgaranties of letters of credit, of van debiteuren van klanten die hun vorderingen op debiteuren aan de bank hebben verpand.

Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit Privacy Statement aan uw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe de ING omgaat met hun persoonsgegevens.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

De ING verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:
  • Wij verwerken persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van contracten met klanten, zoals het openen van een betaalrekening of het sluiten van een kredietovereenkomst, voor het onderhouden van onze relatie met klanten, en voor het afwikkelen van betaaltransacties en andere financiële transacties van klanten of derden. Zo leggen wij bijvoorbeeld naam en adresgegevens vast van een klant of zijn vertegenwoordigers en passen wij bij wijziging deze gegevens aan. Bij de uitvoering van bijvoorbeeld een betaalopdracht verwerken wij naam en rekeningnummer van de opdrachtgever en rekeningnummer van de begunstigde. Ook verstrekken wij op verzoek van de klant zijn persoonsgegevens aan derden, bijv. bij afgifte van een standaard bankverklaring of adresgegevens voor leveringen in het kader van rentepunten.

  • Wij gebruiken persoonsgegevens van klanten voor interne analyses en productontwikkeling. Hierdoor kunnen wij onze producten en diensten voor onze klanten verbeteren.

  • Om marketingactiviteiten uit te kunnen voeren verwerken wij persoonsgegevens van onze (potentiële) relaties, zoals adresgegevens, e-mailadres en uw bezoek aan onze webpagina's. Op basis van gegevens uit interne, externe bronnen en uw bezoek aan onze webpagina’s, zoals Mijn ING, kan de ING u passende en gerichte commerciële aanbiedingen doen, bijvoorbeeld via post, telefoon of internet.

  • De ING is medeverantwoordelijk voor de veiligheid en integriteit van de bank, de groep waarvan de ING deel uitmaakt en de financiële sector. Om de veiligheid en integriteit te waarborgen maakt de ING gebruik van en neemt zij deel aan waarschuwingssystemen. Wij verwerken daarvoor persoonsgegevens van onze relaties. Ook houden wij IP-adressen van sitebezoekers bij om fraude zoals cybercrime, trojan en phishing tegen te gaan.

  • Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen verwerkt de ING persoonsgegevens van relaties. Bijvoorbeeld voor het identificeren en verifiëren van onze klanten. Hiermee voldoet de ING aan de wettelijke identificatieplicht. Iedere bank heeft deze identificatieplicht. Daarnaast moet de ING voldoen aan internationale wetten en regelingen die ons voorschrijven om persoonsgegevens te verwerken.