Hoe gaan we met uw persoonsgegevens om?

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om. De banken hebben daarvoor een Gedragscode opgesteld.

Over de Gedragscode

De Nederlandse banken die aangesloten zijn bij de Nederlandse Vereniging van Banken, hebben afspraken gemaakt over hoe zij omgaan met uw gegevens. Deze regels zijn vastgelegd in de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze Gedragscode is een uitwerking van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), speciaal voor de financiële sector. U kunt de Gedragscode lezen op de website van het CBP: www.cbpweb.nl.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd. Wat we met uw persoonsgegevens doen, hebben we aan het CBP gemeld. Als u deze melding wilt bekijken, kunt u het Meldingenregister raadplegen op de website van het CBP: www.cbpweb.nl.

Bemiddeling

De ING kan in financiële producten en diensten bemiddelen. In haar rol als bemiddelaar kan de ING uw persoonsgegevens aan andere aanbieders van financiële producten en diensten doorgeven, bijvoorbeeld aan Nationale-Nederlanden in verband met het bemiddelen in verzekeringen.

Uw persoonsgegevens binnen de ING

Voor de doeleinden waarvoor ING uw persoonsgegevens verwerkt, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan, en voor een efficiënte bedrijfsvoering centraal worden verwerkt door, ondernemingen die behoren tot de groep van ING Bank N.V.

Uw persoonsgegevens buiten de ING

De ING opereert wereldwijd. Voor de doeleinden waarvoor ING persoonsgegevens verwerkt wisselt zij persoonsgegevens uit met bewerkers en andere partijen in andere landen. Het kan dus zijn dat we persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten Europa. Daarbij nemen we natuurlijk de relevante (privacyrechtelijke) wet- en regelgeving in acht.

Wat doen we bij fraude en misbruik?

Bij fraude of misbruik kan de ING uw persoonsgegevens doorgeven aan politie en justitie. Of aan ING-medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en de handhaving van bedrijfsregels. Het kan bijvoorbeeld gaan om persoonsgegevens, om opnames van telefoongesprekken of om IP-adressen van websitebezoekers.

Veilig

Uw persoonsgegevens zijn bij de ING in goede handen. De ING zorgt ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn. Veilig internetbankieren heeft daarbij bijzondere aandacht. Internetcriminelen worden immers steeds slimmer. Een speciaal team van de ING houdt zich continu bezig met de veiligheid van internetbankieren.

Vertrouwelijk

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Dat betekent dat zij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens verwerken.