Veelgestelde vragen over Veilig Bankieren met InsideBusiness Payments

Veilig Bankieren met InsideBusiness Payments

 • 1.

  De ING doet alles wat binnen haar vermogen ligt om misbruik van InsideBusiness Payments te voorkomen. Hiertoe wordt veel geïnvesteerd in het upgraden van de programmatuur en het verbeteren van beveiligingstechnieken.

  Veilig bankieren met InsideBusiness is echter een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ING en de klant. U heeft als klant de verantwoordelijkheid om uw computer- en netwerkomgeving adequaat te beveiligen tegen misbruik door onbevoegden.

  Met het toenemende gebruik van internet wordt de wereld transparanter en neemt de kans op misbruik van computers die aangesloten zijn op internet toe. Regelmatig breken virussen uit via internet of worden pogingen ondernomen door onbevoegden om misbruik te maken van programmatuur en computers. Daarom vindt u hieronder een aantal belangrijke aandachtspunten voor het verbeteren van de beveiliging van uw computer-omgeving, de omgang met InsideBusiness en de hierbij behorende beveiligingsmiddelen.

  Neem, indien u onraad vermoedt, zo snel mogelijk contact op met onze helpdesk en leg uit wat er volgens u aan de hand is. Onze medewerkers kunnen samen met u controleren of er misbruik van uw InsideBusiness abonnement is gemaakt en indien nodig zaken blokkeren. Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met onze helpdesk bereikbaar van maandag t/m vrijdag, van 09.00 uur tot 17.00 uur op 088 464 2233. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen via insidebusinesspayments@ing.nl.

  1. Ga zorgvuldig om met beveiligingscodes en uw ING I-Dentity Card
  Uw gebruikersnaam en PIN zijn strikt persoonlijk. Zorg ervoor dat deze beveiligingscodes alleen bij u bekend zijn, geef ze dus nooit af! De ING zal nooit naar uw wachtwoord en/of PIN vragen, niet via internet, e-mail, telefoon of op welke manier dan ook. Indien u enige aantekening maakt van een beveiligingscode doet u dit dan op zodanige wijze dat deze niet door derden te herleiden is.

  U gebruikt uw ING I-Dentity Card, kaartlezer en PIN om in te loggen op InsideBusiness en betalingen te autoriseren. De ING I-Dentity Card is zonder de PIN niet te gebruiken, bewaar ze dus gescheiden. Nog veiliger is het om uw PIN nergens te noteren en uw ING I-Dentity Card op een veilig plaats te bewaren.

  Haal na het afsluiten van InsideBusiness altijd direct uw ING I-Dentity Card uit de kaartlezer en berg hem veilig op. Op die manier weet u zeker dat hij niet misbruikt kan worden.

  2. Waarschuw de ING bij verlies van uw ING I-Dentity Card en PIN
  Bij verlies van uw ING I-Dentity Card of het vermoeden dat een derde kennis heeft genomen van uw PIN, dient u onmiddellijk de ING te waarschuwen. Dit voorkomt misbruik door onbevoegden. Voor het melden van verlies neemt u contact op met onze InsideBusiness helpdesk of onze 24 uur per dag beschikbare veiligheidsdesk Alarm en Communicatie Centrum ING +31 (0)88 464 2224 / 088 ING ACCI (lokaal tarief).

  3. Gebruik de door de ING geleverde blauwe kaartlezer
  Door de ING kaartlezer met ingebouwd toetsenbord te gebruiken, voorkomt u dat uw PIN door frauduleuze software achterhaald kan worden. Bij het gebruik van andere kaartlezers, waarbij u uw PIN via het toetsenbord van uw computer invoert, kan uw PIN wel achterhaald en misbruikt worden.

  4. Starten en afsluiten van InsideBusiness
  Zorg voordat u met InsideBusiness begint, dat uw ING I-Dentity Card in de kaartlezer zit, sluit alle vensters van Internet Explorer af en start Internet Explorer opnieuw op. Om InsideBusiness volledig af te sluiten klikt u op de link ‘Uitloggen’ bovenin uw scherm, sluit u alle Internet Explorer vensters en haalt u uw ING I-Dentity Card uit de kaartlezer.

  5. Laat uw computer niet onbewaakt achter
  Als u bent ingelogd en InsideBusiness onbewaakt achterlaat, kunnen onbevoegden misbruik maken van deze situatie. Voorkom dit en zorg dat u uw computer en programmatuur niet onbewaakt achterlaat of deze afsluit voor derden en u uw I-Dentity Card uit de kaartlezer haalt.

  6. Controleer transacties die u autoriseert
  InsideBusiness is op diverse manieren beveiligd. Het is echter noodzakelijk dat u ook binnen het domein van uw bedrijf passende veiligheidsmaatregelen treft. Zorg ervoor dat op elk moment helder is wie op welke wijze gemachtigd en verantwoordelijk is voor gebruik van InsideBusiness en zorg dat u toeziet op een juist gebruik van InsideBusiness.

  U kunt tijdens het autoriseren controleren of uw opdracht bestand in InsideBusiness is aangepast indien u bij het importeren de hashwaarde heeft laten berekenen. Dit is een methode om na te gaan of uw bestand is gewijzigd voordat u het importeerde (de controle biedt hierover geen garantie). InsideBusiness kan een hash berekenen op basis van de MD5, SHA-1 of SHA-256 methode. De hashwaarde is alleen zichtbaar bij autoriseren als de opdracht in InsideBusiness niet is aangepast.

  Indien u vragen heeft over het gebruik van deze ‘hashcontrole’, kan onze helpdesk u daar meer over vertellen.

  7. Bescherm uw computer tegen virussen en andere malafide software
  Computervirussen en andere malafide software duiken regelmatig op en kunnen zich zeer snel verspreiden. Het kan zeer schadelijk zijn voor uw computer en uw programmatuur en de veiligheid van het gebruik van InsideBusiness of andere betaalapplicaties ernstig bedreigen. De ING I-Dentity software behorende bij de kaartlezer is zo adequaat mogelijk beveiligd tegen de schadelijke invloeden van virussen. Toch kunnen virussen schade veroorzaken aan deze software of onderdelen daarvan. Dit kan betekenen dat u geen gebruik kunt maken van de ING I-Dentity Card, totdat u de schadelijke programmatuur heeft verwijderd en de software van de kaartlezer opnieuw geïnstalleerd heeft. Maak dus gebruik van recente antivirusprogrammatuur en installeer regelmatig updates van deze programmatuur. Zorg dat deze antivirusprogrammatuur altijd actief is en scan uw computer regelmatig op virussen.

  8. Wees voorzichtig met het gebruik van Internet
  Het komt steeds vaker voor dat criminelen Internet sites gebruiken om u vertrouwelijke gegevens te ontlokken of te verleiden tot het installeren van malafide programma’s. Wees dus altijd op uw hoede wanneer u via Internet werkt. Voer nooit uw PIN in, tenzij u zeker weet dat u gebruik maakt van InsideBusiness; sluit voordat u InsideBusiness wilt gebruiken alle vensters van Internet Explorer en start Internet Explorer opnieuw op. U kunt veilig inloggen wanneer het adres in de adresbalk van Internet Explorer gelijk is aan https://start.inginsidebusiness.com. Is dit correct gespeld en begint het adres met https:// dan kunt u veilig inloggen. De ‘s’ staat voor ‘secured’ (= beveiligd). Bestanden die u downloadt van Internet kunnen virussen bevatten. Het opstarten van bestanden die u heeft gedownload van internet kan dus risico's voor uw computer met zich meebrengen. Installeer ook nooit zomaar een programma dat u (ongevraagd) via e-mail of internet gekregen heeft en wees voorzichtig met het openen van bijlagen en links in e-mailberichten.

  9. Bescherm uw computer tegen indringers
  Als u gebruikmaakt van een permanente internetverbinding, dan bent u waarschijnlijk vaak en lange tijd online. Dit betekent dat onbevoegden via internet kunnen proberen om in uw computer binnen te dringen. Om dit te voorkomen installeert u een firewall, die beschermt tegen misbruik van buitenaf en waarschuwt wanneer er binnengedrongen wordt op uw computer. Raadpleeg hierover uw internetprovider.

  10. Beveilig uw netwerkstructuur
  Indien de computer waarop u met InsideBusiness werkt is aangesloten op een (intern) netwerk, wees dan voorzichtig met het delen van bestanden of programmatuur via dit netwerk. Voorkom misbruik van onbevoegden via uw netwerk en zorg voor een goed toezicht hierop.

  11. Zorg voor een heldere verantwoordelijkheidsstructuur in uw organisatie
  InsideBusiness is op diverse manieren beveiligd. Het is echter noodzakelijk dat u ook binnen het domein van uw organisatie passende veiligheidsmaatregelen treft. Zorg ervoor dat op elk moment helder is wie op welke wijze gemachtigd en verantwoordelijk is voor gebruik van InsideBusiness en zorg dat u toeziet op een juist gebruik van InsideBusiness.

  12. Update uw besturingssysteem
  Het besturingssysteem van uw computer werkt nauw samen met InsideBusiness. Zorg er dan ook voor dat uw besturingssysteem up-to-date is en dat u beveiligingsupdates hiervoor installeert. Dit voorkomt de kans dat onbevoegden gebruik kunnen maken van een mogelijk 'lek' in uw besturingssysteem en in uw computer-omgeving kunnen komen. Indien u gebruik maakt van Microsoft Windows, kunt u hiervoor gebruikmaken van de Windows update functionaliteit of deze updates ophalen op de website van Microsoft. Raadpleeg hierover de website van Microsoft of de leverancier van uw besturingssysteem.

  13. Update uw internetbrowser
  Internetbrowsers worden regelmatig op de proef gesteld door onbevoegden die proberen binnen te dringen in uw pc via een mogelijk 'lek' in uw internetbrowser. Zorg er dan ook voor dat uw internetbrowser up-to-date is en dat u beveiligingsupdates hiervoor installeert. Raadpleeg hierover de website of leverancier van uw internetbrowser. Indien u gebruikmaakt van Microsoft Internet Explorer kunt u hiervoor de Windows update functionaliteit in Windows gebruiken of deze updates ophalen op de website van Microsoft.

  14. Verdiep uw kennis over veilig bankieren
  De Nederlandse Vereniging van Banken heeft uitgebreide informatie rondom dit thema beschikbaar gesteld via www.veiligbankieren.nl