In het nieuws: Uw portemonnee per 1 juli

30-06-2015 -

Nieuwe wetten en regels. Op twee momenten in het jaar voert de overheid veel veranderingen tegelijkertijd door. Deze wijzigingen kunnen invloed hebben op uw portemonnee. Een overzicht met belangrijke veranderingen per 1 juli 2015.

Lees het volledige bericht

ING is voornemens locatie Velperweg Arnhem eind 2016 te sluiten

30-06-2015 -

De manier waarop mensen hun bankzaken regelen verandert razendsnel. Veel klanten van ING regelen hun bankzaken inmiddels via internet of via de mobiele App. Dat heeft ook gevolgen voor ING. Zo bellen klanten veel minder vaak met de klantenservice en verloopt de verwerking van betalingen inmiddels anders, veel meer digitaal. ING past de organisatie daarop aan door deze efficiënter en flexibeler te maken.

Lees het volledige bericht

ING reactie op rapport ACM inzake MKB financiering

30-06-2015 -

Vandaag publiceerde de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een rapport over de concurrentie op de markt voor MKB-financiering. De conclusies van de ACM geven een onvolledig beeld van de situatie op Nederlandse MKB–markt.

 1. De ACM constateert in haar rapport dat de verwachte winstmarge op MKB-financiering is gestegen. Echter, de werkelijke marges op deze markt zijn negatief. De in rekening gebrachte prijs voor bancaire MKB-kredieten in Nederland staat thans niet in een gezonde verhouding tot de hoge risico’s, de relatief hoge operationele kosten en verzwaarde kapitaal- en liquiditeitseisen van toezichthouders.
 2. Niet het bestaan van toetredingsdrempels, maar de lage rentabiliteit op MKB –kredieten is de belangrijkste reden voor het gebrek aan nieuwe toetreders. Er zijn  geen specifieke drempels die andere (Europese) banken belemmeren om krediet aan het MKB te verstrekken. Voorts zijn voor kredietunies en crowdfunding platforms verlichte toezicht regimes aangekondigd en zijn er ook nieuwe (Fintech) toetreders die niet onder hetzelfde strenge toezicht staan als banken.
 3. In één op de vier gevallen worden offertes die ING aan het MKB uitbrengt niet  geaccepteerd omdat een andere bank een aantrekkelijker aanbod heeft gedaan, hetgeen de gezonde concurrentieverhoudingen op de MKB markt illustreert.
 4. Het noemen van een verhoogd risico op stilzwijgende coördinatie plaatst de betrokken partijen onnodig in een negatief daglicht. ING maakt haar eigen zelfstandige afweging, mede op basis van de verhoudingen op geld- en kapitaalmarkten en factoren zoals operationele en risicokosten.
 5. De ACM stelt dat de concurrentie is afgenomen door de beperkte beschikbaarheid van kapitaal bij de banken. ING beschikt evenwel over voldoende kapitaal maar kan alleen kredietaanvragen honoreren waarvan de toekomstige kasstroom voldoende is om rente en aflossingen te betalen.
 6. ING ondersteunt maatregelen om het aanbod aan MKB kredieten verder te vergroten. ING werkt daarom mee aan het Aanvullend Actieplan Financiering MKB uit juli 2014 opgesteld door het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Financiën. 

Lees het volledige bericht

ING reactie op ACM rapport inzake MKB financiering

30-06-2015 -

Vandaag publiceerde de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een rapport over de concurrentie op de markt voor MKB-financiering. De conclusies van de ACM geven een onvolledig beeld van de situatie op Nederlandse MKB–markt.

Lees het volledige bericht

Perscontact

Hebt u als journalist vragen? Neem dan contact op met de woordvoerders van de ING. Ook buiten kantoortijden kunt u ons bereiken.

Naar perscontacten

Agenda

 • 01-07-2015
  Bekendmaking ING Starter van de Maand juli
 • 27-07-2015
  ING BeleggersBarometer
 • 03-08-2015
  Bekendmaking ING Starter van de Maand augustus
Agenda

Relevante pagina's