Print

Meeste ondernemers zijn al klaar met bezuinigen

MKB: Overheidsbezuinigingen gaan ten koste van economische groei

Meeste ondernemers zijn al klaar met bezuinigen

Nederland is in de ban van extra bezuinigingen. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf vrezen dat overheidsbezuinigingen ten koste gaan van de economische groei. Het grootste gedeelte van hen voert dit jaar zelf geen besparingen door, omdat ze dat vorig jaar al hebben gedaan of omdat ze altijd al alert zijn op hoge kosten. Dit blijkt uit het ING OndernemersBericht dat periodiek het vertrouwen van ondernemers in de economie en het eigen bedrijf meet.

De OndernemersIndex is slechts een punt gestegen naar 111 punten. MKB-ondernemers zijn nog steeds weinig positief over de economische mogelijkheden voor henzelf en het Nederlandse bedrijfsleven. Maar toch zijn ze hier iets minder negatief over gestemd dan een half jaar geleden. De Commerciële index steeg licht van 89 punten in november naar 92 punten nu en zit daarmee nog acht punten onder de neutrale strand van 100.

De Emotionele index die aangeeft in hoeverre ondernemers voldoening halen uit het ondernemerschap, blijft onveranderd staan op 131 punten. Ondanks economische tegenwind en toenemende concurrentie lijken ondernemers er trots op te zijn dat ze zelf verantwoordelijk te zijn voor eigen handelen, beslissingen en inkomen.

Kleinste bedrijven bezuinigen rigoureus

Drie op de vijf ondernemers zeggen dit jaar niet te gaan bezuinigen. De bedrijfsgrootte is een belangrijke factor hierin. Van de bedrijven met 5 tot 50 medewerkers zeggen zes op de tien te gaan snijden. Bedrijven met minder dan 5 man personeel lopen hier minder warm voor.

Tegelijkertijd zegt 94% dat ze in 2011 al een kostenreductie hebben gerealiseerd van 1% of meer. Vier op de tien bedrijven hebben vorig jaar meer dan 10% van de kosten kunnen snijden. Het zijn vooral de kleinere bedrijven die het meest rigoureus bezuinigen. De helft beperkt zijn kosten met 10% of meer.

Positief over effecten voor eigen bedrijf

Over het resultaat van kostenbesparingen wordt verschillend gedacht. Grofweg komt het erop neer dat de positieve effecten voor het eigen bedrijf worden erkend en dat bezuinigingen niet ten koste gaan van de eigen omzet en groei. Ondernemers organiseren de kostenreductie naar eigen zeggen zo dat het maar in 14% van de gevallen ten koste gaat van de omzet. Zeven op de tien ondernemers zeggen dat kostenbesparingen niet ten koste gaan van de groei van het eigen bedrijf. De top drie van favoriete bezuinigingsobjecten zijn personeel, reclame en energie.

Effecten voor de ander minder duidelijk

De positieve effecten die ondernemers voor zichzelf zien, zijn blijkbaar minder duidelijk wanneer ze de inspanningen van hun concurrent beoordelen. Ten eerste denkt maar een op de drie dat de branchegenoten in 2011 daadwerkelijk hun kosten hebben verminderd. De collega’s zijn in hun ogen dus duidelijk nog niet klaar met snijden. Ten tweede denkt meer dan de helft (51%) dat kostenreductie de ander niet zal helpen om concurrerender te worden. Ondernemers verwachten dat hun collega’s die vorig jaar wel bezuinigd hebben dat vooral deden op personeel, reclame, huisvesting en marketing. Hoewel de effecten van bezuinigen door andere bedrijven niet altijd even duidelijk zijn, is de mkb-ondernemer wel eenduidig over het resultaat die extra overheidsbezuinigingen zullen hebben. Die gaan ten koste van de economische groei, zegt 81 procent.

Vertrouwen in eigen kracht en denken

Het overgrote deel (89%) vindt aandacht voor kostenreducties noodzakelijk voor een gezond bedrijf. Maar dat betekent niet automatisch dat er een bezuinigingsslag gemaakt moet worden in het bedrijf. Vooral de kleinere bedrijven zien specifieke kostenreductie-rondes helemaal niet zitten. Driekwart van de ondernemers geeft aan de kosten continu in de gaten te houden en een op de tien ondernemers kan naar eigen zeggen de kostenposten vrijwel niet zelf beïnvloeden. Maar er zijn dan ook meer en soms betere manieren om het bedrijf gezond te houden. Bijna driekwart (73%) is het eens met de stelling dat vertrouwen in eigen kracht en denken meer oplevert dan snijden in de kosten.

Deel dit artikel

Contact voor de media