Print

Reactie ING op AFM rapport Klantbelang Centraal

De Autoriteit Financiele Markten (AFM) heeft dinsdag 17 april het rapport Klantbelang Centraal uitgebracht. We zijn verheugd dat de activiteiten van de banken voor het centraal stellen van het klantbelang door de AFM positief worden ontvangen.

ING heeft al veel initiatieven ontplooid om het centraal stellen van klantbelang te onderstrepen, zowel binnen onze organisatie als direct zichtbaar voor onze klanten. Uit periodiek onderzoek blijkt dat onze klanten dit waarderen. Voorbeelden hiervan zijn het nog toegankelijker maken van onze informatie voor klanten en het bieden van duidelijke overzichten van onze tarieven op ING.nl. We wijzen klanten actief op voor hen relevantie informatie en bieden heldere, duidelijke voorwaarden. Ook hebben we initiatieven ontplooid op het gebied van financiële educatie, hanteren we een duurzaam spaarbeleid, vindt er continue verbetering van klantprocessen plaats en bieden we onze klanten nu ook online dienstverlening via het webcareteam. Andere voorbeelden zijn de organisatie van financiële informatie avonden en de actieve dialoog die we met onze klanten voeren via ING.nl over actuele onderwerpen en onze dienstverlening. De verbetering van klanttevredenheid (NPS) is daarbij een belangrijk sturingsinstrument, dat niet alleen voor ons bedrijf maar ook voor alle ING-medewerkers individueel geldt.

Volgens de AFM hebben de banken in 2011 een positieve ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van het centraal stellen van het klantbelang. AFM spreekt in het rapport onder andere over een toenemend bewustzijn bij de banken van de waarde van het centraal stellen van het klantbelang voor een duurzaam herstel van vertrouwen in de financiële sector.
De ING heeft grote stappen gezet in 2011 en we gaan in 2012 onverminderd door met het verbeteren van het proces waarbij het belang van u als klant centraal staat. Via ING.nl en ING.nl/nieuws houden we u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op dit vlak.

Deel dit artikel

Contact voor de media

Relevante links