Print

Reactie ING op rapport ‘Klant Centraal in de Bankensector’ van de Monitoring Commissie Code Banken

De Monitoring Commissie Code Banken heeft op vrijdag 27 april jl. haar onderzoeksrapport – een zogenoemd White Paper – over ‘Klant Centraal in de Bankensector’ gepubliceerd. De banken zijn door de commissie gevraagd om op het rapport te reageren. De verkorte reactie van de ING leest u hieronder. Onze uitgebreide reactie vindt u hiernaast.

Commissie Code Banken

De klant centraal stellen is een actueel en veel besproken onderwerp in de financiële wereld. Met het White Paper wil de Commissie de dialoog stimuleren tussen banken én klanten over dit belangrijke onderwerp. De Monitoring Commissie Code Banken is in 2009 door banken ingesteld, om erop toe te zien of de onderling afgesproken gedragscode, de Code Banken, goed wordt toegepast. In het rapport gaat de Commissie dan ook in op hoe de Nederlandse bankensector de klant (nog meer) centraal kan stellen.

Reactie ING

Om het vertrouwen van klanten in de financiële sector terug te winnen is het centraal stellen van het klantbelang cruciaal. De ING neemt het belang van haar klanten zeer serieus en heeft, zoals in het Paper wordt geschetst, een aanzienlijke positieve verandering doorgemaakt. Dat we goed op weg zijn, blijkt uit de reacties van onze klanten, maar ook van bijvoorbeeld de toezichthouder AFM. We hebben inmiddels veel verbeteringen op basis van klantfeedback in onze organisatie doorgevoerd. Maar we zijn er nog niet. Het centraal stellen van onze klanten vraagt continu om onze aandacht. Nu, en in de toekomst. Dit doen wij door in het belang van onze klanten te adviseren en hen goed te informeren. Door transparant te zijn over onze producten en tarieven. En door de dialoog aan te gaan met onze klanten en hun tevredenheid te meten. En op basis van hun tevredenheid onze dienstverlening te verbeteren. Klant Centraal moet onderdeel zijn en blijven van al ons dagelijks handelen. We streven naar een duurzame relatie met onze klanten en naar duurzame resultaten voor ons bedrijf. Dit laatste is van belang om onze beloften ook in de toekomst te kunnen blijven waarmaken.

Deel dit artikel

Contact voor de media

Relevante links

Documenten bij dit bericht