Print

Sectoren op twee sporen

ING Economisch Bureau: kwartaalbericht sectoren

Sectoren die afhankelijk zijn van de binnenlandse vraag blijven onder druk staan. Nieuwe bezuinigingen en lastenverzwaringen zorgen voor een lagere koopkracht waardoor de consument minder uitgeeft. Vooral de detailhandel, horeca en bouw ondervinden hiervan de gevolgen. De groothandel, industrie en transport vertonen naar verwachting in 2013 weer een lichte groei. Deze meer op het buitenland gerichte sectoren lijden minder onder de gevolgen van koopkrachtverlies en de onzekere consument.

Koopkrachtdaling treft horeca en detailhandel

De afgelopen jaren ondervonden de detailhandel en de horeca al de gevolgen van lastenverzwaringen, een aanhoudend lage loongroei en oplopende werkloosheid. De nieuwe bezuinigingen en lastenverzwaringen zorgen er voor dat de consument weer minder snel zijn portemonnee trekt. De kassa in winkels en horecagelegenheden zullen weer minder vaak rinkelen.

Export zorgt voor groei

Sectoren die voor een groot deel afhankelijk zijn van export krimpen dit jaar maar zien normaliter wel een groeiherstel tegemoet in 2013. Een herstel van de wereldhandel zorgt er voor dat de industrie, groothandel en transport voor 2013 ook weer groeien. In deze sectoren ontstaat echter een steeds groter verschil tussen binnenlands en buitenlands georiënteerde bedrijven.

Deel dit artikel

Contact voor de media

Documenten bij dit bericht