Print

Transport ziet internationale lichtpunten

Te vroeg voor bestendige verbetering

De transport- en logistieksector wordt dit jaar geconfronteerd met een verwachte totale volumekrimp van 1%. Met de intrede van het voorjaar zijn er lichtpunten te noemen, maar deze concentreren zich op internationaal vlak. In het algemeen is het herstel broos, de financiële positie verzwakt en blijven economische onzekerheden bestaan. Ook ontwikkelt de binnenlandse logistieke markt zich minder gunstig. Voor bestendige verbetering van het marktbeeld acht ING Economisch Bureau het dan ook nog te vroeg.

Tekenen van stabilisatie

In de loop van het eerste kwartaal van dit jaar toont de goederenoverslag de mainports voor het eerst tekenen van stabilisatie. Zo wist de Rotterdamse haven de cijfers in het eerste kwartaal in het zwart te houden en lijkt de goederenoverslag op Schiphol zich te stabiliseren. Daarbij geven internationaal actieve logistieke bedrijven signalen van marktverbetering, wat terugkomt in het vervoer over water en door de lucht.
In contrast met voorzichtige verbetering op de internationaal vlak, zijn de vooruitzichten voor de binnenlandse markt met de economische onzekerheden niet gunstig.

Verzwakte financiële positie

De aanhoudend moeilijke marktomstandigheden in transport en logistiek eisen een grotere financiële tol. Met een begroot aantal van 150 in het eerste kwartaal is het aantal faillissementen op het hoogste niveau in tenminste twee decennia terecht gekomen. Met het wegvallen van reserves van bedrijven is het beeld nu duidelijk anders dan in crisisjaar 2009, toen het aantal faillissementen nog meeviel. Dat opdrachtgevers betalingstermijnen oprekken en de hoge olieprijs de kosten opdrijft helpt hierbij niet.
Machiel Bode Sectormanager Transport & Logistiek van de ING: ‘Het veiligstellen van de liquiditeitspositie is in de huidige marktomstandigheden essentieel voor de continuïteit van je bedrijf’. Het sturen op operationele kengetallen en het flexibiliseren van vervoerscapaciteit helpen daarbij. Het is positief dat veel bedrijven op dit vlak lering hebben getrokken uit de vorige dip’.

Citaten

Het veiligstellen van de liquiditeitspositie is in de huidige marktomstandigheden essentieel voor de continuïteit van je bedrijf’. Het sturen op operationele kengetallen en het flexibiliseren van vervoerscapaciteit helpen daarbij. Het is positief dat veel bedrijven op dit vlak lering hebben getrokken uit de vorige dip.

Machiel Bode - Sectormanager Transport en Logistiek ING

Deel dit artikel

Contact voor de media

Documenten bij dit bericht