Print

Werkloosheid steeds grotere zorg

ING Weekoverzicht Vraag van Vandaag 11 t/m 17 april

Het vertrouwen in de economie blijft laag. De zorgen over de werkloosheid rukken op. Een recordaantal consumenten neemt sterk stijgende prijzen waar – meer dan in de laatste drie jaar. Het economisch beleid van het kabinet krijgt het laagste cijfer uit zijn bestaan. Dit alles blijkt uit onderzoek van het ING Economisch Bureau op basis van de ING Vraag van Vandaag onder gemiddeld 61.800 respondenten per dag.

Somberen over de economie

Positieve geluiden over de economie zijn lastig te vinden. Over de economie zijn de respondenten behoorlijk somber. Ruim tweederde (68%) velt een negatief oordeel over de huidige staat van de economie, zo blijkt uit de ING Vraag van Vandaag. Die sombere blik is ook geen verassing. Nederland zit momenteel in een recessie. Er gaan banen verloren en het kabinet is bijeen om extra maatregelen (bezuinigen of lastenverzwaringen) voor de komende jaren af te spreken.

Rapportcijfer Rutte nog nooit zo laag

Terwijl het kabinet in het Catshuis zit om te bespreken hoe ze de overheidsfinanciën weer in het gareel te krijgen krijgt het beleid er van langs. Per saldo geeft de meerderheid van de respondenten het kabinet een onvoldoende. Het economisch beleid krijgt van consumenten een 4,1 (op een schaal van één tot tien). Het kabinet Rutte scoorde nog nooit zo’n laag rapportcijfer. Mogelijk is dat te wijten aan het feit dat het kabinet al zeven weken lang bezig is in het Catshuis. De opgave voor het kabinet lijkt op een Herculestaak. Met welk pakket aan maatregelen men straks ook naar buiten komt, één ding is duidelijk: de extra bezuinigingen zullen – direct of indirect – consumenten in hun portemonnee raken.

Werkloosheid steeds groter zorgenkind

De werkloosheid is een toenemende bron van zorg onder consumenten. Inmiddels steken de zorgen over de werkloosheid de zorgen over de inflatie naar de kroon. In vergelijking met een half jaar geleden hebben de werkloosheidszorgen flink aan terrein gewonnen. Bijna de helft (47%) van de respondenten ziet de werkloosheid nu als grootste economische zorg. Een half jaar geleden bestempelde nog maar een derde (34%) werkloosheid als het grootste probleem van voor de economie.

Inflatie blijft ook doorzeuren

Dat de zorgen over de inflatie zijn afgenomen ten opzichte van de werkloosheid wil nog niet zeggen dat consumenten zich er geen zorgen over maken. Bijna de helft noemt stijgende prijzen nog altijd als grootste zorg. Ook spreekt één op de drie (34%) ondervraagden van een sterke prijsstijging over de laatste twaalf maanden. Dat is sinds december 2008 niet meer voorgekomen.

Zie voor andere publicaties van het ING Economisch Bureau ook: www.ing.nl/economie

Deel dit artikel

Contact voor de media

Documenten bij dit bericht