Print

Hotel 2020: Kansen voor ondernemers

18,5 miljoen buitenlandse overnachtingen verwacht

De wereld ziet er in 2020 anders uit en voor innovatieve hoteliers biedt dit volop mogelijkheden. Ondernemers in de hotelsector kunnen namelijk anticiperen op belangrijke trends zoals de vergrijzing, technologische ontwikkelingen en de toenemende internationalisering. Zo biedt de verwachte groei van het aantal buitenlandse overnachtingen kansen voor de hotellerie.

18,5 miljoen overnachtingen verwacht in 2020

Voor hotels biedt toekomstige internationalisering kansen. In 2011 groeide de buitenlandse hotel- en pensionovernachtingen al richting een aantal van zeventien miljoen (ruim de helft van alle overnachtingen) en wanneer de gemiddelde groei van de afgelopen jaren doorzet, zal dit in 2020 uitkomen op ruim 18,5 miljoen overnachtingen. Bezoekers uit Europa en dan vooral uit de omringende landen: Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België, blijven veruit het belangrijkst voor de Nederlandse hotellerie.

Speel in op de vraag naar hoogstaande zorg(hotels)

‘De huidige lastige economische tijd zorgt ervoor dat veel ondernemers op zoek zijn naar de juiste inrichting van hun business model. Het goed anticiperen op belangrijke trends als duurzaamheid, toenemende internationalisering, groeiende internetgebruik en demografische ontwikkelingen loont hierbij’ aldus Jan van der Doelen, Sectormanager Leisure. Zo creëert de vergrijzing ook mogelijkheden voor de sector aangezien zorghotels tegemoet komen aan de vraag naar kwalitatief hoogstaande zorg. De behoefte aan dit type hotel zal toenemen doordat als gevolg van bezuinigingen in de zorg het aantal ziekenhuisdagen verder onder druk komt te staan.

Techniek drukt personeelskosten

Een digitale menukaart – geeft de bestelling zonder tussenkomst van personeel door aan de keuken - en schoonmaakrobots vormen technieken waarmee toekomstige personeelstekorten te lijf worden gegaan. Bovendien kunnen ondernemers met dergelijke technieken personeelskosten terugbrengen. Dit kan het bedrijfsresultaat aanzienlijk verbeteren aangezien de loonkosten voor de gemiddelde hotellier ruim een derde van de totale omzet vertegenwoordigen.

Citaten

De huidige lastige economische tijd zorgt ervoor dat veel ondernemers op zoek zijn naar de juiste inrichting van hun business model. Het goed anticiperen op belangrijke trends als duurzaamheid, toenemende internationalisering, groeiende internetgebruik en demografische ontwikkelingen loont hierbij

Jan van der Doelen - Sectormanager Leisure ING Nederland

Deel dit artikel

Contact voor de media

Documenten bij dit bericht