Print

Limburgse economie laat krimp zien

Startende ondernemers spelen in op vergrijzing

De Limburgse export zal de teruglopende bestedingen van zowel het bedrijfsleven, de consument en de overheid dit jaar niet kunnen compenseren. Voor Limburg als geheel wordt in 2012 een economische krimp van 1,4% verwacht. Ondanks deze vooruitzichten zijn er verschillende trends, waaronder de vergrijzing, die kansen bieden voor ondernemerschap. Dit blijkt ook uit het relatief hoge aantal Limburgse starters in de zorg.

Veel Limburgse starters in de zorg

Het aantal starters in de gezondheidszorg is opvallend hoog in Limburg: Ruim 12% van de beginnende ondernemers richt in deze sector een bedrijf op, terwijl dit landelijk op ruim 10% ligt. Deze startende ondernemers kunnen profiteren van de mogelijkheden die de vergrijzing biedt. Ruim 20% van de Limburgse bevolking is immers 65 jaar of ouder en vertegenwoordigd een grote afzetmarkt voor het bedrijfsleven.

Floriade verlicht druk op winkeliers en horeca

Binnen- en buitenlands toerisme kan de druk op de lokale horeca en detailhandel doen afnemen. In 2011 brachten namelijk maar liefst 2,4 miljoen Nederlanders en meer dan 700.000 mensen uit het buitenland hun vakantie door in Limburg. De Floriade in Venlo, die naar verwachting circa twee miljoen bezoekers uit binnen- en buitenland aantrekt, zal het positieve effect van het toerisme vergroten.

Deel dit artikel

Contact voor de media

Documenten bij dit bericht