Print

Lagere prijsstijgingen bij toeleveranciers bouw door innovatie

ING Sectorvisie Toeleveranciers bouw

De economische recessie in 2012 heeft ook zijn weerslag op bouwtoeleveranciers. Na een opleving in 2011 zal naar verwachting de omzet van bouwgroothandels en de bouwmaterialenindustrie in 2012 en 2013 weer dalen. Bouwtoeleveranciers weten door innovaties steeds efficiënter te werken waardoor zij minder prijsverhogingen hoeven door te voeren dan de bouwsector. Hierdoor stegen de afgelopen 20 jaar de productieprijzen bij bouwtoeleveranciers 20% minder dan in de bouwsector. Dit stelt ING Economisch Bureau in de vandaag verschenen sectorvisie toeleveranciers bouw.

Weer krimp in 2012 en 2013

Vanaf de tweede helft van 2011 heeft de gehele bouwkolom te maken gekregen met een afnemende vraag door onzekerheid over de economische situatie. Consumenten stelden hierdoor de aankoop van woningen uit en ook bedrijven schoven investeringen in nieuwe bedrijfspanden op de lange baan. Dit zette zich in het eerste kwartaal van 2012 uiteindelijk om in een daling van de bouwmaterialenproductie van bijna 7% ten opzichte van een jaar eerder. De verwachte economisch krimp in 2012 en een zeer beperkt herstel in 2013 resulteren voor de laat cyclische bouw en de bouwtoeleveranciers in een verwachte krimp voor beide jaren.

Aandeel van toeleveranciers in bouwproductie daalt

De recessie en de krimp van de bouwproductie zet extra druk op toeleveranciers. Aannemers kampen met grote overcapaciteit en besteden werken minder uit om zo het eigen personeel zoveel mogelijk aan het werk te houden. Hierdoor is het aandeel van toeleveranciers in de bouwproductie in 2010 tot het laagste niveau gedaald in 20 jaar. Van de totale bouwproductie werd in 2010 slechts 62% geleverd door allerlei toeleveranciers terwijl dit voor de eeuwwisseling nog ruim boven de 65% lag.

Toeleveranciers houden door innovaties de prijzen laag

De productieprijzen van toeleveranciers zijn sinds 1990 jaarlijks gemiddeld met 2,1% gestegen. Dit is ongeveer gelijk aan het gemiddelde van het Nederlandse bedrijfsleven. In de bouwsector zijn daarentegen de prijzen de afgelopen 20 jaar met gemiddeld bijna 3% veel harder gestegen. In 2010 waren hierdoor de productieprijzen van bouwbedrijven circa 20% extra toegenomen dan bij de toeleveranciers. Toeleveranciers blijken dus veel beter in staat door procesinnovaties efficiënter te werken waardoor zij minder prijsstijgingen hoeven door te voeren.

Hogere prijsstijgingen in bouw door lage arbeidsproductiviteit

De bouwsector voert dus veel meer prijsverhogingen door dan bouwtoeleveranciers. De bouw kan blijkbaar niet of maar in beperkte mate profiteren van innovaties van de toeleveranciers om het eigen bouwproces te verbeteren. De arbeidsproductiviteit in de bouw stijgt dan ook maar nauwelijks. Zo nam de arbeidsproductiviteit voor heel Nederland tussen 1995 en 2010 met meer dan een kwart toe. Voor de bouwsector bleef de arbeidsproductiviteit in deze periode echter nagenoeg gelijk. Bouwers konden blijkbaar prijs- en loonstijgingen niet opvangen door een efficiënter werkproces maar moesten hogere kosten in grotere mate doorberekenen dan de toeleveranciers.

Citaten

Ondanks de huidige slechte marktomstandigheden zijn er de komende jaren kansen voor groothandels in bouwmaterialen, maar dat betekent wel een kritische blik op uw huidige verdienmodel en het maken van de voor uw bedrijf juiste strategische keuzes.

Jan van der Doelen - Sectormanager Bouw en Vastgoed

Deel dit artikel

Contact voor de media

ING Sectorvisie Toeleveranciers bouw