Print

Eurozone krijgt lager cijfer dan Nederlandse economie

De Nederlandse economie krijgt een hoger cijfer dan de Europese. Wel scoren beide economieën een onvoldoende. Zo blijkt uit onderzoek van het ING Economisch Bureau op basis van de ING Vraag van Vandaag onder gemiddeld 59.900 respondenten per dag. De aanhoudende eurocrisis kleurt kennelijk de kijk op de eurozone. Dit terwijl de eurozone gemiddeld betere economische cijfers dan Nederland laat zien.

Consumenten geven de Nederlandse economie een laag rapportcijfer: een 4,6. Sinds we in 2007 begonnen met meten kreeg de economie in de peiling van het ING Economisch Bureau nog nooit zo’n laag rapportcijfer. Belangrijke pijlers - zoals de arbeidsmarkt en de huizenmarkt - waarop consumenten hun vertrouwen baseren laten al enige tijd een verslechtering zien. Niet alleen binnenlandse factoren houden de gemoederen bezig. Voor een kleine open economie als de Nederlandse is ook de economische situatie in het buitenland van vitaal belang. Zo bedraagt de totale uitvoer ruim 80 % van het BBP en gaat er van onze goederenexport zo’n 60% naar landen binnen de eurozone.

Eurozone scoort nog lager dan Nederland

De eurozone krijgt een lager rapportcijfer dan de Nederlandse: een 4,1. Objectief gezien lijkt dat vreemd. Gemiddeld doet de eurozone het immers beter dan de onze. Zo krimpt de Nederlandse economie dit jaar naar verwachting met 1%. De verwachte krimp in de eurozone bedraagt 0,4%. Wel zijn binnen Europa de onderlinge verschillen groot. Kennelijk kleuren de uitschieters naar beneden (zoals Griekenland en Spanje) het beeld.

Weinig reden tot optimisme

Ruim tweederde (69%) van de respondenten velt een negatief oordeel over de huidige staat van de economie, zo blijkt uit de ING Vraag van Vandaag. Die sombere blik is ook geen verrassing. Momenteel zit de Nederlandse economie in een recessie en er is een miljardenpakket aan bezuinigingen op komst. Over de grens spelen allerhande problemen in (zuidelijk) Europa. Of consumenten nu hun blik binnen of buiten de landsgrenzen werpen, er is voldoende reden om niet erg positief over de economische situatie te zijn.

Deel dit artikel

Contact voor de media

Documenten bij dit bericht