Print

Grote verschillen in logistieke omzetgroei

Zeevervoer profiteert van prijsherstel, wegvervoer zet negatieve lijn voort

Uit CBS-cijfers van 12 juni blijkt dat transport- en logistieksector over het eerste kwartaal van dit jaar een gemiddelde omzetgroei van 2,1% heeft gerealiseerd. Opvallend is dat hierachter grote verschillen schuilen. Zo is het internationale lucht- en zeevervoer goed voor maar liefst twee derde van de stijging, grotendeels door prijsherstel bij rederijen. Dit staat in schril contrast tot het steeds nationalere wegvervoer, dat opnieuw een daling van de omzet liet zien (-1,8%). Ook de binnenvaart boekte een lagere omzet (-0,8%), door het wegvallen van het laagwatereffect.

Opleving van korte duur

Waar het oordeel van logistieke ondernemers over het economisch klimaat de afgelopen maanden verbeterde, liet mei opnieuw een terugval zien. De opgelaaide schuldencrisis zorgt ervoor dat de tot dusver meest optimistische en internationaal actieve expediteurs nu ook weer negatiever worden over de verwachte bedrijvigheid. Dit betekent dat de omzetverwachtingen voor dit jaar moeten worden getemperd.

Gemiddeld gelijke omzet voor heel 2012

Gegeven de verslechtering van het logistieke marktsentiment gaan we er vanuit dat het jaar per saldo met een gelijkblijvende omzet zal worden afgesloten. Financiële verbetering zal dus voor de transport- en logistieksector dus opnieuw moet komen van efficiëntieverbetering en innovatie. Wel blijkt de ingezette verbreding met logistieke dienstverlening als opslag en andere ‘value added logistics’ de juiste. De prijsontwikkeling is hier structureel beter en met een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei van 2,4% over de afgelopen 5 jaar laat deze deelmarkt gemiddeld bovendien de grootste omzetgroei zien.

Deel dit artikel

Contact voor de media

Documenten bij dit bericht