Print

Helft vrouwen onzeker over toekomstig eigen inkomen

Consument ziet voorlopig af van grote aankopen door verhoging BTW

Helft vrouwen onzeker over toekomstig eigen inkomen

Door BTW-verhogingen, stijgende werkloosheid en dalende pensioenen zijn veel Nederlandse huishoudens onzeker over hun inkomen. Het afgelopen kwartaal is het pessimisme van de Nederlanders over hun eigen portemonnee toegenomen, zo blijkt uit de ING BudgetBarometer, een periodiek onderzoek van ING onder Nederlandse consumenten. Vooral vrouwelijke kostwinners vrezen in de toekomst moeilijker te kunnen rondkomen.

Eindjes moeilijker aan elkaar

Nederlandse consumenten zijn pessimistischer geworden over hun eigen portemonnee. Waar de ING BudgetBarometer in het eerste kwartaal nog uitkwam op 85 punten, is deze nu gezakt naar 79 punten. Per saldo komen huishoudens nu moeilijker rond dan vorig kwartaal, maar vooral over de toekomstige portemonnee is het oordeel negatiever. Bijna drie op de tien (29%) huishoudens verwacht over drie maanden moeilijker rond te komen dan nu het geval is, met name door toename van de vaste lasten (31%) en prijsstijgingen (30%).

Vrouwen onzekerder over inkomen dan mannen

Gemiddeld is één op de drie huishoudens (33%) onzeker of het huidige inkomen in de toekomst behouden kan blijven. Daarbij voelen vrouwen die kostwinner zijn zich vaker onzeker dan mannen (49% versus 29%). Charles Kalshoven, ING Economisch Bureau: ‘De oplopende werkloosheid maakt Nederlanders onzeker. Vrouwen werken vaker dan mannen in minder conjunctuurgevoelige sectoren, zoals de zorg en het onderwijs, maar toch zijn zij onzekerder over hun inkomen. Een verklaring hiervoor is dat gezinnen waar de vrouw de kostwinner is vaker eenoudergezinnen zijn. De gevolgen van het verliezen van een baan zijn dan veel groter.’

BTW-verhoging remt kooplust

In oktober stijgt het BTW-tarief volgens plan van 19% naar 21%. Eén op de tien Nederlanders zegt vanwege de BTW-verhoging een aantal grote aankopen te vervroegen. De meerderheid (56%) stelt grote aankopen voorlopig uit, of zal ze helemaal niet meer doen. Eén derde van alle Nederlandse huishoudens (34%) zegt dat ze haar gedrag hierop niet gaat aanpassen.

Onzekerheid over pensioenen

Nog slechts één op de tien Nederlanders (9%) voelt zich ‘zeer zeker’ over zijn of haar (toekomstige) pensioen. Het aandeel dat zich onzeker voelt over de oudedagvoorziening is gegroeid van 42% naar 57%. Hogere inkomens (51%) zijn minder onzeker over hun pensioen dan lager opgeleiden (66%). Kalshoven: ‘Aan de ene kant hebben hoger opgeleiden meer last van dalende rendementen bij pensioenfondsen, omdat een groter gedeelte van hun pensioenvoorziening uit aanvullend pensioen bestaat en minder uit AOW. Aan de andere kant kunnen hogere inkomens makkelijker schrappen in luxe uitgaven.’

Gemiddelde buffer stijgt naar 13.300

Nederlandse huishoudens bouwen steeds grotere buffers op. Vier op de vijf huishoudens heeft een financiële buffer van gemiddeld 13.300 euro. Dit is een stijging van 17% ten opzichte van een jaar geleden. Toen had het gemiddelde Nederlandse huishouden nog 11.400 euro achter de hand. Kalshoven: ‘Een financiële buffer om onvoorziene omstandigheden op te vangen blijft voor veel Nederlanders nog steeds de belangrijkste reden om te sparen. Het is bijvoorbeeld nog onduidelijk hoe het Lenteakkoord gaat uitpakken voor de portemonnee.'

Vakantie als belangrijkste spaarmotief

Mannelijke en vrouwelijke kostwinners sparen even vaak voor onvoorziene kosten. Zij verschillen echter wel in het concrete doel waar zij voor sparen. Vrouwen leggen vaker geld opzij voor de vakantie dan mannen (65% tegen 45%). Mannen leggen vaker geld opzij voor een verbouwing (28% van de mannen tegen 13% van de vrouwen), een auto (49% tegen 13%) of de studie van de kinderen (19% en 7%).

Citaten

De oplopende werkloosheid maakt Nederlanders onzeker. Vrouwen werken vaker dan mannen in minder conjunctuurgevoelige sectoren, zoals de zorg en het onderwijs, maar toch zijn zij onzekerder over hun inkomen. Een verklaring hiervoor is dat gezinnen waar de vrouw de kostwinner is vaker eenoudergezinnen zijn. De gevolgen van het verliezen van een baan zijn dan veel groter.

Charles Kalshoven - ING Economisch Bureau

Aan de ene kant hebben hoger opgeleiden meer last van dalende rendementen bij pensioenfondsen, omdat een groter gedeelte van hun pensioenvoorziening uit aanvullend pensioen bestaat en minder uit AOW. Aan de andere kant kunnen hogere inkomens makkelijker schrappen in luxe uitgaven

Charles Kalshoven - ING Economisch Bureau

Deel dit artikel

Contact voor de media

Documenten bij dit bericht